ISSN 0235-0351 (trükiväljaanne)

4/1999

TAGASI
väjaannete lehele

Toimetuse kolleegium:
AIRA LEPIK
REET OLEVSOO
KALJU TAMMARU
URVE TÕNNOV
TIIU VALM
ANNE VALMAS
MEELI VESKUS
Tegevtoimetaja ENE RIET
Toimetaja MAIRE LIIVAMETS
Keeletoimetaja ELLEN ARNOVER
Tehnilinetoimetaja TIIU TALI
Kujundus KERSTI TORMIS

Esikaanel Islandi ja Briti (Irene Rhodeni foto) rahvusraamatukogu.
Tagakaanel Fausti tuba Venemaa Rahvusraamatukogus ja Leedu Rahvusraamatukogu.

 

Toimetajaveerg

Sisukord