ISSN 0235-0351 (trükiväljaanne)

3/1999

TAGASI
väjaannete lehele

Toimetuse kolleegium:
AIRA LEPIK
REET OLEVSOO
KALJU TAMMARU
URVE TÕNNOV
TIIU VALM
ANNE VALMAS
MEELI VESKUS
Tegevtoimetaja ENE RIET
Toimetaja MAIRE LIIVAMETS
Keeletoimetaja ELLEN ARNOVER
Tehnilinetoimetaja TIIU TALI

Kujundus KERSTI TORMIS
Fotod: TEET MALSROOS
Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond

 

Toimetajaveerg

Mõni aeg tagasi olin sunnitud üle poole tunni ootama Tallinna Liivalaia tänava võõrkeelse kirjanduse osakonnas alatasa kiirustavat-hilinevat fotograafi. Uued, hiljuti lugejaile avatud suured heledad ruumid särasid päikesevalguses. Lugejaid jätkus nii riiulite vahele kui laenutusleti äärde – sõbralikult naeratavad raamatukoguhoidjad andsid juhatust kõigile soovijaile. Naeratavad näod muutsid õhkkonna raamatukogus veelgi helgemaks. Ja nii oligi pahameel kadunud, kui fotograaf lõpuks välja ilmus.
Toimunu andis mõtte kirjutada valguse, headuse ja naeratuse võlujõust. Siis aga helises telefon. Telefoniautomaadist helistas Paldiski murest murtud raamatukoguhoidja. Linna sünnipäevapeo õhinas oli raamatukogu telefoniarve maksmata jäetud ja nüüd oli aparaat välja lülitatud – selle aasta jooksul juba mitmes kord. Sealjuures jätab linnaisasid külmaks raamatukogu endagi olemine või mitteolemine. Mida teha? Headuse ja naeratusega vaevalt siin kaugele jõuab.
Elu on mitmepalgeline. Enamik raamatukoguhoidjaid on nõus lugejate heaolu nimel paljugi taluma. Kannatuse katkemist saab vältida siis kui tunneme rõõmu ka pisiasjadest. Aknast sisse vaatav hommikupäike, südamlik päeva algus kodus, sõitjaist hooliv bussijuht, lahke poemüüja, mõistvad ning toetavad töökaaslased annavad jõudu eluraskustes vastu pidada. Ja naeratage kindlasti! Naeratus aitab säilitada-taastada hingerahu. Samas annab see ka märku suhtlemisvalmidusest, valmisolekust teist ära kuulata ning võimalusel aidata.
Olge mõistvad ning naeratage!
Ene Riet

Sisukord

AVAVEERG

Kõik algab inimesest: intervjuu kultuuriminister Signe Kiviga - Maire Liivamets
Signe Kivi räägib oma varasematest suhetest raamatukogudega. Ta peatub 1998. aastal riigikogus vastu võetud dokumendil "Eesti kultuuripoliitika põhialused" ja arvab, et kultuurialal peab samuti planeerima ja seadma prioriteete.

TEADUSRAAMATUKOGU

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu tähtpäevad - Heino Räim
Aprillis täitus 90 aastat raamatukogu asutamisest, mais möödus 75 aastat oma maja ostmisest. Raamatukogu alusepanijaks ning kogumisprintsiipide väljatöötajaks oli esimene direktor, tuntud folklorist ja diplomaat Oskar Kallas. Arhiivraamatukogu trükised (üle 730 000 eks.) on jagatud nelja kogusse: eesti raamatu kogu (arhiivkogu ja dubletid), baltica kogu, perioodikakogu ja erikogud.

RR-i teatri- ja filmiinfo sektor – 25 - Mare Mauer, Merike Saarepera
Räägitakse sektori ajaloost, endistest töötajatest ja tegevusest nõukogude-aegsetes tingimustes. Taasiseseisvumine andis tööle uue suuna, kaartkataloogi kõrval kasutatakse kaasaegseid andmebaase, lugejaid on palju. Artikli lõpus tuuakse sektori poolt koostatud teatribibliograafiate loetelu.

Euroopa Liidu Infokeskus - Anu Nestor
1998. aasta septembris asus Rahvusraamatukogu iseseisva üksusena tööle Euroopa Liidu Infokeskus (ELIK), mille kohustus on koguda ja säilitada EL-i ametlikke väljaandeid ja tagada neile tasuta juurdepääs. Lugejaid teenindab kolme lugejaarvutiga 20-kohaline lugemissaal. Artikli lõpus on nimestik sama teemat käsitlevatest artiklitest.

Miks me osaleme innovaatikamessil - Ilona Smuškina
Tartu Ülikooli innovaatikaprojekt püüab liita eri institutsioonide jõupingutused ja otsib edasisi koostöövõimalusi. Esimene näitus ja seminar toimusid juba 1989. aastal, selle õnnestumise järel on innovaatikamesse peetud igal aastal. Peaaegu kõik Tartu Ülikooli allüksused püüavad messil tutvustada oma edasiminekut, uusi rakendust leidnud saavutusi ja suundi.

TÜR-i kataloogid 19. sajandil ja 20. sajandi algul - Ljudmila Dubjeva
Autor iseloomustab Tartu Ülikooli raamatukogu kataloogide süsteemi 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Parema ülevaate saamiseks loodud kataloogidest antakse nende iseloomulikud jooned tabeli kujul.

EAR-i ProCite andmebaasid - Signe Pärt
Eesti Akadeemilises Raamatukogus luuakse andmebaase programmi ProCite abil alates 1995. aastast. Artiklis tuuakse andmebaaside loetelu osakondade kaupa.

STATISTIKA

Lühiülevaade rahvaraamatukogude tegevusest 1995.–1998. aastal - Mall Saul, Heli Priimets
Antakse tegevuse analüüs illustreerituna arvukate joonistega.

RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUS
STATISTIKA

Statistiline analüüs aegridade meetodil - Silvi Roomets
Antakse ülevaade statistiliste andmete kogumisest, korrastamisest ja analüüsimisest aegridade meetodil ning selle meetodi võimalikust kasutamisest raamatukogunduses.

JUTUTUBA

Raamatukogu ja teater on kõige demokraatlikumad kohad: vestlus Lilian Vellerannaga - Maire Liivamets
Teatriloolane ja –kriitik Lilian Vellerand kõneleb eesti teatri hetkeseisust. Jutuks tuleb teatribibliograafiate koostamise ja trükkimise vajadus ja võimalused ning Eesti Rahvusraamatukogu kunstide osakonna teatriinfo sektori töö teatriinfo komplekteerimisel.

RAAMATULUGU

Kultusraamatuid. Indiaanlased, nagu me neid ei tunne - Aimar Ventsel
Etnoloog Aimar Ventseli autorirubriigi "Kultusraamatuid" kolmas kirjutis, milles autor annab ülevaate indiaani kirjaniku Sherman Alexie raamatust Reservation Blues ("Reservaadi bluus", New York, 1995).

EESTI MÕTTELUGU

Südametarkus. Elutarkus. Raamatutarkus - Hilve Rebane
Artiklis tutvustatakse "Eesti Mõtteloo" sarjas ilmunud tuntud kirjandusteadlase, tõlkija ja luuletaja Ain Kaalepi artiklitekogu "Kolm Lydiat". Kogumik sisaldab pikemate teoreetiliste arutluste kõrval ka arvustusi, lühiesseesid, mälestus- ja pühenduskirjutisi.

SUHTEKORRALDUS Suhted ajakirjandusega - Triin Soone
Läbi kuue ajakirjanumbri kavandatud rubriik abiks raamatukoguhoidjaile raamatukogude suhtekorralduseks. Teine kirjutis peatub suhetel ajakirjandusega.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
KONVERENTSID & SEMINARID

Autoriõigus ja raamatukogud - Ilme Sepp
Ülevaade 16. aprillil RR-is toimunud EBLIDA projekti Kesk- ja Ida-Euroopa Autoriõiguse Kasutajate Platvormi (CECUP) seminarist "Raamatukogud ja autoriõigus".

Ühiskond ja raamatukogu - Tiiu Valm
Arutlus raamatukogude tulevikust, mis kanti ette Pärnu Keskraamatukogu 90. aastapäeva konverentsil 30. aprillil.

Kohtuge lastega - Ene Riet
Ülevaade 27. aprillil Rootsi Instituudi, Rootsi suursaatkonna ja Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga peetud lastele ja nende raamatutele pühendatud seminarist "Kohtuge lastega" ning samateemalise raamatunäituse avamisest.

SÕNUMID
Õnnitleme:
Lea Trikkant – 70
Ellen Sarv – 50 aastat raamatukogus
Mälestame:
Helene Mugasto-Johani

SUMMARY