ISSN 0235-0351 (trükiväljaanne)

1/2000

TAGASI
väjaannete lehele

Toimetuse kolleegium:
AIRA LEPIK
REET OLEVSOO
KALJU TAMMARU
URVE TÕNNOV
TIIU VALM
ANNE VALMAS
MEELI VESKUS
Tegevtoimetaja ENE RIET
Toimetaja MAIRE LIIVAMETS
Keeletoimetaja ELLEN ARNOVER
Tehnilinetoimetaja TIIU TALI
Kujundus KERSTI TORMIS
 

Kaanefotod: Teet Malsroos
Eesti Muusikaakadeemia raamatukogu.

Toimetajaveerg

Sisukord

AVAVEERG

Kirjandus on surnud! Elagu kirjandus! Rein Veidemann 4

Rein Veidemanni kolumnistiveerg avaveeru asemel. Esimene kirjutise teemaks on kirjanduse ja kirjandusteaduse.

RAHVARAAMATUKOGU

Ajaga silmitsi Inga Kuljus 5

Ülevaade 1909. aastal rajatud raamatukogust Võrus (praegusest Võrumaa Keskraamatukogust), selle ajaloost ja tänapäevast, raamatukogus töötanud inimestest ning enamloetud ja -loetavast kirjandusest, raamatukoguüritusest jm.

85 aastat raamatukogundust Põltsamaal Vaike Oro 8

1999. aasta raamatukogupäevade keskpunktis oli seekord Jõgeva maakond. Raamatukogupäevade avakonverentsiga tähistati ühtlasi ka Põltsamaa raamatukogu (ametlik nimetus Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu) 85-ndat sünnipäeva. Raamatukogu asutamise kuupäevaks loetakse 30. maid 1914. aastal, mil asutati Põltsamaa lugemisring. 1926. aastal oli raamatukogus juba 2000 raamatut. II Maailmasõjas raamatukogu hävis ja avati uuesti 1945.

PÄEVAKORRAL RESTAUREERIMINE

Konservaatorite atesteerimine – müüt või tegelikkus Mari Siiner 9

Eestis paberi ja köitekonservaatori ametit õppida ei saa – Rahvusraamatukogu koolitab ise konservaatoreid vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Konservaatorite professionaalsuse tõstmise võtmeks on atesteerimine. 1999. aasta alguseks töötati RRis välja konservaatorite asutusesisene atesteerimissüsteem, mille järgi hinnati konservaatoreid 9. ja 10. detsembril 1999. aastal. Hindamiskomisjoni otsuse põhjal omistati neljale konservaatorile olemasolevast kõrgem kategooria.

ERIRAAMATUKOGU

Eesti Juudi Kogukonna raamatukogu Mait Talts 11

Eesti Juudi Kogukonna raamatukogu on loodud Eesti juutide 3000-liikmelise kogukonna vajadusi silmas pidades 1992. aastal USA juutide heategevusorganisatsioonide liidu Joint eestvõttel. Juudi Kooli hoones paikneva raamatukogu kogud sisaldavad praegu ligikaudu 2000 raamatu ning perioodikat.

Eesti arhiiv Austraalias Anne Valmas 12

Lühike ülevaade arhiivi minevikust ja hetkeolukorrast ning seda korras hoidvatest arhivaaridest. Nimetatakse ka personaalkogud ja arhiivi materjalide põhjal koostatud näitused. Anne Valmas külastas arhiivi novembris 1999, kogudes materjali doktoritööks, mis käsitleb Eesti trükisõna Lääne-Euroopas 1944–1951.

STATISTIKA

Statistiline analüüs aegridade meetodil Silvi Roomets 14

Järg "Raamatukogus" 1999, nr. 3 ilmunud artiklile. Antakse ülevaade statistiliste andmete kogumisest, korrastamisest ja analüüsimisest aegridade meetodil ning selle meetodi võimalikust kasutamisest raamatukogunduses.

JUTUTUBA

Eesti riigi poliitika on raamatusõbralik: vestlus Mart Meriga Maire Liivamets 16

Vestlus Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe ja ajakirja "Keel ja Kirjandus" peatoimetaja Mart Meriga eesti kultuuri tulevikust, raamatukogudest, eriala- ja kultuuriajakirjadest jm.

Riik, raamatukogud ja raha Linda Kask, Reet Olevsoo, Krista Talvi 18

Probleemidest rahvaraamatukogude rahastamisel 2000. aasta riigieelarves, ERÜ kirjavahetusest Riigikogu kultuuri- ja rahanduskomisjoniga rahvaraamatukogudele antava rahasumma kärpimise vältimiseks.

RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUS

EESTI MÕTTELUGU

Kunstniku mõttevaramust Mai Levin 25

Artiklis tutvustatakse "Eesti Mõtteloo" sarjas ilmunud tuntud eesti kunstniku Märt Laarmani artiklite, esseede ja aforismide kogu "Mina kõnelen kunstist".

RAAMATULUGU

Haruldasi raamatuid: Ühest 19. sajandi targast tarberaamatust Kaja Tiisel 27

2000. aastal möödub 250 aastat saksa päritolu kirjamehe ja kutuuritegelase Johann Wilhelm Ludwig von Luce sünnist. Von Luce (eestikeelsetes raamatutes Johann Willem Luddi Ludse) sulest on ilmunud üle 20 raamatu. Artiklis peatutakse pikemalt 1816. aastal Tallinnas trükitud raamatul "Terwisse katekismusse Ramat".

EESTI RAAMATU AASTA

– 20. detsembril 1999. aastal kuulutas Hando Runnel ERA Peakomitee koosolekul välja raamatuaasta rahu.

– Üleskutse kõigile raamatusõpradele avaldada arvamusi teemal XX sajandi hea eestikeelne raamat.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Lühiülevaated toimunud üritustest. 29

Avaldatud on ka IFLA presidendile adresseeritud pöördumine ettepankuga raamatukoguhoidja päeva väljakuulutamiseks 25. oktoobril 2000. aastal. Edaspidi võiks rahvusvaheline raamatukoguhoidjate päev olla iga aasta oktoobri viimase nädala kolmapäeval.

KONVERENTSID & SEMINARID

Uus mõte Krista Talvi 31

Ülevaade vähemusrahvuste raamatukoguteeninduse seminarist Narva Keskraamatukogus 10.–11. novembrini 1999. a., kus RRi peaspetsialist ja ERÜ esinaine Krista Talvi pakkus välja mõtte hakata korraldama venekeelsetele raamatukoguhoidjatele täienduskoolitust eesti kirjandusest, kultuurist, raamatukogude ja raamatukogunduse ajaloost, raamatukoguhoidja oskussõnavarast jmt. eesti keeles. Esimene taoline kursus toimus Rahvusraamatukogus 3.–4. veebruarini.

Muutuv ülikooliraamatukogu Aiki Tibar 33

Ülevaade Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva tähistamiseks peetud teaduskonverentsist 11. novembril 1999. a. "Muutuv ülikooliraamatukogu", kus TTÜ ja teiste teadusraamatukogude esindajad esitasid kokku 16 ettekannet.

LUGEJA ARVAB

Piiripunktini 30 meetrit ehk luuseri mõtteid "kadunukesest" Ingrid Erilaid 35

Vastus Maire Liivametsa kirjutisele "Ülestähendusi Narva teekonnalt" (RK, 1999, nr. 1, lk. 42–43).

Tänuavaldus Laine Peep 36

Vastus Piret Lotmani kirjutisele "Mäluhäired" (RK, 1999, nr. 5, lk. 41).

SÕNUMID

Lühisõnumid:

– 23.12.1999 Kultuuriministri käskkirjaga nr. 203 moodustati Kultuuriministeeriumi juurde nõuandva organina Raamatukogude, Muuseumide ja Arhiivide Kultuuriväärtuste Säilitamise Nõukogu.

– 8.–11. novembrini 2000 korraldatakse Riias rahvusvaheline konverents "Läti raamat ja raamatukogud 1525–2000".

Õnnitleme:

Missioon olla õpetaja: Kaja Noodla 85 Maare Kümnik 37

Pikem ülevaade Kaja Noodla tegevusest raamatukogunduse õppejõuna ning Tartu Ülikooli Raamatukogus töötades ka kolleegide täienduskoolituse organiseerijana.

Endel Annus 85 38

Sünnipäevaõnnitlusele on lisatud Endel Annuse koostatud väljaande "Eesti kalendrikirjandus 1720–1900" (EAR, 1999, 200 lk.) lühitutuvustus. Raamat on müügil EAR-i, RR-i ja Tartu Ülikooli raamatupoes.

Mälestame: Ella Kõll 39

 

"RAAMATUKOGU" aastasisukord 1999 40

SUMMARY 43