ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2009 | English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2009 nr. 2 | ISE | DIGAR | Ajakirja ARHIIV |

 

AVAVEERG

Saima-Õie Andla - Raskel ajal tuleb teha tarku otsuseid
Pärnu Keskraamatukogu direktori, ERÜ 2008. aastapreemia laureaadi mõtteid Eesti rahvaraamatukogudest ja raamatukoguhoidjaist.

RAHVARAAMATUKOGU

Saima-Õie Andla - Kultuurikogu keset linna
Pärnu keskraamatukogu sai 7. jaanuaril 100-aastaseks. Seda sündmust tähistati moodsas multifunktsionaalses hoones, mis täielikult valminuna avati kasutajaile 7. novembril 2008. aastal. (I ehitusjärk avati mais 2003). Artiklis kirjeldatakse raamatukogu algusaastaid ja ka neid võimalusi, mida raamatukogu uus hoone pakub nii töötajaile kui ka lugejaile.

Helje Pulk - Parim paik lapse sünnipäevapeoks
Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastal viiakse Pärnumaal Uulus lapsi raamatute juurde uutmoodi – raamatukogus hakati pidama laste sünnipäevi.

Krista Kumberg - Kaua tehtud, kaunikene
Renoveeriti Haapsalu lasteraamatukogu asupaik, kahesaja aasta vanune maja aadressil Wiedemanni 11. Raamatukogu sai juurde teise korruse, kuhu koliti aimekirjandus ning väikeste laste mängu- ja lugemistuba. Senine laenutustuba muutus mahavõetud seinte jagu avaramaks. Alumise korruse lugemissaalist sai näituste ja ajakirjanduse lugemise tuba.

TEADUSRAAMATUKOGU

Katre Riisalu - Muusika- ja kunstikogu kujunemislugu Rahvusraamatukogus
2009. aastal tähistab Rahvusraamatukogu muusikaosakond oma 50-ndat ning kunstiosakond 30-ndat sünnipäeva. Artiklis antakse ülevaade nende kogude kujunemisest ja hetkeseisust. Eraldi käsitletakse tervikkogudena säilitatavaid isikukogusid.

Rene Haljasmäe - Säilitustegevus Akadeemilises raamatukogus
Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus tehtava säilitustegevuse tutvustus, kus säilitamisküsimustega tegeleva restaureerimisosakonna moodustamisest möödus tänavu jaanuaris 20 aastat. Artiklis antakse ülevaade ka säilitusfilosoofiast ja –meetodeist, samuti tuuakse välja probleemid ja visioonid.

UUSI VÄLJAANDEID

Anu Kehman - ELTK toimetised 3
2008. a lõpus ilmus “Eesti Lastekirjanduse Keskuse toimetiste” 3. vihik, mis sisaldab artikleid Eesti Lastekirjanduse Keskuse juures tegutseva lastekirjanduse uurijate töögrupi liikmetelt.

Ene Riet - Märjamaa raamatukogu 1903-2008
Märjamaa raamatukogu 105. juubeliks välja antud trükise sisaldab meenutusi raamatukogu juhatajatelt ja pika-aegsetelt töötajatelt ning lugejatelt.

PANE TÄHELE!

Toomas Schvak - The European Library avas uuendatud veebilehe
Uue veebilehe tutvustus.

Õnne Mets - Rahvusraamatukogu avas kirjanduse ja keele ajaveebi
Märtsis avati kirjanduse ja keele ajaveeb eesmärgiga pakkuda laiemale avalikkusele võimalust kaasa mõelda ja rääkida eesti kirjanduse ja keele teemadel: Maire Liivamets avaldab raamatuarvustusi ja arvamusi eesti kirjandusest, Siiri Lauk vaeb terminoloogiaküsimusi ning Inna Saaret annab keelenõu. Ajaveebi pidajad on RRi töötajad, kuid avaldavad isiklikke, mitte organisatsiooni seisukohti. Olete oodatud lugema ja arvamust avaldama: http://kirjandusjakeel.blogspot.com !

ARENDUSTEGEVUS

Merike Poljakov - Meeskonnatöö rakendamise võimalusi. II
Mitmeosalisena kavandatud artikli teises osas saab teada, mis on eduka meeskonna tunnused, millised tegurid määravad meeskonnatöö efektiivsust ning kuidas hinnatakse meeskonnatöö tulemuslikkust. Samuti tuuakse ära meeskonnatöö puudused ja konfliktide tekkimise põhjused ning nende lahendamise võtted ja etapid. Eraldi on vaadeldud meeskonnatöö vajalikkust raamatukogu tippjuhile.

RAAMATULUGU

Helje Kannik - Raamatutrükkal Christoph Reusner
Christoph Reusner oli raamatutrükkaliks Tallinnas vaid kolm aastat (1634–1637), ometi jõudis ta panna tugeva aluse heatasemelisele trükikunstile Tallinnas. Artiklis antakse ülevaade enne Eestisse asumist Rostockis ja Stockholmis tegutsenud Reusneri Tallinna trükikoja tegevusest ning iseloomustatakse olulisemaid trükiseid.

PERSOON

Ene Riet - Kes teeb, see jõuab. Tegus päev Aino Müllerbeckiga
Kauaaegne bibliograaf, praegu pensionipõlve pidav Aino Müllerbeck töötab vabatahtlikuna Toronto eestlaste kodu Ehatare raamatukogus. Ta on Toronto Tartu College juures tegutseva Bibliograafia Klubi aktiivsemaid liikmeid, kes lööb kaasa ka sealse eesti arhiivi ja raamatukogu korraldamisel. Selle kõrval on ta jõudnud korrastada ka Toronto Peetri kiriku arhiivi.

ARVUSTUS

Piret Lotman - Sada aastat arvude keeles
Arvustus Pärnu Keskraamatukogu 100. juubeli puhul koostatud kogumikule “Pärnu Keskraamatukogu 100 aastat [1909-2009]”, mis ilmus 2008. aasta lõpul.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Ene Riet - Puksoo päev 2009
Ülevaade Friedrich Puksoo 119. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäevast “Raamatust, raamatukogust, raamatukoguhoidjast” Tartu Ülikooli Raamatukogus 23. jaanuaril 2009.

Tiiu Reimo - Puksoo auhind 2007/2008
Puksoo auhinda antakse välja viimasel kahel aastal ilmunud raamatuajaloo alase väljaande või artikli eest. Puksoo auhinna pälvis Tartu Ülikooli raamatukogu teadur Meelis Friedenthal, kelle dissertatsioon ”Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo” (Tartu, 2008) on tähelepanuväärne panus Eestis säilitatava käsikirjalise raamatupärandi uurimisse.

Linda Kask - ERÜ aastakoosolek
Aastakoosolekul anti ülevaade 2008. aasta tegevusest ning kinnitati 2009. aasta tegevuskava. Valiti uued liikmed ERÜ juhatusse. Anti välja ka aastapreemia, mille sai Saima Andla Pärnu KRK-st ja teenetepreemia, mille sai Krista Talvi RR-ist.

Eesti raamatukoguhoidjate pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi poole Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu asjus (eesti keele ja kirjanduse tundide arvu vähendamisest koolides).

Kai Idarand - Raamat on võim. Kas ka e-raamat?
Ülevaade 27. veebruaril 2009 ERÜ korraldatud kõnekoosolekust „E-raamat ja ehe raamat”, mille teemaks elektrooniliste teavikute olemasolu, kasutatavus ja probleemid Eesti raamatukogudes.

KONVERENTSID & SEMINARID

Ilme Sepp, Priit Kasepalu - Nägemispuudega lugejad Haapsalus
Läänemaa nägemispuudega kirjandushuvilised tähistasid ettelugemispäeva 24. oktoobril Haapsalus konverentsiga, kus käsitleti teemaderingi, mida saab tähistada sõnadega Läänemaa, raamatukogud, pimedad, vaegnägijad ja kirjandus.

Priit Kasepalu - Üritustesari “Louis Braille 200”
Louis Braille, kuulsa pimeda prantslase, pimedate punktkirja looja 200. sünniaastapäeva märgitakse Eestis üritustesarjaga, mis algas 4. jaanuaril ja kestab valge kepi päevani 15. oktoobril.

Aiki Tibar - Konverents Information seeking in Context Vilniuse Ülikoolis
Ülevaade 17.-19. septembrini 2008 peetud infokäitumise uurijate konverentsist Information Seeking in Context (ISIC) Vilniuse Ülikoolis.

SÕNUMID

Mälestame: Viivi Müür – kauaaegne raamatukogutöötaja , 1970.-1980. aastail Viljandi KRK (rajooniraamatukogu) juhataja

SUMMARY

 

ARHIIV
2009 - 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2