ISSN 1406-3948
  UUED RAAMATUD:

2001
jaanuar

TAGASI
väjaannete lehele

  MAJANDUS, POLIITIKA, ÕIGUS

MAJANDUS

ÜLDKÜSIMUSED

Greenfield, James M. Fund raising : evaluating and managing the fund development process. - 2nd ed. - New York : Wiley, 1999. - XIX, 428 lk. : ill. - (NSFRE/Wiley fund development series). - Bibliogr., reg. - Käsiraamat fondide arendamiseks: fondide organiseerimine, planeerimine, suhtekorraldus ja nõuanded investeerimiseks.
Märksõnad: mittetulundusühingud/finantsjuhtimine/finantseerimisallikad
Kohaviit: 2-00-09770

Handbook of income distribution. Vol. 1 / ed. by Anthony B. Atkinson, François Bourguignon. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2000. - XIX, 958 lk. : ill. - (Handbooks in economics ; 16 ). - Bibliogr., reg. - Mahukas, erinevaid teooriaid kõrvutav tulujaotuse käsiraamat.
Märksõnad: tulujaotus/tulude ümberjaotamine/ebavõrdsus/majandusteooriad/ artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/4569; 16 16 [2000]

Kellik, Vlady. Majandusmõtteloost : (koolkondade dialoog). - Tallinn : V. Kellik, 2000. - 107 lk. : ill. - Reg. - Ülevaade antiigist kuni 20. sajandi lõpuni.
Märksõnad: majandusteooriad/õppematerjalid
Kohaviit: 1-01-00112, 1-01-00113, 1-00114

Money, prices, and the real economy / ed. by Geoffrey Wood ; Institute of Economic Affairs. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 1998. - VI, 125 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Alustades küsimusest mis on raha ja mis mõju tal on, käsitletakse raha ja hindade vahelisi seoseid ning hinna stabiilsuse saavutamist.
Märksõnad: raha/hinnad/rahapoliitika/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-00-09070

The nonprofit handbook : management / ed. by Tracy Daniel Connors. - 2nd ed. - New York : Wiley, 1997. - XXI, 809 lk. : ill. - (Nonprofit law, finance, and management series). - Bibliogr., reg. - Mittetulundusühingu juhtimise käsiraamat. Strateegiline planeerimine, kvaliteedijuhtimine, inimressursside ja informatsiooni juhtimine, vahendite kogumine ning raamatupidamine mittetulundusühingus.
Märksõnad: mittetulundusühingud/juhtimine/finantsjuhtimine/kvaliteedijuhtimine/ käsiraamatud
Kohaviit: 3-00-03184

Public relations : strategies and tactics / Dennis L. Wilcox ... [et al.]. - 6th ed. - New York : Longman, 2000. - XXIV, 584 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Suhtekorralduse olemus ja roll, põhikontseptsioonid, strateegiad; väljundid erinevates eluvaldkondades ning taktikad.
Märksõnad: avalikud suhted/suhtekorraldus/Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-00-09761

Rodseth, Asbjorn. Open economy macroeconomics. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000. - XIII, 383 lk. : ill. - Bibliogr. - Teooria makroökonoomikast avatud majanduses.
Märksõnad: avatud majandus/majandusmudelid/makroökonoomika
Kohaviit: 2-00-09540

MAAILMAMAJANDUS

Globalization and progressive economic policy / ed. by Dean Baker, Gerald Epstein, Robert Pollin. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1998. - XV, 514 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Globaliseerumise hind ja kasu, majanduse stabiilisuse tagamine: IMF ja neo-liberalism; otseinvesteeringud, neo-liberalism ja globaliseerumine; raha globaliseerumine; kaubanduse, palkade ja keskkonna erinevus põhjas ja lõunas; tööjõu migratsioon; globalisatsioon ja makromajanduspoliitika.
Märksõnad: maailmamajandus/majanduspoliitika/rahvusvaheline majandusteadus/ rahvusvaheline rahandus/globaliseerumine
Kohaviit: 2-00-09595

EUROOPA

Employment in Europe... / European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1989. - Ilmub 1 kord aastas. - (Employment & social affairs. Employment and European Social Fund). - Lisa: Employment in Europe... : analysis of key issues. - Tööhõive 2000: trendid ja näitajad ELi ja Kesk-Euroopa maades.
Märksõnad: tööhõive/Euroopa Liidu maad/aastaraamatud/Euroopa Liit
Kohaviit: PL B/3969 2000

Euroopa majandus- ja rahaliit, euro ja Eesti. - Tallinn : Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliit, 2001. - 72 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. - Tutvustatakse lühidalt Euroopa rahasüsteemi tekkimist ja arengut; euro mõju liikmesriikidele ja Eesti majandusele ning Eesti võimalusi ja valmisolekut liituda Euroopa majandus- ja rahaliiduga. Euro paberrahade näidised.
Märksõnad: Euroopa Liit/majandus- ja rahaliit/rahapoliitika/euro/Eesti
Kohaviit: 2-01-00051

The external economic dimension of the European Union / ed. by Pitou van Dijck, Gerrit Faber. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 2000. - XXVII, 387 lk. : ill. - (Legal aspects of international organization ; 35). - Bibliogr., reg. - ELi muutuvast positsioonist maalimamajanduses.
Märksõnad: välismajanduspoliitika/majandusintegratsioon/vabakaubandus/ konkurentsivõime/ Euroopa Liidu maad/artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/520; 35 35 [2000]

Moriou, Corine. Setting up a business in Europe. - London : Kogan Page [etc.], 1999. - 292 lk. : ill. - (A country-by-country guide). - Reg. - Teatmik Euroopa riikide majandustingimuste kohta: üldandmed, välisinvesteeringute reguleerimine, seaduslikud alused, maksud, tööjõud ja vajalikud aadressid.
Märksõnad: ettevõtlus/majandustingimused/Euroopa Liidu maad/teatmikud
Kohaviit: 2-00-08595

Municipal waste management in Europe : a comparative study in building regimes / ed. by Nicolas Buclet, Olivier Godard. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2000. - V, 232 lk. : ill. - (Environment and management ; 10). - Bibliogr., reg. - Võrdlev uuring jäätmekäitlusest Saksamaal, Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias ja Kreekas.
Märksõnad: jäätmed/jäätmekäitlus/Euroopa/artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/4608; 10 10 [2000]

Naudin, François. The European Central Bank : a bank for the 21st century. - London : Kogan Page, 2000. - VII, 257 lk. - (The capital market series). - Sisalab bibliogr., reg. - Euroopa Keskpanga tekkimine, areng ja tegevus ning mõju majanduse arengule 21. sajandil.
Märksõnad: Euroopa Keskpank/keskpangad/arengulugu/töökorraldus/Euroopa
Kohaviit: 2-00-08600

Sepp, Jüri. Euroopa Liidu konkurentsipoliitika. - Tartu : Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, 2000. - 32 lk. : ill. - (Euroopa Kolledži loengud ; vihik nr. 5). - Bibliogr. - Konkurentsipoliitika sisulised sätted, konkurentsipoliitilised organid ja menetlused ning õiguspraktika (kaasused).
Märksõnad: konkurents (maj.)/konkurentsiõigus/konkurentsivabadus/kaasused (jur.)/ Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-00-03297, 3-00-03298

The welfare state in Europe : challenges and reforms / ed. by Marco Buti, Daniele Franco, Lucio R. Pench. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Edward Elgar, 1999. - XVII, 484 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Heaoluriikide toimimis- ja arenguvõimaluste analüüs põhineb ELi liikmesriikide näidetel ja keskendub maksude- ja pensionisüsteemide problemaatikale.
Märksõnad: heaoluriik/heaolumajandusteooria/majandusreformid/sotsiaalpoliitika/ sotsiaalsed muutused/pensionipoliitika/Euroopa
Kohaviit: 2-00-09073

EESTI

Reiljan, Janno. Maaelust. Majandusest. Riigist. II : artikleid ja esinemisi aastail 1999-2000. - Tartu : Eestimaa Rahvaliit, 2000. - 199 lk. : ill.
Märksõnad: maaelu planeerimine/põllumajanduspoliitika/majandus/välismajanduspoliitika/ Eesti/artiklikogumikud
Kohaviit: 1-01-00019

LÄÄNE- JA PÕHJA-EUROOPA RIIGID

Comparative city statistics : major cities of Scandinavia, Tallinn, Riga, Vilnus [i.e. Vilnius] and St. Petersburg 1999. - Helsinki : City of Helsinki Urban Facts, 1999. - 72 lk. : ill. - Rahvastiku-, tööhõive-, turismi- ja kultuuristatistika aastatest 1990-1997.
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad/rahvastik/linnad/Skandinaaviamaad/Tallinn/Riia/ Vilnius/Peterburi/statistilised andmed
Kohaviit: 2-00-08489

Crown condition assessment in the Nordic countries : proceedings from the 5th International ECE/EU Intercalibration Course for Northern Europe on Crown Condition Assessment and SNS ad hoc Working Group Meeting on Monitoring of Forest Damage, 16th-18th June 1999, [Sagadi,] Estonia / Estonian Centre of Forest Protection and Silviculture ; [ed. by Heino Õunap]. - Tartu : Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, 2000. - 37 lk. : ill. - SNS = SamNordisk Skogsforskning. - Bibliogr. artiklite lõpus. - Artiklid Eesti, Soome, Norra ja Rootsi metsade monitooringust ning metsade tervisest 1998.
Märksõnad: metsandus/metsakasvatus/metsakaitse/loodusseire/Põhjamaad/Eesti/konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-00-03289

Iceland export directory : the official guide to quality products and services / Trade Council of Iceland. - Reykjavík : Trade Council of Iceland, [2000]. - Ilmub 1 kord aastas. - Islandi ekspordi teejuht: ettevõtted, agentuurid, saatkonnad, riigieelarve ja kasulikud interneti leheküljed.
Märksõnad: eksport/majandus/Island/teatmikud/aastaraamatud
Kohaviit: PL A/818; 2000 2000

Western Europe : economic and social change since 1945 / ed. by Max-Stephan Schulze. - London ; New York : Longman, 1999. - XIV, 408 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Euroopa majandusliku ja sotsiaalse arengu ning majanduspoliitika struktureeritud tutvustus alates 1945. aastast. Beneluxi maad, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Skandinaavia, Hispaania.
Märksõnad: majandustingimused/majandusajalugu/sotsiaalne areng/Lääne-Euroopa/20. saj. 2. pool
Kohaviit: 2-00-09121

TEISED EUROOPA RIIGID JA VENEMAA

Black Sea energy survey / International Energy Agency (IEA), Energy Charter Secretariat. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2000. - 256 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr. - Ülevaade Musta mere piirkonna energiamajandusest ja -transiidist. Tutvustatakse poliitilisi, majanduslikke ja geograafilisi probleeme ning energiamajandust Armeenias, Gruusias, Bulgaarias, Rumeenias, Türgis ja Kreekas.
Märksõnad: Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon/energeetika/energiamajandus/ energiapoliitika/naftatööstus/gaasitööstus/elektrienergia/Ida-Euroopa/ Lõuna-Euroopa/ projektiaruanded
Kohaviit: 3-00-02750

Javlinski, Grigori Aleksejevich. O rossijskoj ekonomike : vystuplenija i stati po ekonomicheskoj politike (1994-1999 gg.). - Moskva, 1999. - 285 lk. - Grigori Javlinski Venemaa majanduspoliitikaalased ettekanded ja artiklid Duumas ja ajakirjanduses aastatest 1994-1999. - Vene k.
Märksõnad: majanduspoliitika/Venemaa/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-00-09043

Privatization and economic performance in Central and Eastern Europe : lessons to be learnt from Western Europe / European Association for Comparative Economic Studies ; ed. by Iván Major. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 1999. - XIV, 398 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Kesk- ja Ida-Euroopa riikide erastamisprotsessidest, erastamise metoodika ja edukuse võrdlus. Eesti erastamise käigu ülevaate (1992-1995) autorid Alari Purju ja Juhan Teder.
Märksõnad: erastamine/majanduspoliitika/Kesk-Euroopa/Ida-Euroopa
Kohaviit: 2-00-09065

Regulatory reform in Hungary. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2000. - 364 lk. : ill. - (Governance. OECD reviews of regulatory reform). - Bibliogr. - Ülevaade Ungari majandusreformidest.
Märksõnad: Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon/majandusreformid/ majanduspoliitika/Ungari
Kohaviit: 3-00-03049

Sotsial’no-ekonomicheskie problemy Rossii : spravochnik / Fond informacionnoj podderžki ekonomicheskih reform, Natsional’nyi fond podgotovki kadrov. - Sankt-Peterburg, 1999. - 316 lk. - Ülevaated ja statistilised andmed Venemaa riigieelarvetest, õigussüsteemist, maksudest, pensionidest, majandusreformidest, kommunaalpoliitikast, sõjaväe reformidest, haridusest ning kultuurist. - Vene k.
Märksõnad: majanduspoliitika/majandusreformid/majandustingimused/sotsiaalne areng/ poliitilised muutused/Venemaa/teatmikud
Kohaviit: 3-00-02965

Transition report 2000 : employment, skills and transition : economic transition in central and eastern Europe, the Baltic states and the CIS. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2000. - VIII, 232 lk. : ill. - (Transition report ; 2000) - Bibliogr. - Ülevaade üleminekumajandusest, tööhõivest ja majanduspoliitikast Kesk- ja Ida-Euroopa maades.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank/tööhõive/majanduspoliitika/Üleminekumajandus/ Ida-Euroopa/Kesk-Euroopa
Kohaviit: PL B/4250

 

| Majandus | Poliitika | Õigus |

POLIITIKA

TEATMETEOSED

Otechestvo : istorija, ljudi, regiony Rossii : nciklopedicheskij slovar’ / sostoviteli A. P. Gorkin, V. M. Karev. Moskva : Bol’šaja Rossijskaja nciklopedija, 1999. - 799 lk., 32 lk. : ill. - Sisaldab üle 11 000 artikli Venemaa kohta. -Vene k..
Märksõnad: Venemaa/leksikonid
Kohaviit: 3-00-02320

Townson, Duncan. A dictionary of contemporary history 1945 to the present. - Oxford : Blackwell Publishers, 1999. - IX, 447 lk. - Bibliogr. - Üksikfakte kui ka sündmusi käsitlev teatmeteos (500 artiklit).
Märksõnad: leksikonid/üldajalugu/lähiajalugu
Kohaviit: 2-00-09101

Waller, Robert ; Criddle, Byron. The almanac of British politics. - 6th ed. - London ; New York : Routledge, 1999. - LXIII, 926 lk. : ill. - Reg.- Teatmeteos Suurbritannia parlamendiliikmete kohta.
Märksõnad: Suurbritannia/poliitika/poliitiline geograafia/valimisringkonnad/parlamendiliikmed/parlamendivalimised/parlamendid/Suurbritannia. Parlament/biograafiad/teatmikud/ almanahhid/1990-ndad
Kohaviit: 2-01-00623

ÜLDKÜSIMUSED

Ball, Terence ; Dagger, Richard. Political ideologies and the democratic ideal. - 3rd ed. - New York : Longman, [1999]. - XIV, 300 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Tänapäeva arenenud riikides levinud ideoloogiate süsteemist.
Märksõnad: ajalugu/ideoloogiad/vasakpoolsus/parempoolsus/demokraatia/teadusajalugu/ politoloogia
Kohaviit: 2-00-09125

Comparative politics : rationality, culture and structure / [ed. by] Mark Irving Lichbach, Alan S. Zuckerman. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 321 lk. - Bibliogr., reg. - (Cambridge studies in comparative politics).
Märksõnad: politoloogia/poliitilised teooriad/võrdlevuuringud/konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-00-09597

Cox, Gary W. Making votes count : strategic coordination in the world's electoral systems. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997. - XIV, 340 lk. : ill. - (Political economy of institutions and decisions). - Bibliogr., reg. - Ülevaade valimissüsteemidest maailmas.
Märksõnad: võrdlevuuringud/valimissüsteemid/hääletamine/valimised
Kohaviit: 2-00-09534

Deliberative democracy / ed. by Jon Elster. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - XI, 282 lk. - Cambridge studies in the theory of democracy. - Bibliogr., reg. - Artikikogumik osalusdemokraatiast.
Märksõnad: osalusdemokraatia/otsustamine/esindatus/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-00-09535

Democracy's edges / ed. by Ian Shapiro, Casiano Hacker-Cordon. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 297 lk. - (Contemporary political theory). - Bibliogr., reg.
Märksõnad: demokraatia/konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-00-09542

Democracy's value / ed. by Ian Shapiro, Casiano Hacker-Cordon. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 201 lk. - (Contemporary political theory). - Bibliogr., reg. - Demokraatliku ühiskonnakorra eelistest.
Märksõnad: demokraatia/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-00-09623

Dodds, Klaus. Geopolitics in a changing world. - [London] : Prentice Hall, [2000]. - XIII, 178 lk. : ill. - (Insights into human geography). - Bibliogr., reg. - Üks rahvusvaheliste integratsiooniprotsesside käsitlusi.
Märksõnad: geopoliitika/rahvusvaheline poliitika/rahvusvahelised majandussuhted
Kohaviit: 2-00-09258

The European mosaic : contemporary politics, economics and culture / ed. by D. Gowland, B. O'Neill, R. Dunphy. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman, 2000. - XIII, 369 lk. : ill., kaart. - Bibliogr., reg.
Märksõnad: Euroopa/ühiskond/poliitika/majandustingimused
Kohaviit: 2-00-09120

Gamble, Andrew. Politics and fate. - [Malden (MA)] : Polity Press, [2000]. - XI, 127 lk. - (Themes for the 21st century). - Bibliogr., reg. - Poliitika ettemääratusest.
Märksõnad: esseed/fatalism/saatus/riik/autoriteet/politoloogia
Kohaviit: 1-00-04985

Gluhhova, Aleksandra Viktorovna. Politicheskie konflikty : osnovanija, tipologija, dinamika. - Moskva : ditorial URSS, 2000. - 278 lk. - Bibliogr. lk. 264-277. - Poliitiliste konfliktide analüüs. - Vene k.
Märksõnad: poliitilised lahkhelid/politoloogia
Kohaviit: 1-00-05420

Goldstein, Joshua S. International relations. - 4th ed. - New York [etc.] : Longman, 2001. - XVI, 697 lk., 6 l. kaart. : ill. - Bibliogr., reg. - Populaarne teatmeteos käsitleb oma ainevaldkonda igakülgselt.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted
Kohaviit: 2-00-09119

Hobson, John M. The state and international relations. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000. - VIII, 258 lk. : ill. - (Themes in international relations). - Bibliogr., reg.
Märksõnad: riigiteooria/rahvusvahelised suhted/poliitilised aspektid/sotsiaalsed aspektid/riik
Kohaviit: 2-00-09541

International order and the future of world politics / ed. by T. V. Paul, John A. Hall. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XI, 421 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Globaalpoliitika arengustrateegiatest.
Märksõnad: ennustused/arengustrateegiad/rahvusvaheline tasakaal/artiklikogumikud/ rahvusvaheline poliitika/1980-ndad/1990-ndad/21. saj.
Kohaviit: 2-00-09577

Kissinger, Henry A Diplomaatia / tõlkinud Henno Rajandi, Kaja Tael ; [järelsõna: Jüri Luik]. - [Tallinn] : Varrak, 2000. - 1088 lk. : ill. Bibliogr. lk. 1009-1042. - Reg.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted/rahvusvaheline poliitika/diplomaatia/poliitiline ajalugu/ajalugu
Kohaviit: 2-00-04065, 2-00-04601, 2-00-04602, 2-00-04603, 2-00-04604

Morris, Christopher W. An essay on the modern state. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - X, 305 lk.. - Bibliogr., reg. - Tänapäeva riigiteooria käsitlusi.
Märksõnad: riik/politoloogia
Kohaviit: 2-00-09591

Rengger, Nicholas J. International relations, political theory, and the problem of order : beyond international relations theory. - London ; New York : Routledge, 2000. - XX, 232 lk. -( The New international relations). - Bibliogr., reg. - Rahvusvaheliste suhete teoreetiisest aspektist.
Märksõnad: teadusmetodoloogia/politoloogia/poliitilised teooriad/filosoofilised aspektid/ poliitilised aspektid/rahvusvahelised suhted
Kohaviit: 2-01-00755

Sproule, J. Michael. Propaganda and democracy : the American experience of media and mass persuasion. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997. - X, 339 lk. : ill. - (Cambridge studies in the history of mass communications). - Bibliogr., reg.
Märksõnad: propaganda/demokraatia/poliitilised aspektid/Ameerika Ühendriigid/ajalugu/20. saj.
Kohaviit: 2-00-09607

POLIITILINE AJALUGU

Diamond, Sara. Not by politics alone : the enduring influence of Christian Right. - New York ; London : The Guilford Press, 1998. - XV, 280 lk. - Reg.- USA usuliikumise liidri poliitilisest tegevusest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid/ajalugu/riigi-kiriku suhe/kristlus/religioossed aspektid/ konservatism/ poliitilised aspektid/Christian Right (liikumine)/usuliikumised/20. saj
Kohaviit: 2-00-09063

Jeltsin, Boriss. Kesköised päevikud / tõlkinud Matti Piirimaa. - [Tallinn] : ERSEN, [2000]. - 422 lk. : ill. - Mälestusteraamatut täiendab personaaliarubriik B. Jeltsini võimuaparaadi oluliste isikute tutvustamiseks.
Märksõnad: presidendid/riigipead/poliitikud/lähiajalugu/poliitiline ajalugu/poliitilised muutused/valitsused
Kohaviit: 2-00-09875, 2-00-10325, 2-00-10326, 2-00-10327, 2-00-10328

Statecraft and security : the Cold War and beyond / ed. by Ken Booth. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - XIII, 358 lk. - Bibliogr., reg.
Märksõnad: artiklikogumikud/1990-ndad/lähiajalugu/julgeolek/mõjud/külm sõda/ rahvusvahelised suhted/rahvusvaheline poliitika
Kohaviit: 2-00-09533

Williams, Kieran. The Prague spring and its aftermath : Czechoslovak politics, 1968-1970. - Cambridge ; NY : Cambridge University Press, 1997. - XIII, 270 lk. - Bibliogr., reg. - Sündmustest Tšehhoslovakkias 1968. a.
Märksõnad: Tšehhoslovakkia/interventsioonid/poliitiline ajalugu/1960-ndad/1970-ndad/1980-ndad
Kohaviit: 2-00-09609

Woods, Randall Bennett. J. William Fulbright, Vietnam, and the search for a cold war foreign policy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - 293 lk. - Bibliogr., reg. - Kauaaegse parlamendiliikme biograafia.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Senat/biograafiad/20. saj./lähiajalugu/poliitiline ajalugu/rahvusvahelised suhted/külm sõda/Vietnami sõda, 1945-1975/kriitika/poliitilised hoiakud/poliitikud/parlamendid/parlamendiliikmed/Fulbright, James William, 1905-
Kohaviit: 2-00-09547

PARTEID JA RIIGIVÕIMUORGANID

Conservative Party general election manifestos, 1900-1997 / ed. by Iain Dale ; with an introduction by Alistair B. Cooke. - London : Routledge ; Politico's Publishing ; New York : Routledge, 2000. - VI, 479 lk. - Reg. - Partei valimistega seonduvad publikatsioonid.
Märksõnad: Suurbritannia/Leiboristlik Partei (Suurbritannia)/parteid/poliitika/üldised valimised/ valimisvõitlus/poliitiline ajalugu/allikapublikatsioonid20. saj
Kohaviit: 2-01-00552

Eesti Keskerakond 2000-2001. - Tallinn : Eesti Keskerakond, 2000. - 54 lk. : ill.
Märksõnad: Eesti Eesti Keskerakond parteid teatmikud
Kohaviit: 2-00-09465

Labour Party general election manifestos, 1900-1997 / ed. by Iain Dale ; with an introduction by Dennis Kavanagh. - London : Routledge ; Politico's Publishing ; New York : Routledge, 2000. - VII, 396 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Partei valimistega seonduvad publikatsioonid.
Märksõnad: Suurbritannia/Leiboristlik Partei (Suurbritannia)/parteid/poliitika/üldised valimised/valimisvõitlus/poliitiline ajalugu/allikapublikatsioonid/20. saj
Kohaviit: 3-01-00553

Leyendecker, Hans ; Stiller, Michael ; Prantl, Heribert. Helmut Kohl, die Macht und das Geld. - 2. Aufl. - Göttingen : Steidl, 2000. - 608 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Käsitleb Helmuth Kohli korruptsiooniskandaali.
Märksõnad: Saksamaa/lähiajalugu/poliitilised muutused/skandaalid/korruptsioon/poliitika/ parteid/ poliitikud/kantslerid/Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit
Kohaviit: 2-01-00800

Liberal Party general election manifestos, 1900-1997 / ed. by Iain Dale ; with an introduction by Duncan Brack. - London : Routledge ; Politico's Publishing ; New York : Routledge, 2000. - VII, 370 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Partei valimistega seonduvad publikatsioonid.
Märksõnad: Suurbritannia/Liberaalne Partei (Suurbritannia)/parteid/poliitika/üldised valimised/ valimisvõitlus/poliitiline ajalugu/allikapublikatsioonid/20. saj
Kohaviit: 3-01-00554

Oplatka, Andreas. Lennart Meri - Eestile elatud elu : kahekõne presidendiga / [tõlkinud Leo Metsar ; järelsõna: Lennart Meri]. - Tartu : Ilmamaa, 2000. - 367 lk. - Reg.
Märksõnad: Eesti/poliitiline ajalugu/kultuurilugu/Nõukogude okupatsioon/ repressioonid/ iseseisvumine/ vabadusliikumine/poliitika/20. saj./autobiograafiad/intervjuud (meedia)/ memuaarid/ajalugu/kirjanikud/ presidendid/Eesti. President
Kohaviit: 2-01-00020, 2-01-00320, 2-01-00321

Policy, office, or votes? : how political parties in Western Europe make hard decisions / ed. by Wolfgang C. Müller, Kaare Ström. - Cambridge ; NY : Cambridge University Press, 1999. - XII, 319 lk. - (Cambridge studies in comparative politics). - Bibliogr., reg. - Parteide otsustustest kriisisituatsioonides. Iiri, Taani, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Austria ja Prantsusmaa kogemusest.
Märksõnad: Lääne-Euroopa/parteid/otsustamine/riigid/poliitiline ajalugu/lähiajalugu/üksikjuhtumite analüüs/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-00-09601

EESTI POLIITIKA / BALTI RIIKIDE POLIITIKA

Alatalu, Toomas. Eesti poliitika 2000 : ladvik ja rahvas, sündmused ja skandaalid. - Tallinn : Ilo, 2000. - 239lk. - (Ilo miniteatmik). - Eesti poliitikasündmuste kroonika.
Märksõnad: Eesti/poliitika/teatmikud
Kohaviit: 1-00-04423, 1-00-04521, 1-00-04522, 1-00-04523

The Consolidation of democracy in East-Central Europe / ed.by Karen Dawisha, Bruce Parrott. - Cambridge, U.K. ; NY : Cambridge University Press, 1997. - XX, 389 lk. - (Democratization and authoritarianism in postcommunist societies ; 1). - Bibliogr., reg. - Sisaldab ka: Democratization and political development in Estonia, 1987-96 / Toivo U. Raun.
Märksõnad: Eesti/Baltimaad/Kesk-Euroopa/Ida-Euroopa/poliitilised muutused/üleminekumajandus/ valimised/kodanikuühiskond/postsotsialistlikud riigid/lähiajalugu/muudatused/ parteid/demokraatia/ poliitiline ajalugu/poliitika/artiklikogumikud/1990-ndad/1980-ndad
Kohaviit: PL A/4556; 1

Piirivalve päevik = Estonian Border Guard : 1990-2000 / [koost. Tiiu Leis ; eess.: Tarmo Kõuts]. - [Tallinn] : Piirivalveamet, 2000. - 70 lk. koos kaanega : ill. - Tekst eesti ja inglise k. - Taasiseseisvunud eesti Piirivalve ülesehitamisest.
Märksõnad: Eesti/Piirivalveamet/ametid (riigiasutused)/piirivalve/riigikaitse
Kohaviit: 3-00-02933, 3-00-02907, 3-01-00038

VÄLISRIIKIDE POLIITIKA

Achkasov, V. A. ; Eliseev, S. M. ; Lancov, S. A. Legitimacija vlasti v postsocialisticheskom rossijskom obšchestve. - Moskva : Aspekt press, 1996. - 126 lk. - Bibliogr. - Täidesaatva võimu legitiimsusest. - Vene k.
Märksõnad: Venemaa/legitiimsus/postsotsialistlikud riigid/valitsused
Kohaviit: 2-00-09741

Clammer, John. Difference and modernity : social theory and contemporary Japanese society. - London ; New York : Kegan Paul International, 1995. - VII, 144 lk. - (Japanese studies). - Bibliogr., reg. - Elustiilide paljususest Jaapanis.
Märksõnad: Jaapan/sotsiaalsed muutused/ühiskonnateooriad/postmodernism/ühiskond
Kohaviit: 2-00-09484

Dunlop, John B. Russia confronts Chechnya : roots of a separatist conflict. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - XI, 234 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Vene-Tšetšeeni konflikti ajaloolistest allikatest.
Märksõnad: Venemaa/NSV Liit/Tšetšeenia/repressioonid/poliitiline vägivald/suurriiklik poliitika/imperialism/sõjalised konfliktid/agressioon/sõjad/ajalugu/genotsiid
Kohaviit: 2-00-09592

The eighty years' crisis : international relations 1919-1999 / ed. by Tim Dunne, Michael Cox, Ken Booth. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XX, 246 lk. : ill. - Reg. - Poliitilise kriisid 20. saj.
Märksõnad: artiklikogumikud/0. saj./külm sõda/ajalugu/politoloogia/rahvusvaheline poliitika/ rahvusvahelised suhted
Kohaviit: 2-00-09548

Gender, state and society in Soviet and post-Soviet Russia / ed. by Sarah Ashwin. - London ; New York : Routledge, 2000. - VIII, 176 lk. - Bibliogr., reg.
Märksõnad: NSV Liit/Venemaa/kommunism/sotsiaalsed muutused/ühiskond/sooline identiteet/soorollid/ mehed/naised/artiklikogumikud
Kohaviit: 2-01-00613

The Middle East peace process : an overview : update - november 1999 / [Israel Information Center]. - Jerusalem : Ministry of Foreign Affairs, Information Division, 1999. - 60 lk. : ill. - Rahuläbirääkimised alates 1997. a.
Märksõnad: Iisrael/Lähis-Ida/rahulepingud/rahvusvaheline koostöö/rahvusvahelised suhted/rahuprotsess
Kohaviit: 3-00-03145

Padgett, Stephen. Organizing democracy in Eastern Germany : interest groups in post-Communist society. - Cambridge ; NY : Cambridge University Press, 2000. - X, 200 lk. - Bibliogr., reg. - Demokratiseerimisprotsessidest Saksamaal.
Märksõnad: Kesk-Euroopa/Ida-Euroopa/Ida-Saksamaa/postsotsialistlikud riigid/kodanikuühiskond/ korporatism/poliitika/huvigrupid
Kohaviit: 2-00-09605

Russia and Europe: conflict or cooperation? / [ed. by] Mark Webber. - Basingstoke ; London : Macmillan Press, 2000. - XII, 233 lk. - Reg. - Venemaa võimalustest integreeruda Euroopasse.
Märksõnad: Euroopa/Venemaa/lähiajalugu/välispoliitika/rahvusvaheline koostöö/ rahvusvahelised suhted/poliitilised muutused/artiklikogumikud1990-ndad
Kohaviit: 2-00-09660

Sofer, Sasson. Zionism and the foundations of Israeli diplomacy / Sasson Sofer ; translated by Dorothea Shefet-Vanson [sic]. - Cambridge ; NY : Cambridge University Press, 1998. - XIII, 449 lk. - Bibliogr., reg.
Märksõnad: Iisrael/diplomaatia/rahvusvahelised suhted/natsionalism/juudi/poliitika poliitiline ajalugu/Palestiina/juudid/ajalugu/sionism
Kohaviit: 2-00-09543

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID

Amnesty International report 2000. - London : Amnesty International Publications, 1976-. - 1 kord aastas. - Amnesty International aruanne inimõiguste rikkumiste kohta.
Märksõnad: Amnesty International/inimõigused/piinamine/tapmine/surmanuhtlus/vangid/ poliitvangid/pagulased/aruanded/aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4355 2000

Beigbeder, Yves. The World Health Organization / with the collaboration of Mahyar Nashat... [et al.] ; The Graduate Institute of International Studies, Geneva, Societa Italiana per la Organizzazione Internazionale, Roma. - The Hague [etc.] : Nijhoff, 1998. - XXI, 216 lk. - (International organization and the evolution of world society ; 4). - Bibliogr., reg. - Ülemaailmsest Tervishoiuorganisatsioonist.
Märksõnad: Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon /tervishoid/rahvusvahelised organisatsioonid/arengulugu/arendusprogrammid/arendusstrateegiad
Kohaviit: PL A/4539 4

The creative society of the 21st century. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2000. - 197 lk. - (Future studies). - Bibliogr. - Ühiskonna muutustest 21. sajandil.
Märksõnad: Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon/sotsiaalne areng/sotsiaalsed muutused/ inimõigused/globaliseerumin/ühiskond/21. saj./konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-00-08537

Dahlgren, Göran ; Whitehead, Margaret. Policies and strategies to promote equity in health. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1992. - VII, 50 lk. - (Target 1. Equity in health). - Bibliogr. lk. 48-50. - Võrdsete võimaluste loomisest tervishoius.
Märksõnad: Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon/tervishoid/terviseteenistused/ terviseedendus/arengustrateegiad/tervisepoliitika/suitsetamine/Euroopa
Kohaviit: 3-00-02722

Elgie, Robert ; Griggs, Steven. French politics : debates and controversies. - London ; New York : Routledge, 2000. - XVIII, 216 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Põhilistest diskussioonidest Prantsusmaa poliitilises elus.
Märksõnad: Prantsusmaa/poliitika/poliitiline ajalugu/lähiajalugu
Kohaviit: 2-01-00602

Jackson, Ivor C. The refugee concept in group situations. - The Hague [etc.] : Nijhoff, 1999. - XIV, 486 lk. - (Refugees and human rights ; 3). - Bibliogr., reg. - Pagulasprobleemidest aastatel 1921-1985.
Märksõnad: Rahvasteliit/ÜRO/UNCHR/pagulased/õiguslik seisund/inimõigused/ põgenikekonventsioonid/ Aafrika/Aasia/Kesk-Ameerika/Euroopa/1921-1985
Kohaviit: PL A/4613 3

Kunst, Anton E. ; Mackenbach, Johan P. Measuring socioeconomic inequalities in health. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1995. - VI, 115 lk. : ill. - (Target 1. Equity in health). - Bibliogr. lk. 109-115. - Sotsiaalmajanduslikust ebavõrdsusest tervisepoliitikas.
Märksõnad: Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon/tervishoid/terviseteenistused/tervisepoliitika/suremusnäitajad/majanduslikud aspektid/üksikjuhtumite analüüs/Hispaania/Soome/ Holland/Ungari
Kohaviit: 3-00-02723

Manuel sur les organisations internationales = A handbook on international organizations / Académie de droit international de La Haye ; publié sous la direction de René-Jean Dupuy. - 2ed. = 2nd ed. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, 1998. - XXXVII, 967 p. : ill. - (Les livres de droit de l'Académie = The law books of the Academy). - Bibliogr., reg. - Käsiraamat rahvusvahelistest organisatsioonidest pr. ja ingl. k.
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus/rahvusvahelised organisatsioonid/õigus /rahvusvaheline õigus/ liikmesriigid/struktuur/diplomaatia/rahvusvahelised lepingud/rahuvalve/rahuvalveoperatsioonid/rahvusvahelised suhted/käsiraamatud
Kohaviit: 2-00-08471

United Nations Development Programme poverty report 2000. - New York : United Nations Development Programme, 1998-. - 1 kord 2 aasta jooksul. UNDP aruanne vaesusest.
Märksõnad: ÜRO. UNDP/vaesus/arenguplaanid/arengumaad/majandusjuhtimine /riiklikud plaanid/ aruanded/aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4254 2000

RAHVASTIK. RAHVUSKÜSIMUS

Brown, David. Contemporary nationalism : civic, ethnocultural, and multicultural politics. - London ; NY : Routledge, 2000. - VIII, 198 lk. - Bibliogr., reg.
Märksõnad: rahvuspoliitika/rahvussuhted/rahvuslus natsionalism
Kohaviit: 2-01-00720

Integracija un etnopolitika / Latvijas Universitates Filosofijas un sociologijas instituts - [Riga] : Latvijas Universitates, 2000. - 514 lk - Bibliogr. - Osa teksti ingl. ja vene k., kokkuv.ingl. k. - Rahvusküsimusi hõlmav artiklikogumik sisaldab ka eesti teadlaste selleteemalisi publikatsioone.
Märksõnad: Euroopa/Baltimaad/hariduspoliitika/keelepoliitika/vähemusrahvused/ integratsioon/artiklikogumikud/rahvuspoliitika
Kohaviit: 1-00-05276

Nationalism : critical concepts in political science 1.- 5. kd. / ed. and with new introductions by John Hutchinson, Anthony D. Smith. - London ; NY : Routledge, 2000. - 2009 lk. : ill. - Bibliogr., reg. - Natsionalismi käsitlus.
Märksõnad: natsionalism/politoloogia
Kohaviit: 2-01- 00708 (1. kd.) - 2-01 00712 (5. kd.)

SOTSIAALPOLIITIKA

Kaljus, Rita. Eakate toimetulek eluga ja sotsiaalteenuste vajadus Saksi vallas aastatel 1996-2000 : magistritöö referaat / Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000. - 27 lk. - Bibliogr. lk. 26-27. - Kokkuv. ingl. k.
Märksõnad: Lääne-Virumaa/Saksi vald/sotsiaaluuringud/vanuripoliitika/sotsiaalteenused/ toimetulek/autoreferaadid/vanurid
Kohaviit: 1-00-04425

Kiis, Aino. Kahe valitsuskoalitsiooni (1996-1999 ja 1999- k.a.) sotsiaalpoliitika : võrdlev analüüs : magistritöö referaat / Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000. - 20 lk. - Bibliogr. lk. 18-20. - Kokkuv. ingl. k.
Märksõnad: Eesti/koalitsioonivalitsused/parteid/sotsiaalpoliitika/võrdlev analüüs/ autoreferaadid
Kohaviit: 1-00-04439

Koskiaho, Briitta ; Nurmi, Johanna ; Virtanen, Petri. Kansalaisen sosiaalipolitiikka : kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointivaltio 200-luvulla. - Porvoo [etc.] : WSOY, 1999. - 309 lk. - Bibliogr. - Heaoluriigi sotsiaalpoliitikast.
Märksõnad: Euroopa/globaliseerumine/kodanikuühiskond/heaoluriik/sotsiaalpoliitika
Kohaviit: 2-00-08622

 

| Majandus | Poliitika | Õigus |

ÕIGUS

ÜLDKÜSIMUSED

Kiris, Advig. Õiguse alused / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, territoriaalmajanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - Tallinn : [Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus], 2000. - 124 lk. - Bibliogr. lk. 123 ja teemade lõpus.
Märksõnad: õigus/õigusnormid/õigussüsteemid/õigusallikad/kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-00-10252

Luts, Marju. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalõigusteadus. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000. - 278 lk. : ill. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 3). - Doktoritöö : Tartu Ülikool, 2000. - Autori publikatsioonid lk. 7. - Bibliogr. lk. 238-255. - Kokkuvõte saksa k.
Märksõnad: Bunge, Friedrich Georg von/õigusajalugu/õigusteadus/õigusharidus/ õigusfilosoofia/seadused(aj.)
Kohaviit: P2E A/1819 3

Tadžikistan legal texts : the foundations of civic accord and a market economy / The Vinogradoff Institute, University College, London ; comp. and ed. by William E. Butler ; transl. by William E. Butler. - London : Simmonds & Hill Publishing ; The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 1999. - XIII, 733 lk. - (CIS legal texts). - Tadžikistani õigusaktide kogumik. Bibliogr.
Märksõnad: õigus/avalik õigus/tsiviilõigus/majandusõigus/Tadžikistan/õigusaktid
Kohaviit: 2-00-10062

Uzbekistan legal texts : the foundations of civic accord and a market economy / comp. and ed. by William E. Butler , transl. by William E. Butler ; The Vinogradoff Institute, University College London. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 1999. - (CIS legal texts). - Lühike ülevaade Usbekistani õigussüsteemist ning valik riigiõiguse, äriõiguse, välissuhtlemise alaseid ning kodanikuõiguseid käsitlevaid õigusakte. Tõlgitud vene keelest.
Märksõnad: õigus/õigussüsteemid/avalik õigus/tsiviilõigus/majandusõigus/Usbekistan/ õigusaktid
Kohaviit: 2-00-09517

TSIVIILÕIGUS

Zweigert, K. ; Kötz, H. Vvedenie v sravnitel’noe pravovedenie v sfere chastnoe prava. Tom 1-2. - Moskva, 1998. - Bibliogr. ja reg.
Tom 1, osnovy. - 480 lk. - Ülevaade eraõigusest erinevates õigussüsteemides.
Tom 2, dogovor, neosnovatel’noe obogašchenie, delikt. - 512 lk. - Ülevaade lepinguõigusest ja selle alasest kohtupraktikast erinevates riikides (USA, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa jt). - Vene k.
Märksõnad: eraõigus/tsiviilõigus/võrdlev õigusteadus/õigussüsteemid/islami õigus/ võlaõigus/lepinguõigus/alusetu rikastumine(jur.)/kahju tekitamine
Kohaviit: 2-00-10001 (1), 2-00-10002 (2)

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

Niederländisches bürgerliches Gesetzbuch. Buch 2, Juristische Personen / F. Nieper, A.S. Westerdijk (Red.). - 2. Aufl. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 1998. - XXVII, 428 lk. - (Series of legislation in translation ; 14). - Hollandi tsiviilseadustiku 2. raamat : juriidilised isikud. Bibliogr., reg. Rööptekst saksa ja hollandi k.
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa/juriidilised isikud/Holland/seadustikud
Kohaviit: PL A/1260 14

Turkmenistan civil code of Saparmurat Turkmenbashi / ed. and transl. by William E. Butler. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International ; London : Simmonds & Hill, 1999. - LII, 406 lk. - (CIS civil code series). - Turkmenistani tsiviilkoodeks. Bibliogr. Tõlgitud vene keelest.
Märksõnad: tsiviilõigus/Turkmeenia/seadustikud
Kohaviit: 2-00-09503

VÕLAÕIGUS

Häyhä, Juha. Jälleenvakuutus sopimuksena. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. - XVIII, 426 lk. - (Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut). - Edasikindlustus kui leping Soome lepinguõiguses. Bibliogr., reg. Kokkuvõte inglise keeles: Reinsurance as a contract.
Märksõnad: edasikindlustus/kindlustuslepingud/lepinguõigus/kindlustusõigus/Soome
Kohaviit: 2-00-07368

ELAMUÕIGUS

Õigusaktide kogumik elamu- ja korteriühistutele : käsiraamat korteriühistutele / [toim. Kaie Külasepp]. - Tallinn : Eesti Korteriühistute Liit, 2000. - 150 lk. : ill
Märksõnad: korteriomand/korteriühistud/elamuõigus/õigusaktid/käsiraamatud
Kohaviit: 3-01-00029

ÄRIÕIGUS

Russian company law : basic legislation / The Vinogradoff Institute, University College London ; comp. and ed. by William E. Butler, Maryann E. Gashi-Butler ; transl. from Russian by W. E. Butler. - 3rd ed. - The Hague ; Boston : Kluwer Law International ; London : Simmonds & Hill, 2000. - XVI, 592 lk. - Venemaa äriõiguse alaste õigusaktide kogumik.
Märksõnad: äriühinguõigus/aktsiaseltsid/äriettevõtted/mittetulundusühingud/kindlustus/ pankrotid/ väärtpaberid/välisinvesteeringud/Venemaa/õigusaktid
Kohaviit: 2-00-09516

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

Dessemontet, François. Intellectual property law in Switzerland. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International ; Bern : Stämpfli, 2000. - 208 lk. : ill. - Ülevaade Šveitsi intellektuaalse omandi õigusest. Bibliogr., reg.
Märksõnad: intellektuaalne omand/autoriõigus/tööstusomand/õiguskaitse/Šveits
Kohaviit: 2-00-09507

Granstrand, Ove. The economics and management of intellectual property : towards intellectual capitalism. - Cheltenham ; Northampton (MA) : Elgar, 1999. - XV, 464 lk. : ill. - Intellektuaalse omandi õiguslikest ja majanduslikest aspektidest suurtes Jaapani, USA jt. tehnoloogiakontsernides. Bibliogr., reg.
Märksõnad: intellektuaalne omand/tööstusomand/tehnoloogiasiire/Jaapan/Euroopa/ Ameerika Ühendriigid/majanduslikud aspektid
Kohaviit: 2-00-09262

Salokannel, Marjut. Ownership of rights in audiovisual productions : a comparative study. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 1997. - XIV, 383 lk. - Euroopa riikide audiovisuaalse toodangu omandiõigus. Käsitletakse autoriõiguse ja tavaõiguse copyright süsteemi erinevusi. Bibliogr., reg.
Märksõnad: audiovisuaalteavikud/autorsus/autoriõigus/Euroopa/Põhjamaad/Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-00-09509

TÖÖÕIGUS

Suviranta, Antti Johannes. Labour law in Finland. - 3rd rev. ed. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer ; Helsinki : Kaippakaari Oyj, 2000. - 200 lk. : portr. -Ülevaade Soome tööõigusest. Bibliogr., reg.
Märksõnad: tööõigus/töösuhted/Soome
Kohaviit: 2-00-09508

FINANTSÕIGUS

Lehis, Lasse. Tulumaksuseadus : kommenteeritud väljaanne. - Tartu : Casus, 2000. - 1190 lk. : ill.
Märksõnad: tulumaks/maksuõigus/tuludeklaratsioonid/Eesti/seadused (jur.)/kommentaarid
Kohaviit: 2-00-09441

Spanish corporation tax legislation / transl. by Legal Language Services, S.R.L. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International ; Madrid : La ley Actualidad, 1999. - IX, 399 lk. - (Series of legislation in translation ; 15). - Hispaania äriühingute maksuõigus ja valik õigusakte rööptekstiga ingl. ja hisp. k. Reg.
Märksõnad: ettevõttemaksud/maksuõigus/Hispaania/seadused (jur.)
Kohaviit: PL A/1260 15

Tax code of the Russian Federation : part one, as revised and amended 30 March and 9 July, 1999 / PriceWaterhouseCoopers, CIS Law Firm ; transl. by William E. Butler. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 1999. - XIX, 169 lk. -Venemaa maksukoodeks. Tekst ingl. k., sõnastik vene k..
Märksõnad: maksustamine/maksuõigus/Venemaa/seadustikud
Kohaviit: 2-00-09511

RIIGIÕIGUS

Law profile of Finland / The European Lawyer's Association ELA Finland ; ed. by Nina Meincke. - 2nd rev. ed. - Helsinki : British Council, 1999. - 113 lk. : ill. - Ülevaade Soome õigussüsteemist, õigusloomesprotsessist ja õiguskaitseorganitest.
Märksõnad: õigussüsteemid/kohtusüsteemid/kohtumenetlus/õigusajalugu/seadusloome/ ombudsmanid
Kohaviit: 2-00-08314

Minorities in Europe : Croatia, Estonia and Slovakia / Centre for Migration Law, Law Faculty, University of Nijmegen, T. M. C. Asser Instituut ; ed. [and forew.:] by Sneþana Trifunovska. - The Hague : Asser Press, 1999. - 230 lk. - Vähemusrahvuste õigused ja kohustused Eestis, Horvaatias ja Slovakkias. Bibliogr., reg.
Märksõnad: vähemusrahvused/rahvuspoliitika/vähemuste õigused/õiguslik seisund/ majandustingimused/integratsioon/rahvussuhted/ multikultuurilisus/postsotsialistlikud riigid/konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-00-10077

HALDUSÕIGUS

Kübler, Philip. Rechtsschutz von Datenbanken : (EU - USA - Schweiz) : Dissertation. - Zürich : Schulthess, 1999. - XXIV, 322 lk. - Dissertatsioon: Universität Zürich, 1999. - Andmepankade õiguskaitse Euroopa Liidu maades, USAs ja Šveitsis. Bibliogr.
Märksõnad: andmepangad/õiguskaitse/andmed/Euroopa Liidu maad/Ameerika Ühendriigid/Šveits/ dissertatsioonid
Kohaviit: 2-00-06013

Mäenpää, Olli. Julkisuusperiaate. - 2. painos. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. - IX, 315 lk. - (Forum Iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut). - Soome avaliku teabe seaduse kommenteeritud väljaanne. Bibliogr., reg.
Märksõnad: avalikkus/avalik info/ametisaladused/konfidentsiaalsuskohustus/andmekaitse/ avalik õigus
Kohaviit: 2-00-07367

Tuleohutus ja kodanikukaitse ettevõtjale : [käsiraamat]. - Tallinn : Estada, 2000. - 301 lk. : ill. + 1 diskett. - Komplekti kuuluvad: käsiraamat, lisade raamat ja diskett.
Märksõnad: tuleohutus/kodanikukaitse/ohutuseeskirjad/käsiraamatud
Kohaviit: 1-00-04540, 1-00-04541(lisade raamat)

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Commentaries on World Court decisions (1987-1996). - The Hague [etc.] : Kluwer Law International ; Martinus Nijhoff, 1998. - XXI, 301 lk. - Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) tegevus ja otsused aastail 1987-1996. Reg.
Märksõnad: ÜRO/Rahvusvaheline Kohus/rahvusvahelised kohtud/kohtulahendid/ kommentaarid
Kohaviit: 2-00-08473

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ; The optional protocol : text and materials / Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs. - New York : United Nations, 2000. - [VI], 167 lk. - Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, sisaldab ka eelnõusid. Bibliogr.
Märksõnad: ÜRO/inimõigused/naised/sooline diskrimineerimine/naiste õigused/ rahvusvahelised lepingud/protokollid
Kohaviit: 3-00-02288

Efraim, Athena Debbie. Sovereign (in)equality in international organizations. - Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2000. - XXIX, 473 lk. - (Legal aspects of international organization ; 34). - Õigusloomest rahvusvahelistes organisatsioonides säilitades riikide suveräänsust ja sõltumatust. Bibliogr., reg.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid/võim/otsustamine
Kohaviit: PL A/520; 34

Fassbender, Bardo. UN Security Council reform and the right of veto : a constitutional perspective. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 1998. - XII, 421 lk. - (Legal aspects of international organization ; 32). - ÜRO Julgeolekunõukogu reformist. Bibliogr., reg.
Märksõnad: ÜRO. Julgeolekunõukogu/rahvusvahelised suhted/rahvusvahelised organisatsioonid/ liikmesriigid/õiguslikud aspektid/reformid/vetoõigus/rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: PL A/520;32

The International Law Commission 1949-1998 / [comp. by] Sir Arthur Watts. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - ÜRO Rahvusvahelise Õiguse Komisjonis väljatöötatud rahvusvaheliste lepingute eelnõude (kommentaaridega) kogumik koos ülevaatega komisjoni tegevusest. Bibliogr., reg.

Sisu: Vol. 1: The treaties. Part I. - Vol. 2: The treaties. Part II. - Vol. 3: Final draft articles not yet having resulted in the conclusion of a treaty and reports other than final draft articles.
Märksõnad: ÜRO. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon/rahvusvaheline õigus/rahvusvahelised lepingud/ kommentaarid/protokollid/rahvusvaheline mereõigus/avameri/territoriaalveed/ diplomaatia/diplomaatilised suhted/diplomaatiline ja konsulaarõigus/diplomaatilised eriõigused/Nürnbergi protsess/rahvusvahelised organisatsioonid/Rahvusvaheline Kohus/ Rahvusvaheline Kriminaalkohus/seadusloome/seaduseelnõud
Kohaviit: 2-00-07342, 2-00-07343, 2-00-07344

Jackson, Ivor C. The refugee concept in group situations. - The Hague [etc.] : Nijhoff, 1999. - XIV, 486 lk. - (Refugees and human rights ; 3). - Põgenike seisundist eri riikides alates Rahvasteliidu asutamisest. Bibliogr., reg.
Märksõnad: Rahvasteliit/ÜRO/UNCHR/pagulased/õiguslik seisund/inimõigused/ põgenikekonventsioonid/Aafrika/Aasia/Kesk-Ameerika/ Euroopa/1921-1985
Kohaviit: PL A/4613 3

Magliveras, Konstantinos D. Exclusion from participation in international organisations : the law and practice behind member states' expulsion and suspension of membership. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, c1999. - XXVI, 302 lk. - (Studies and materials on the settlement of international disputes, vol. 5). - Rahvusvahelistest organisatsioonidest väljaheitmise ja liikmestaatusest loobumise õiguslikud aspektid ÜRO ja teiste organisatsioonidele näitel. Bibliogr., reg.
Märksõnad: ÜRO/Rahvasteliit/UNESCO/Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon/ Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur/Rahvusvaheline Mereorganisatsioon/Euroopa Liit/ INMARSAT/INTELSAT/ Rahvusvaheline Valuutafond/Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank/Ameerika Riikide Organisatsioon/ OPEC/Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon/ rahvusvahelised organisatsioonid/rahvusvahelised lepingud/liikmesriigid/sanktsioonid
Kohaviit: PL A/4538 5

Manuel sur les organisations internationales = A handbook on international organizations / Académie de droit international de La Haye ; publié sous la direction de René-Jean Dupuy. - 2e éd. = 2nd ed. - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, 1998. - XXXVII, 967 p. : ill. - (Les livres de droit de l'Académie = The law books of the Academy). - Rahvusvaheliste organisatsioonide käsiraamat pr. ja ingl. k. Bibliogr., reg.
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus/rahvusvahelised organisatsioonid/õigus/rahvusvaheline õigus/ liikmesriigid/struktuur/diplomaatia/rahvusvahelised lepingud/rahuvalve/ rahuvalveoperatsioonid/ rahvusvahelised suhted/käsiraamatud
Kohaviit: 2-00-08471

Max Planck yearbook of United Nations law / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - London [etc] : Kluwer Law International, 2000. - 589 lk. - Aastaraamat käsitleb ÜRO Julgeolekunõukogu, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO), ELi, rahvusvaheliste kohtute ja tribunalide, rahuvalve ning inimõigustega seotud probleeme. Vaadeldud on ka mitmeid rahvusvahelisi lepinguid.
Märksõnad: ÜRO/rahvusvaheline õigus/rahvusvahelised organisatsioonid/õiguslik seisund/ aastaraamatud
Kohaviit: PL A/357 2000

Millennium Summit multilateral treaty framework : an invitation to universal participation, 6-8 September 2000 / Department of Public Information = Sommet du millénaire traités multilatéraux : pour une participation universelle, Nations Unites, 6-8 septembre 2000. - New York : UN, 2000. - [222] lk. - ÜRO peasekretäri juures registreeritud mitmepoolsete rahvusvaheliste lepingute valiknimestik. Rööptekst ingl., pr. keeles.
Märksõnad: ÜRO/rahvusvahelised lepingud/rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 3-00-02586

New directions in international economic law : essays in honour of John H. Jackson / ed. by Marco Bronckers and Reinhard Quick. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 2000. - XII, 593 lk. : ill. - Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) roll rahvusvahelises majandus- ja kaubandusõiguses – vaidluste lahendamine, konkurents, suhted ELiga. Bibliogr., reg.
Märksõnad: Jackson, John Howard, 1932- /Maailma Kaubandusorganisatsioon/ rahvusvahelised majandussuhted/rahvusvaheline õigus/majandusõigus/äriõigus/esseed
Kohaviit: 2-00-09513

Nešatajeva, T. N. Meždunarodnye organizacii i pravo : novye tendencii v meždunarodno-pravovom regulirovanii. - Moskva, 1999. - 272 lk. - ÜRO allorganisatsioonide süsteem ja roll rahvusvahelise õiguses. Bibliogr.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid/ÜRO/rahvusvaheline õigus/rahvusvahelised suhted/õigusaktid/rahvusvahelised konfliktid/rahvusvahelised sanktsioonid/rahvusvaheline eraõigus
Kohaviit: 1-00-04819

SOLAS : consolidated edition, 2001 : consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 and its Protocol of 1988: articles, annexes and certificates : incorporating all amendments in effect from 1 January 20013rd ed. London : IMO, 2001. - VIII, 520 lk. - SOLAS konventsiooni (Rahvusvaheline Konventsioon Inimelude Ohutusest Merel, 1978) täiend. ja parand. tr. seisuga 01.01. 2001.
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon/merendus/meretransport/ohutus/ mereohutus/rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-01-00629

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Conflict of laws in Italy : the text and an English translation of Italian Law No. 218 of May 31, 1995 (Reform of the Italian System of Conflict Laws) : the international conventions referred to in the law / [transl.] by Alberto Montanari, Vincent A. Narcisi. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, 1997. - 195 lk. - Ülevaade Itaalia kollisiooniõiguse reformist, sisaldab seaduse rööpteksti it. ja ingl. k.
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus/tsiviilkohtumenetlus/Itaalia/seadused (jur.)/ rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-00-09510

 

| Majandus | Poliitika | Õigus |