ISSN 0235-0351 (trükiväljaanne)

3/2000

TAGASI
väjaannete lehele

Toimetuse kolleegium:
AIRA LEPIK
REET OLEVSOO
KALJU TAMMARU
URVE TÕNNOV
TIIU VALM
ANNE VALMAS
MEELI VESKUS
Tegevtoimetaja ENE RIET
Toimetaja MAIRE LIIVAMETS
Keeletoimetaja ELLEN ARNOVER
Tehnilinetoimetaja TIIU TALI
Kujundus KERSTI TORMIS
 

Kaanefotod: VEIKO VALGEPEA, TEET MALSROOS
Pilte raamatuaasta näitustelt.

Toimetajaveerg

Sisukord

AVAVEERG

See väike suur kirjandus Rein Veidemann - 4

Rein Veidemanni kolumnistiveerg avaveeru asemel.

Ta tõdeb, et kirjanduse koha ja tähenduse kujunemisel on oluline see, millisena teda nähakse ning kuidas teda tõlgendatakse. Iga rahva kirjandus on täpselt nii suur, kui suureks see loetakse.

AUTOMATISEERIMINE

Virtuaalraamatukogu Mai Põldaas - 5

Artikkel toob virtuaalraamatukogu mõiste selgituse, tähtsamad interneti otsivõimalused ning vähemtuntud võimalused spetsialistile (Soome virtuaalraamatukogu, sotsiaalteaduste infovärav SOSIG ning kõrgharidusringkondade infovärav BUBL Ühendatud Kuningriigis, Euroopa Liidu poolt rahastatav DESIRE projekt).

Integreeritud raamatukogusüsteem INNOPAC Riin Olonen - 9

Integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC juurutamise käigust Eesti Rahvusraamatukogus. Täismahus võeti süsteem kasutusele 1999. aasta alguses. Artiklis antakse täpne ülevaade sellest, mida andmebaas sisaldab ning kuidas toimub andmete väljastamine INNOPACI-st.

INNOPAC-i tulek TÜR-i lugejateenindusse Mare-Nelli Ilus - 11

Integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC juurutamise käigust Tartu Ülikooli Raamatukogus, töötajate väljaõppest, lugejate elektroonilisest teenindamisest teeninduspunktides ja ülikooli erialaraamatukogudes.

TEADUSRAAMATUKOGU

50 aastat kultuurivarade kaitsel Elve-Viiu Klement - 13

Ajalooline ülevaade raamatute restaureerimistegevusest Tartu Ülikooli Raamatukogus, hügieeni- ja restaureerimisosakonna tööst kuni osakonna reorganiseerimiseni TÜR-i ennistuskeskuseks 19. jaanuarist 2000 vastavalt TÜ Raamatukogu direktori korraldusele nr. 1 14.01.2000.

Benchmarking – tegevuse taseme analüüs Phillip Ramsdale - 16

Märtsis 2000 Eesti Rahvusraamatukogus peetud seminaril vaadeldi Benchmarking’u teooriat kui raamatukogutöö tulemuslikkuse analüüsi üldskeemi lahutamatut osa teenuste standardi määramisel ja kogude arengupoliitika kujundamisel. Seminari juhtinud Phillip Ramsdale annab oma artiklis Benchmarking’u teooria iseloomustuse ja kasutamisvõimalused. Tallinnas peetud seminaril kuuldu alusel annab ta ka soovitusi Benchmarking’u rakendamiseks Eesti raamatukogudes.

STATISTIKA

Ülevaade rahvaraamatukogude infosüsteemist 1999. aastal Mall Saul - 20

Põhjalik tabeleid ja jooniseid sisaldav rahvaraamatukogude infosüsteemi statistika analüüs.

RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUS

STATISTIKA

Rahvaraamatukogud 1999. aastal - 29

* * *

1999. a. Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduse eriala lõpetanud - 29

KONVERENTSID & SEMINARID

Mida võtame kaasa uude aastatuhandesse? Malle Ermel - 30

Ülevaade 21. jaanuaril TÜR-is peetud ettekandepäevast.

TÜR-i kunagise direktori ja ERÜ asutajaliikme Fr. Puksoo auks peetaval ettekandepäeval antakse välja ka auhind aasta jooksul ilmunud parima raamatuloo, raamatuteaduse, raamatukogunduse või bibliograafia alase töö autorile. Seekordne auhind anti Endel Valk-Falkile "Ajastu stiilitunnuste säilitamine konserveerimisel. Gooti, renessanss- ja barokkstiilköitekunstis. Metoodiline kogumik. I. Tallinn, 1999".

Mudelraamatukogu – mis see on? Ene Riet - 32

Ülevaade rahvusvahelise mudelraamatukogude projekti UNET 4. konverentsist 9.-12. detsembrini 1999. aastal Virumaal Vinnis ja Rakveres.

EESTI RAAMATU AASTA

Ülevaade raamatuaasta üritustest:

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ARVUSTUS

Kahest bibliograafiast Tiina Ritson - 41

Personaalbibliograafiaist "Gustav Suits" (koostjad Külli Tamkivi , Tiina Koiva, Krista Pisuke, toim. Anne Klaassen. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998) ja "Juhan Liiv" (koost. Osvald Kivi, Andres loorand, Ave Pill ja Vaike Tosso, toim. Anne Klaassen. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999).

SÕNUMID

ÕNNITLEME

Helene Kulpa – 90 - 46

Kaljo Veskimägi – 70 - 46

Signe Väljataga – 70 - 46

SUMMARY