RR avaleht    www väljaanded ja trükised

  Humanitaarteaduste
  uudiskirjanduse nimestik
2004 november << kõik numbrid
humanitaarteaduste saal >>

| Teatmeteosed | Organisatsioonid. Vennaskonnad | Teadus | Filosoofia | Psühholoogia | Religioon | Kultuur | Etnoloogia |
| Ajalugu | Filoloogia üldküsimused | Keeleteadus | Kirjandusteadus | Ilukirjandus |


Teatmeteosed


Organisatsioonid. Vannaskonnad


Teadus

Sitchin, Zecharia. Tagasi tekkeloo juurde : kas tänapäeva teadus on iidsetele teadmistele järele jõudmas? / inglise keelest tõlkinud Ann Kivikangur. - Tallinn : Olion, 2004. - 302, [2] lk. : ill., kaart.
Märksõnad: Piibel. Vana Testament; Moosese raamatud; Päikesesüsteemi teke; loomine (rel.); inimese evolutsioon; piiblikriitika; maavälised tsivilisatsioonid; sumerid.


Filosoofia

Agency and action / edited by John Hyman and Helen Steward. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - VIII, 342 lk. - (Royal Institute of Philosophy supplement, 1358-2461 ; 55). - Bibliogr. joonealustes märkustes.
Märksõnad: tegevusfilosoofia; tegutsemine; artiklikogumikud.

Bobonich, Christopher. Plato's utopia recast : his later ethics and politics. - Oxford : Clarendon, 2004. - XI, 643 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Platon, 427-347 e.Kr.; vana-kreeka; eetikateooriad; poliitilised teooriad; poliitiline filosoofia; eetika; politoloogia; filosoofia ajalugu; filosoofid; antiikaeg; interpretatsioon.

The Cambridge companion to Peirce / edited by Cheryl Misak. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XI, 362 lk. – (Cambridge companions to philosophy). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Peirce, Charles Sanders, 1839-1914; filosoofid; ameerika; filosoofia ajalugu; pragmatism; tõde; võimalikkus ja tegelikkus; tajuteooria; semiootika; loogika; deduktsioon; 19. saj. 2. pool; 20. saj. algus.

Halliwell, Martin. Critical humanisms : humanist/anti-humanist dialogues. - Edinburgh : Edinburgh University Press, c2003. - 233 lk. - Sisaldab bibliogr. lk. [220]-223) ja reg.
Märksõnad: humanism; kriitika; vaimuajalugu; filosoofia ajalugu; kultuurilugu; kirjandusajalugu; dialoogid; kriitiline teooria.

Sartre, Jean Paul, 1905-1980. The transcendence of the ego : a sketch for a phenomenological description / translated by Andrew Brown ; with an introduction by Sarah Richmond. - London ; New York : Routledge, 2004. - XXVIIII, 72 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: ego; teadvus; fenomenoloogia; eksistentsialism; eneseteadvus.

Studia philosophica / University of Tartu, Department of Philosophy ; editor-in-chief Ülo Matjus. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. – 177 lk. - Köide 1(37) kuulub ka seeriasse Tartu Ülikooli toimetised (vihik 962). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: filosoofia; jätkväljaanded; Masing, Uku, 1909-1985; Heidegger, Martin, 1889-1976; Berkeley, George, 1685-1753; Moore, George Edward, 1873-1958.

Williams, James, 1965-. Gilles Deleuze's 'Difference and Repetition' : a critical introduction and guide. - Edinburgh : Edinburgh University Press, c2003. - 216 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Deleuze, Gilles, 1925-1995. Différence et répétition; filosoofia; ajalugu; identiteet; 20. saj.; prantsuse filosoofid; metafüüsika; kriitika; erinevus (filos.).

Апинян, Тамара Антоновна. Игра в пространстве серьезного : игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие / Санкт-Петербургская государственная консерватория, Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2003. - 398, [1] lk.
Märksõnad: mängimine; filosoofilised aspektid; kulturoloogia; teooriad; interdistsiplinaarsed uuringud.


Psühholoogia

Goodwin, C. James. A history of modern psychology. - [Hoboken, NJ] : Wiley, 2004. - XI, 498 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: psühholoogia; ajalugu; kõrgkooliõpikud.

Larsen, Randy J. Personality psychology : domains of knowledge about human nature. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, c2005. - XXVIII, 651, [83] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: isiksusepsühholoogia; kõrgkooliõpikud.

Lindstrom, Martin. Bränd ja lapsed : särav pilguheit tänaste laste mõttemaailma ja nende suhetesse brändidega / [tõlkinud Liina Loko]. - [Tallinn] : Noman, [2004]. - 280, [4] lk., [16] lk. ill. : ill.
Märksõnad: kaubamärgid; tootjamärgid; reklaam; lapsed; tarbijad; tarbijakäitumine; lapsepsühholoogia; turundusstrateegiad; turundusuuringud.

Lowen, Alexander. Depression and the body : the biological basis of faith and reality. - New York [etc.] : Penguin Compass, 1993. - 318 lk. : ill.
Märksõnad: depressioon; psühhoteraapia; bioenergeetika; ravi; keha ja vaim.


Religioon

Cranfield, C. E. B. A critical and exegetical commentary on the Epistle to the Romans : in two volumes. Vol. 2, Commentary on Romans IX-XVI and essays. - London ; New York : T & T Clark International, 2004. - IX lk., lk. 446-927. – (The international critical commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments). - Sisaldab bibliogr. - Sisaldab reg. Märkus: Register ka kreeka keeles.
Märksõnad: Piibel. Uus Testament Pauluse kiri roomlastele; eksegees; piiblikriitika.


Kultuur

Järvelaid, Peeter. Sissejuhatus kultuuripiiri teooriasse : Friedrich Georg von Bunge ja Leo Leesment / Akadeemia Nord = University Nord. - Tallinn : [Akadeemia Nord], 2004. - 40 lk. : portr. – (Akadeemia Nord toimetised = Publications of University Nord, 1406-5762 ; vihik 22). – Bibliogr. lk. 34-36. - Kokkuvõte saksa keeles, osa teksti inglise keeles.
Märksõnad: Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897; Leesment, Leo, 1902-1986; õigusteadus; õigusajalugu; juristid; ajaloolased; ajalugu; kultuurilugu; haritlaskond; baltisakslased; Eesti; Euroopa; 19. saj.; 20. saj.; biograafiad.

Байбурин, Альберт. Полузабытые слова и значения : словарь русской культуры XVIII-XIX вв. - Санкт-Петербург : Европейский Дом ; Москва : Знак, 2004. - 679 lk.
Märksõnad: vene; kultuur; kultuurilugu; 18. saj.; 19. saj.; leksikonid.

Пыляев, Михаил Иванович. Старый Петербург : рассказы из былой жизни столицы. - Санкт-Петербург : Паритет, 2004. - 478 lk. : ill. - Sisaldab reg.
Märksõnad: Peterburi; linnaajalugu; kodulugu; sotsiaalajalugu; 18. saj.; 19. saj.; õppematerjalid.

Пыляев, Михаил Иванович, 1845-1900. Старое житье ; Замечательные чудаки и оригиналы. - Санкт-Петербург : Паритет, 2003. - 654, [1] lk. : ill. - Sisaldab registreid. - Juurdetrьkk 2004. a.
Märksõnad: ajalugu; sotsiaalajalugu; eluolu; kombed; kultuurilugu; Venemaa; 17. saj.; 18. saj.; 19. saj.

Савчук, Валерий Владимирович. Режим актуальности. - Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. - 277 lk. : ill.
Märksõnad: vene; kunstifilosoofia; kulturoloogia; kunstikriitika.


Etnoloogia

Comeau, Pauline, 1956-. The first Canadians : a profile of Canada's native people today. - Toronto : J. Lorimer, 1995. - XII, 219 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: indiaanlased; põlisrahvastik; eluolu; reservaadid; kohalikud omavalitsused; riiklik poliitika; rahvuspoliitika; vähemuste õigused; õiguslik seisund; tervishoid; haridus; lastekaitse; majanduslik areng; Kanada.

Devine, Heather. People who own themselves : aboriginal ethnogenesis in a Canadian family, 1660-1900. - Calgary, Alta. : University of Calgary Press ; Lancaster : Gazelle, 2004. - 300 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Desjarlais, perekond; perekonnad; mestiitsid; identiteet; genealoogia; Kanada.

Rahvakultuuri aastaraamat / koostanud ja toimetanud Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ; toimetaja Maie Jõhvikas = Folk culture yearbook / compiled and edited by Estonian Folk Culture Development and Training Centre. - Tallinn : Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2004. – 135 lk.
Märksõnad: rahvakultuur; Eesti; aastaraamatud.

Toidybek, Lidija. Mari usund / tõlkinud Tea Vassiljeva ja Roman Gaidaitðuk ; [eessõna: Ülo Valk]. - Tallinn : Virgela, 1998. - 183, [1] lk., 4 l. ill. – Bibliogr. lk. 178-182.
Märksõnad: mari; rahvausundid; marid; rahvakombed.

Вопросы этнической истории народов России : межвузовский сборник / Санкт-Петербургский государственный университет ; ответственный редактор А. В. Гадло. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2004. - 199, [2] lk., 1 l. ill. : ill. – (Историческая этнография ; Вып. 1). - Bibliogr. artiklite lõpus.
Märksõnad: Venemaa; rahvad; etnograafia; etniline ajalugu; artiklikogumikud.


Ajalugu

Cerny, Thomas. Langobardid : salapärane rahvas tõuseb ajaloohämarusest / saksa keelest tõlkinud Jüri Selirand. - Tallinn : Olion, 2004. - 240 lk., 4 l. ill. – (Maailm ja mõnda).
Märksõnad: langobardid; idagermaanlased; vanaaeg; Suur rahvasterändamine; varakeskaeg; Euroopa; Itaalia; aimekirjandus.

Christiansen, Eric. Põhjala ristisõjad / inglise keelest tõlkinud Marek Laane. - [Tallinn] : Tänapäev, c2004. - 417, [1] lk. : kaart. – Bibliogr. lk. 389-403. - Sisaldab registrit.
Märksõnad: ajalugu; keskaeg; ristisõjad; rüütliordud; vallutamine; sõjaajalugu; kirikulugu; kolonisatsioon; valitsemine; rahvusvahelised suhted; Kirde-Euroopa; Läänemeremaad.

Darnton, Robert, 1939-. George Washingtoni valehambad : tavatu teejuht 18. sajandisse / [sarja koostaja Marek Tamm] ; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. - Tallinn : Varrak, 2004. - 246 lk. – (Ajalugu. Sotsiaalteadused). – Bibliogr. joonealustes märkustes ja lk. 189-207. - Sisaldab registrit - Raamat sisaldab ka: Raamatud, sulesepad ja sümbolid : intervjuu Robert Darntoniga / küsitlenud Marek Tamm.
Märksõnad: Washington, George, 1732-1799; Prantsusmaa; ajalugu; vaimuajalugu; valgustusajastu; mentaliteet; entsüklopedistid; filosoofid; kommunikatsioon; teabelevi; 18. saj.; esseed; intervjuud (meedia).

Joseph, Frank Atlantise hukk : veenvad tõendid legendaarse tsivilisatsiooni äkilisest hävingust / inglise keelest tõlkinud Epp Tamm. - Tallinn : Olion, 2004. - 239 lk., 8 l. ill. – (Maailm ja mõnda). - Bibliograafia lk. 228-239
Mäksõnad: Atlantis; tsivilisatsioon; ajalugu; vanaaeg; ajalooline geograafia; müüdid; looduskatastroofid; hüpoteesid.

Möller, Pontus, 1921-. Ätterna Knorring : [en släktbok om ätterna Knorr, von Knorr, Knorring, von Knorring] / Karl Johann Paulsen, Gotthard von Knorring. - Helsingfors : Genealogiska samfundet i Finland [et al.], 2000. - 414 lk. : ill., fotod, portreed. – (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja, 0355-3175 ; 55). - Sisaldab bibliogr. ja registreid. - Sissejuhatus ka inglise ja saksa keeles.
Märksõnad: Knorring, suguvõsa; genealoogia; sugupuud; suguvõsad; soome; rootsi.

Stewart, Robert. Ajaloo saladused / [inglise keelest tõlkinud Jaak Saks ja Maarja Vaino]. - [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2004. - 191, [1] lk. : ill. – Bibliogr. lk. 184-185. - Sisaldab registrit.
Märksõnad: ajalugu; tsivilisatsioon; saladuslikud juhtumid; mõistatuslikud nähtused; aimekirjandus.

VÄLISRIIKIDE AJALUGU

Gardner, David. Viimased Hitlerid / inglise keelest tõlkinud Avo Reinvald. - Tallinn : Olion, 2004. - 176 lk., 8 l. ill. : ill. - Sisaldab registrit
Märksõnad: Hitler, Adolf, 1889-1945; Hitler, William Patrick, 1911-1987; Hitler, suguvõsa; sakslased; suguvõsad; perekonnad; sugulus; perekonnauuringud; ajalugu; genealoogia; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; 20. saj.

Jussupov, Feliks, 1887-1967. Rasputini lõpp / prantsuse keelest tõlkinud Kaja Riesen . - Tallinn : Olion, 2004. - 111, [1] lk
Märksõnad: Rasputin, Grigori, 1864(1872)-1916; Jussupov, Feliks, 1887-1967; poliitiline ajalugu; vürstid; poliitikud; vandenõud; mõrvad; Venemaa; 20. saj. algus; 1910-ndad; memuaarid.

One West, two myths : a comparative reader / edited by C.L. Higham and Robert Thacker. - Calgary : University of Calgary Press, 2004. - XXI, 183 lk. - Sisaldab reg. – Bibliogr. märkustes.
Märksõnad: ajalugu; Ameerika Ühendriigid; Kanada; lääs; artiklikogumikud.

Pamieč Polski - Pamieč Swiata [Elektrooniline teavik]. - Gliwice : Polski Komitet do spraw UNESCO, 2002. - 2 CD-ROMi . –Saadaval ka võrgus. - Tekst poola, inglise ja prantsuse keeles.
Märksõnad: Kopernik, Mikolaj, 1473-1543; Chopin, Fryderyk, 1810-1849; Ringelblum, Emanuel; UNESCO; Poola; ajalugu; kultuurilugu; dokumentmälestised; kirjalikud allikad; astronoomid; heliloojad; autograafid; ajaloolased; getod; Varssavi; kogud; arhiivikogud; isikuarhiivid; allikapublikatsioonid; CD-ROMid.

Pietiäinen, Jukka-Pekka, 1956-. Rudolf Holsti : lehtimies, tiedemies, poliitikko, 1881 – 1919. - Espoo : Weilin + Göös, 1986. - 445 lk. - Väitekiri: Helsingin yliopisto. - Sisaldab bibliogr. ja registrit.
Märksõnad: Holsti, Rudolf, 1881-1945.; ajalugu; poliitikud; parlamendiliikmed; välisministrid; teadlased; ajakirjanikud; toimetajad; Soome; 19. saj. lõpp; 20. saj. algus; 1910-ndad; biograafiad; dissertatsioonid.

Praţmowska, Anita. Civil war in Poland 1942-1948. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. - XIV, 252 lk. – (Studies in Russia and East Europe). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Saksa okupatsioon; Nõukogude okupatsioon; Teine maailmasõda, 1939-1945; okupatsioonipoliitika; vastupanuliikumised; eksiilvalitsused; ajalugu; Poola; 1940-ndad.

Shotter, David Colin Arthur, 1939-. Roman Britain. - London ; New York : Routledge, 2004. - 144, [10] lk. : ill., kaart. – (Lancaster pamphlets in ancient history). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: ajalugu; Britannia; Inglismaa; Vana-Rooma; antiikaeg.

Sokolov, Boriss. Vassili Stalin - kas türanni vesivõsu? / vene keelest tõlkinud [ja eessõna:] Feliks Kinkar. - [Tallinn] : Huma, c2004. - 347, [1] lk. – (Dokumentaalsari). – Bibliogr. lk. 347-348.
Märksõnad: Stalin, Vassili, 1921-1962; Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; riigipead; perekonnad; lendurid; ajalugu; NSV Liit; biograafiad.

Аллилуев, Владимир Федорович. Аллилуевы - Сталин : хроника одной семьи. - Москва : Молодая гвардия, 2002. - 337, [1] lk., 8 l. ill.
Märksõnad: Stalin, Jossif, pseud., 1878-1953; Allilujevid, perekond; perekonnad; ajalugu; poliitikud; riigipead; diktaatorid; NSV Liit.

Валеров, Алексей Валентинович. Новгород и Псков : очерки политической истории Северо-Западной Руси XI-XIV веков / Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург, 2004. - 313, [2] lk. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: ajalugu; poliitiline ajalugu; feodaalriigid; kroonikad; diplomaatika; Pihkva feodaalvabariik; Novgorodi riik; Loode-Venemaa; Venemaa; 11. saj.; 12. saj.; 13. saj.; 14. saj.

Иофе, Вениамин Викторович. Границы смысла : статьи, выступления, эссе. - Санкт-Петербург : Научно-информационный центр "Мемориал", 2002. - 328 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. ja reg.
Märksõnad: repressioonid; poliitilised liikumised; vastupanuliikumised; ühiskonnakriitika; NSV Liit; Venemaa; lähiajalugu; poliitika; 20. saj.; ajalugu; poliitiline ajalugu; dissidentlus; vangilaagrid; inimõigused; õiguskaitse; publitsistika; kõned; esseed; poliitvangid.

Клепинин, Николай Александрович, 1899-1939? - Святой благоверный и великий князь Александр Невский / ответственные редакторы: Ю. В. Кривошеев, Ю. В. Сандулов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. - 287 lk. – (Славянская библиотека). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Aleksander Nevski, u.1220-1263; suurvürstid; vürstid; poliitikud; väejuhid; ajalugu; sõjaajalugu; Venemaa 13. saj.; biograafiad; õppematerjalid.

Петербург в эпоху Петра I : документы в фондах и коллекциях Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории : каталог. Ч. 1 / Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории ; авторы-составители: Е. А. Андреева, Т. А. Базарова, Г. А. Победимова, Ю. Б. Фомина ; под редакцией Ю. Н. Беспятых, В. Н. Гинева. - Санкт-Петербург : Наука, 2003. - 787, [2] lk. - Sisaldab bibliogr. ja reg.
Märksõnad: Peeter I, Vene tsaar ja keiser, 1672-1725; Санкт-Петербургский институт истории. Научно-исторический архив; Peterburi; linnaajalugu; kultuurilugu; kodulugu; dokumendid; arhiividokumendid; 18. saj. 1. pool; arhiivijuhid.

Псков в российской и европейской истории : (к 1100-летию первого летописного упоминания) : [международная научная конференция : в двух томах] / Российская академия наук, Министерство образования Российской Федерации, Администрация Псковской области ; [ответственный редактор В. В. Седов]. - Москва : [Московский государственный университет печати], 2003. - 2 kd. (402 lk. ; 450, [1] lk.) : ill. - Rmt. sisaldab ka: Том 1. Псковская грамота XV в. из археологических раскопок в Таллине / В. Соколовский, С. В. Белецкий. Роль Пскова в внутриливонской войне конца XIII - начала XIV в. / Анти Селарт. Керамика в погребальном обряде у населения Восточной Эстонии и Псковской земли в I и в начале II тысячелетия н.э. / Маре Аун. Следы города Юрьева с 1030 по 1061 г. в культурном слое нынешнего Тарту / Андрэс Тваури. Возникновение Таллина (к 50-летию археологических раскопок на Ратушной площади) / В. Соколовский ; Том 2. Украшения сету XVII-XIX вв. / Маре Пихо. Рукописи Минеи из собрания Печорского монастыря / Н. А. Нечунаева. - Bibliogr. artiklite lõpus.
Märksõnad: Pihkva; Pihkva oblast; ajalugu; arheoloogia; linnaajalugu; kultuurilugu; ajaloo- ja kultuurimälestised; konverentsikogumikud.

Российская государственность в терминах : IX - начало XX века : [справочник / составитель А. Р. Андреев]. - Москва : Крафт+, 2001. - 450, [2] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Venemaa; haldusajalugu; poliitiline ajalugu; haldusaparaat; halduskorraldus; avalik teenistus; avalikud teenistujad; valitsemine; leksikonid.

BALTIMAADE AJALUGU

Topij, Andrzej. Ludnosc niemiecka wobec rusyfikacji guberni Baltyckich 1882-1905. - Bydgoszcz : Wyžsza szkola pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997. - 147 lk. - Sisaldab bibliogr., reg. - Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: venestamine; sakslased; baltisakslased; ajalugu; Balti kubermangud; Eestimaa kubermang; Liivimaa kubermang; Kuramaa kubermang; 19. saj. lõpp; 20. saj. algus.

Topij, Andrzej. Mniejszosc niemiecka na Lotwie i w Estonii 1918-1939/41. - Bydgoszcz : Wyţsza szkola pedagogiczna w Bydgoszczy, 1998. - 490 lk. - Sisaldab bibliogr., reg. - Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: sakslased; baltisakslased; vähemusrahvused; etnilised; hoiakud; rahvussuhted; rahvuspoliitika; ajalugu; kultuurilugu; Läti; Eesti.

EESTI AJALUGU

Agar, Augustus. Balti episood : Briti salateenistuse tegevus Venemaa vetes / inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann ; [ees- ja järelsõna: Rodney M. Bennett]. - Tallinn : Olion, 2004. - 211, [1] lk., 8 lk. ill., portr. : kaart. – Bibliogr. joonealustes märkustes.
Märksõnad: Agar, Augustus, 1890-1968; salateenistused; Vabadussõda, 1918-1920; merelahingud; mereväelased; sõjaajalugu; Suurbritannia; Läänemeri; Eesti; Venemaa; torpeedopaadid; sõjalaevad; sõjategevus; rahuprotsess; ajalugu; 1910-ndad; 20. saj. algus; Tartu rahu, veebr. 1920; memuaarid.

Bekannte Deutschbalten aus meinem Heimatort : Schülerarbeiten Deutscholympiade 2003 / Maris Saagpakk, Janika Kärk (Hrsg.). - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004. - 82 lk. : ill. – Bibliogr. artiklite lõpus.
Märksõnad: baltisakslased; teadlased; kirjanikud; perekonnad; ajalugu; kodulugu; kultuurilugu; koduloolised uurimused; saksa keel; olümpiaadid; õpilasuurimused; Eesti.

Kaljo, Caesar, 1897-1969. Kolm retke Põhja-Jäämerel ja talvitumine Jamali poolsaarel aastail 1918-1921 / Saaremaa Muuseum. - Kuressaare : Umara Kirjastus, 2004. - 135 lk. : ill., portr. – (Saaremaa Muuseumi toimetised, 1406-7579 ; 2).
Märksõnad: Kaljo, Caesar, 1897-1969; ekspeditsioonid; polaarekspeditsioonid; polaaralad; Venemaa; Põhja-Jäämeri; Jamal; 20. saj. 1. pool; memuaarid.

Kelch, Christian, 1657-1710. Liivimaa ajalugu / tõlkinud [ja eessõna:] Ivar Leimus ; [tsitaadid ja värsid tõlkinud Kai Tafenau]. - Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2004. - XXIV, 521, [1] lk., 12 l. ill. : ill. –Kaanel pealkiri märkimata. – Bibliogr. joonealustes märkustes. - Sisaldab registreid.
Märksõnad: ajalugu; Vana-Liivimaa; Eesti; Läti; kroonikad.

Kriiska, Aivar, 1965-. Aegade alguses : 15 kirjutist kaugemast minevikust. - Tallinn : A. Kriiska, 2004. - 260 lk. : ill., kaart., portr. – Bibliogr. lk. 237-245. - Sisaldab registreid.
Märksõnad: esiajalooline arheoloogia; kiviaeg; asulakohad; irdmuistised; väljakaevamised; Eesti; artiklikogumikud.

Kuuskemaa, Jüri, 1942-. Peeter I ja Katariina I Tallinnas. - [Tallinn] : Valgus, c2004. - 125, [2] lk. : ill. – Bibliogr. lk. 126-127.
Märksõnad: Peeter I, Vene tsaar ja keiser, 1672-1725; Katariina I, Vene keisrinna, 1684-1727; tsaarid; keisrid; keisrinnad; ajalugu; linnaajalugu; Venemaa; Eesti; Tallinn; 18. saj.

Läbi aegade ja inimeste : Kodila külade aja- ja kultuuriloost / koostaja Ester Kulagina ; [toimetaja Gea Troska]. - Rapla : E. Kulagina, 2001. - 566 lk. : ill., portr. ;+ külade kaardid (3 l. ; 27x42, 19x21, 29x36 cm). – Bibliogr. joonealustes märkustes. - Sisaldab registrit.
Märksõnad: Kodila; Raplamaa; külad; kodulugu.

Mulkide almanahh / MTÜ Mulkide Selts ; koostanud ja toimetanud Eduard Vääri. - Tartu : Mulkide Selts, 2004. – 132 lk.
Märksõnad: kodulugu; mulgid; kodukandiühendused; seltsid; Mulgimaa; Viljandimaa; almanahhid; aastaraamatud.

Sakala kalender : loomingulise kollektiivi Sakala Kalender väljaanne / Heiki Raudla (kollektiivi juht)... [jt.]. - Põltsamaal : Sakala Kalender, 2004.
Märksõnad: kodulugu; Viljandimaa; kalendrid.

Odres, Lembit. Vana armas Paldiski. - Tallinn : Maalehe Raamat, c2004. - 117 lk. : ill. - Bibliogr lk. 109-112.
Märksõnad: Paldiski; linnaajalugu; kodulugu.

Riipalu, Harald, 1912-1961. Kui võideldi kodupinna eest : mälestuskilde sõja-aastatest 1944. - Tallinn : Olion, 2004. - 163, [1] lk. : ill., portr. –Esitrükk: London : Eesti Hääl, 1962.
Märksõnad: Riipalu, Harald, 1912-1961; Eesti Leegion; väeüksused; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; eestlased; vabatahtlikud; ohvitserid; 1944; Eesti; memuaarid.

Tori, Kalju, 1924-. Rännak Euroopas 1944-1955. - Torontos : K. Tori, 2002 Toronto. - 138 lk. : ill., portr. - Raamat sisaldab ka: Võitlus : luuletus / Lydia Tori.
Märksõnad: väliseestlased; pagulased; sõjaväelased; Teine maailmasõda, 1939-1945; Saksamaa; põgenikelaagrid; Suurbritannia; 1940-ndad; 1950-ndad; memuaarid.

Unustamatu. Kindral Aleksander Tõnisson : artikleid ja mälestusi / [koostajad Leo Tõnisson, Leho Lõhmus]. - Tallinn : SE & JS, 2004. - 191 lk., 3 l. ill. : ill. – Bibliogr. joonealustes märkustes. – Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Tõnisson, Aleksander, 1875-1941; kindralid; väejuhid; Eesti; biograafiad; memuaarid; artiklikogumikud.

Wabariigi poisipõlv : [fotoalbum] = Nuori Viro suomalaisen silmin = The Republic's childhood / [toimetanud Kaarel Tarand ; inglise keelde tõlkinud Kristian (p.o. Kristjan) Saks, soome keelde tõlkinud Tuula Lyytikäinen ; fotod: Aarne Wuorimaa]. - [Tallinn] : Eesti Päevaleht, c2004. - 152 lk. : ill. – Rööptekst soome ja inglise keeles.
Märksõnad: Wuorimaa, Aarne, 1892-1975; Eesti; ajalugu; eluolu; majandustingimused; soomlased; suursaadikud; fotod; 1918-1940; fotoalbumid; statistilised andmed.

Zetterberg, Seppo, 1945-. Samaa sukua, eri maata : Viro ja Suomi - historiasta huomiseen. Helsinki : EVA, 2004. - 74 lk. – (EVA-raportti). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: ajalugu; poliitiline ajalugu; rahvusvahelised suhted; lähiajalugu; projektiaruanded; Eesti; Soome.


Filoloogia üldküsimused

 


Keeleteadus

Erelt, Mati, 1941-. Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003. - 215 lk. - Sisaldab leksikograafilisi allikaid.
Märksõnad: keeleteadus; eesti keel; inglise keel; oskussõnastikud.

Farber, Barry. Kuidas õppida keeli / inglise keelest tõlkinud Anne Kull. - [Tallinn] : Ersen, c2004. - 199 lk.
Märksõnad: võõrkeel; iseõppimine; õpioskused; võõrkeeleõpetus; keelekümblus; grammatika; polüglotid.

Kasik, Reet, 1946-. Eesti keele sõnatuletus. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, [2004]. - 202 lk. : ill. – Bibliogr. lk. 200-202.
Märksõnad: eesti keel; sõnamoodustus; tuletised; kõrgkooliõpikud.

Kress, Gunther. Reading images : the grammar of visual design. - London ; New York : Routledge, 2004. - X, 288 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: disain; graafiline disain; visuaalne kommunikatsioon; arusaamine; taju; kunstitaju; semiootika; keel (keelet.).

Lakoff, Robin Tolmach. Language and woman's place : text and commentaries / edited by Mary Bucholtz. - New York : Oxford University Press, 2004. - XIV, 309 lk. – (Studies in language and gender ; 3). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: naised; keelekasutus; soorollid; keel (keelet.); sooline diskrimineerimine; soolised erinevused; inglise keel; sotsiolingvistika; feminism; kommentaarid.

Luutonen, Jorma. Reverse dictionary of Mordvin. - Helsinki : Société finno-ougrienne, 2004. - XXII, 685 lk. – (Lexica Societatis fenno-ugricae, 0356-5769 ; 29). – Bibliogr. lk. XXI-XXII.
Märksõnad: mordva keeled; murded; ersa keel; mokða keel; pöördsõnastikud.

Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - X, 379 lk. ; 27 + 1 CD-ROM. - Sisaldab reg.
Märksõnad: inglise keel; grammatika; harjutused; CD-ROMid; õppevahendid; iseõppijaile.

Riese, Timothy. Vogul. - München : Lincom Europa, 2001. - 87 p. – (Languages of the world. Materials ; 158). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: mansi keel; fonoloogia; vormiõpetus; sõnamoodustus; süntaks; keelenäited.

Данилевский, Игорь Николаевич. Повесть временных лет : герменевтические основы изучения летописных текстов / Российская академия наук, Институт всеобщей истории. - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 382, [1] lk. - Bibliogr. mдrkustes
Märksõnad: hermeneutika; tekstoloogia; diplomaatika; vanavene; kroonikad; vene keel; ajalooallikad; keeleajalugu.

Селигер : материалы по русской диалектологии : словарь. Вып. 1, А - Г / Санкт-Петербургский государственный университет, Тверской государственный университет ; под редакцией А. С. Герда. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2003. - 216, [1] lk.
Märksõnad: vene keel; murded; Tveri oblast; sõnaraamatud.

Колесов, Владимир В. Язык и ментальность. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2004. - 237 lk. : ill. – (Slavica Petropolitana).
Märksõnad: etnolingvistika; keel (keelet.); kõne; vene keel; mentaliteet; keeleajalugu; õppematerjalid.

Sõnaraamatud

Кожевников, Александр Юрьевич. Большой синонимический словарь русского языка : речевые эквиваленты : практический справочник : в двух томах. - Санкт-Петербург : Издательский Дом "Нева", 2003. - 2 kd.
Märksõnad: vene keel; sünonüümid; sõnaraamatud.


Kirjandusteadus

Baldick, Chris. The modern movement. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - XVII, 477 lk. : ill., portr. – (The Oxford English literary history ; vol. 10, 1910-1940). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: inglise; kirjandusajalugu; 20. saj. 1. pool.

Bowers, Maggie Ann. Magic(al) realism. - London ; New York : Routledge, 2004. - 150 lk. - (The new critical idiom). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: maagiline realism; kunst; kirjandusteadus; 20. saj.

Harris, Roy, 1931-. Saussure and his interpreters. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003. - VIII, 262 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Saussure, Ferdinand de, 1857-1913; keeleteadlased; Ðveits; üldkeeleteadus; interpretatsioon.

Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse toimetised / toimetanud Ülle Väljataga, Leida Olszak, Anu Kehman. - Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, 2004. – 151 lk. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: lastekirjandus; kirjandusteadus; toimetised.

Mapping lives : the uses of biography / edited by Peter France, William St. Clair. - Oxford : Oxford University Press for the British Academy, 2004. - IX, 350 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: biograafiad; kirjandusţanrid; Euroopa; kirjandusteadus.

Said, Edward W., 1935-2003. Beginnings : intention and method. - New York : Columbia University Press, 1985. - XXI, 414 lk. - Sisaldab bibliogr. (lk. 383-404) ja reg. - Äratrükk väljaandest: New York : Basic Books, 1975.
Märksõnad: kirjandusteooria.

Kirjandusajalugu

The Cambridge companion to Homer / edited by Robert Fowler. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - XVII, 419 lk. : ill., kaart. – (Cambridge companions to literature). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Homeros, u.8.saj. e.Kr.; vana-kreeka; luuletajad; eeposed; luule; kirjandusajalugu.

The Cambridge companion to Theodore Dreiser / edited by Leonard Cassuto and Clare Virginia Eby. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XX, 234 lk. : ill. – (Cambridge companions to literature). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Dreiser, Theodore, 1871-1945; ameerika; kirjanikud; kirjandusajalugu.

Kristeva, Julia, 1941-. Colette / translated by Jane Marie Todd. - New York : Columbia University Press, 2004. - VIII, 521 lk., 1 l. portr. – (European perspectives). - Sisaldab bibliogr. ja registrit.
Märksõnad: Colette, 1873-1954; prantsuse; kirjanikud; 20. saj.; biograafiad.

Literature of the Sturm und Drang / edited by David Hill. - Rochester, N.Y. ; Woodbridge : Camden House, 2003. - VI, 377 lk. : ill., portr. – (Camden House history of German literature ; v. 6). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: saksa; kirjandusajalugu; 18. saj.

Stoehr, Ingo Roland. German literature of the twentieth century : from aestheticism to postmodernism. - Rochester, NY ; Woodbridge : Camden House, 2001. - XIV, 529 lk. – (Camden House history of German literature ; v. 10). - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: saksa; kirjandusajalugu; modernism; faðism; postmodernism; 20. saj.

Webb, Nick. Wish you were here : the official biography of Douglas Adams. - London : Headline, 2004. - 384 lk., 8 l. ill. - Sisaldab reg.
Märksõnad: Adams, Douglas, 1952-2001; inglise; kirjanikud; kirjastajad; biograafiad.

Рак, В. Д. Пушкин, Достоевский и другие : (вопросы текстологии, материалы к комментариям) : сборник статей. - [Санкт-Петербург : Академический проект, 2003]. - 522, [3] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. ja reg.
Märksõnad: Puðkin, Aleksandr, 1799-1837; tekstoloogia; kirjandusteadus.

Скрынников, Руслан Григорьевич. Пушкин : тайна гибели. - Санкт-Петербург : Издательский Дом "Нева", 2004. - 382, [1] lk., 16 l. ill. – (Тайны великих). - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Puðkin, Aleksandr, 1799-1837; vene; luuletajad; kirjanikud; kahevõitlus; surm; biograafiad.

Словарь поэтического языка Марины Цветаевой : в 4-х томах / [составители И. Ю. Белякова, И. П. Оловянникова, О. Г. Ревзина]. - Москва : Дом-музей Марины Цветаевой, 1996-2001. - 5 kd. - Bibliog. Sisaldab reg.
Märksõnad: Tsvetajeva, Marina, 1892-1941; vene; luuletajad; luule; metafoorid; sõnavara; sõnaraamatud.

Толстой или Достоевский? : философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада : материалы Международной конференции 3-6 сентября 2001 года / Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). - Санкт-Петербург : Наука, 2003. - 251, [1] lk. : ill. - Sisaldab reg.
Märksõnad: Tolstoi, Lev, 1828-1910; vene; kirjanikud; filosoofia; maailmapilt; kirjandusajalugu; konverentsikogumikud.

Шайкевич, Анатолий Янович. Статистический словарь языка Достоевского / В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая ; Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - Москва : Языки славянской культуры, 2003. - XLVIII, 832 lk. – (Studia Philologica).
Märksõnad: Dostojevski, Fjodor, 1821-1881; vene keel; sõnaraamatud; sagedussõnastikud.

Шолохов и русское зарубежье / [составитель В. Васильев]. - Москва : Алгоритм, 2003. - 446, [1] lk., 24 l. - Bibliogr. mдrkustes. - Sisaldab reg.
Märksõnad: Ðolohhov, Mihhail, 1905-1984; vene; kirjanikud; biograafiad; välisvene; kirjanduskriitika; 20. saj.; memuaarid.

Kirjanduskriitika

Allik, Jaak, 1946-. Menu hind on valu : teatrimõtteid 1965-2001 / Jaak Allik ; [toimetanud Jaakko Hallas ; sarja kujundanud Tiina Tammetalu]. - [Tallinn] : Sirp, c2004. - 165, [1] lk. – (Sirbi raamat ; 5/2004).
Märksõnad: eesti teater; teatrikriitika; reţii; artiklikogumikud; artiklid (meedia); intervjuud; (meedia).

Терц, Абрам, псевд., 1925-1997. Путешествие на Черную речку. - Москва : Изографус : Эксмо-Пресс, 2002. - 398, [1] lk.
Märksõnad: Puðkin, Aleksandr, 1799-1837; vene; kirjanduskriitika; kirjandusajalugu.

Folkloor

Barber, Richard, 1941-. King Arthur : King Arthur hero and legend. - Woodbridge, Suffolk : Boydell, 2004. - VII, 209 lk., 8 l. ill. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
Märksõnad: Arthur, Brittide kuningas, 6. saj.; inglise; legendid (kirj.); kirjanduslikud karakterid; kirjandusajalugu; kuningad; Britannia.

The legend of the Grail / compiled and translated by Nigel Bryant. - Woodbridge, Suffolk ; Rochester, NY : D.S. Brewer, 2004. - 258 lk. – (Arthurian studies, 0261-9814 ; 58). - Sisaldab bibliogr. (lk. [257]-258).
Märksõnad: Arthur, Brittide kuningas, 6. saj.; legendid (kirj.); graal; kirjandusajalugu; keskaeg.

Аникин, Владимир Прокопьевич. Теория фольклора : курс лекций. - Москва : КДУ, 2004. - 428, [3] lk. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: vene; rahvaluule; folkloristika; kõrgkooliõpikud.

Бурлак, Вадим Николаевич. Таинственный Петербург : легенды северной столицы. - Москва : АиФ Принт, 2003. - 394, [3] lk. : ill.
Märksõnad: linnaajalugu; Peterburi; legendid (kirj.); anekdoodid.


Ilukirjandus

Kogumikud

"Kuldne Kaseleht 2004" : luulevõistluse parimad. - Tallinn : Eesti Luuleliit, 2004. - 32 lk. : portr.

Writing Europe : what is European about the literatures of Europe? : essays from 33 European countries / edited by Ursula Keller and Ilma Rakusa. - Budapest, Hungary ; New York : Central European University Press, 2004. - VII, 363 lk. - Sisaldab bibliogr. - Rmt. sisaldab ka: Europe, a blot of ink / Emil Tode.
Märksõnad: Euroopa; kirjandus; eurooplased; identiteet.

Väliskirjandus

Allende, Isabel, 1942-. Fortuna tütar : [romaan] / Isabel Allende ; hispaania keelest tõlkinud Klaarika Kaldjärv ; [toimetaja Eva Kolli ; kujundus: Irina Tammis]. - [Tallinn] : Suur Eesti Raamatuklubi, 2004. - 405 lk. : ill.
Märksõnad: hispaania; Tðiili; ilukirjandus; romaanid.

Austen, Jane, 1775-1817. - Mansfield Park : [romaan] / [tõlkinud Vilma Jürisalu ; toimetanud Tõnu Lember ; kaanekujundus: Lauri Lahi]. - Tallinn : Canopus, 2004. - 434 lk.
Märksõnad: inglise; ilukirjandus; romaanid.

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. Hispaania pärand : "Kuldajastu" komöödia August Sanga ja Aleksander Kurtna tõlkes / Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca ; [koostaja ja vastutav väljaandja Riina Schutting ; toimetaja Jüri Talvet ; kujundus: German Schutting]. - Tallinn : [Püha Issidori Kirjastusselts], 2004. - 437, [1] lk. : ill. – (Suur maailmateater ; 2). – Raamat sisaldab ka: Hispaania "kuldajastu" komöödiaid August Sanga ja Aleksander Kurtna tõlkes / Jüri Talvet. – Bibliogr. lk. 4.
Märksõnad: hispaania; ilukirjandus; komöödiad.

DBC Pierre, 1961-. Väike jumal Texasest : 21. sajandi komöödia Surma osalemisel : [romaan]. - [Tallinn] : Pegasus, c2004. - 291 lk. – Tiitellehel ja kaanel pseudonüüm, autori kodanikunimi on Peter Warren Finlay, Bookeri auhind, 2003
Märksõnad: inglise; Austraalia; romaanid; ilukirjandus.

Ehrenburg, Ilja, 1891-1967. Julio Jurenito ... : [romaan] / Ilja Ehrenburg ; [vene keelest tõlkinud Lembe Hiedel ; kujundanud Andres Rõhu]. - Tallinn : Varrak, 2004. - 328 lk.
Märksõnad: vene; ilukirjandus; romaanid.

Foucault, Michel, 1926-1984. See ei ole piip ; René Magritte'i kaks kirja ja neli joonistust / Michel Foucault ; [tõlkinud Kaia Sisask]. - [Tallinn] : Pelerine, c2004. - 71, [1] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: Magritte, René, 1898-1967; kunstifilosoofia; kunstikriitika; interpretatsioon; esteetika; maalikunst; joonistus; sürrealism; Belgia.

Hesse, Hermann, 1877-1962. Siddhartha : [üks india lugu] ; Hommikumaaränd : [jutustus] / saksa keelest tõlkinud Tiiu Relve ja Mati Sirkel ; [järelsõna: Mati Sirkel ; kujundanud Kristjan Mändmaa]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2004. - 187, [5] lk. – (Punane raamat).
Märksõnad: saksa; ilukirjandus; jutustused.

H¸eg, Peter, 1957-. Piiri peal / [tõlkinud Tiina Toomet ; toimetanud Kai Nurmik ; kujundanud Made Balbat]. - Tallinn : Eesti Raamat, c2004. - 230, [2] lk.
Märksõnad: taani; ilukirjandus; romaanid.

Kertész, Imre, 1929-. Saatusetus : [romaan] / [tõlkinud ja järelsõna: Sander Liivak ; toimetanud Georg Grünberg ; sarja kujundanud Heino Kersna]. - Tallinn : Eesti Raamat, c2004. - 173, [1] lk. : portr. – (Nobeli laureaat).
Märksõnad: ungari; juudi; ilukirjandus; romaanid.

Levy, Andrea, 1956-. Small island. - London : Review, 2004. - 441 lk.
Märksõnad: inglise; ilukirjandus; romaanid.

Pratchett, Terry, 1948-. Huvitav aeg : [romaan] / inglise keelest tõlkinud Avo Reinvald ; [toimetanud Krista Kaer ; kaane kujundanud Hillar Mets]. - Tallinn : Varrak, 2004. - 319, [2] lk. – (F-sari).
Märksõnad: inglise; ilukirjandus; ulmeromaanid.

Slovo, Gillian, 1952-. Ice road. - London : Little, Brown, 2004. - 544 lk.
Märksõnad: inglise; ilukirjandus; ajaloolised romaanid; Peterburi; 20. saj. 1. pool.

Stamm, Peter, 1963-. Hajusad maastikud : [romaan] / saksa keelest tõlkinud Krista Räni ; [toimetanud Katrin Kaugver ; järelsõna: Eve Pormeister ; kaane kujundanud Lemmi Kuulberg]. - [Tallinn] : Huma, c2004. - 133, [3] lk. – (Huma väärtraamat).
Märksõnad: saksa; Ðveits; ilukirjandus; romaanid.

Tðehhov, Anton, 1860-1904. Ariadna ja teisi jutustusi ning novelle armastusest ja abielust / [koostanud Rein Põder ; tõlkinud Väino Linask ... jt.]. - Tallinn : Eesti Raamat, c2004. - 299, [5] lk. - Tiitellehe pöördel ka: tõlkinud Hans Luik, Enn Murdmaa, Anna Tulik ja Paul Viires. - Tõlgitud väljaandest "?олное собрание сочинений и писем."
Märksõnad: vene; ilukirjandus; armastusromaanid; jutustused; novellid.

Vuorinen, Juha. Joomahullu päevaraamat / soome keelest tõlkinud Mihkel Mõisnik ; [toimetanud Krista Mõisnik ; kujundanud Pastori Kärme]. - [Tallinn] : Hotger, c2004. - 353, [7] lk. : ill.
Märksõnad: soome; ilukirjandus; romaanid; päevikud.

Аркатова, Анна. Внешние данные : вторая книга стихов. - Москва ; Санкт-Петербург : Летний сад, 2003. - 61 lk. : ill.
Märksõnad: vene; ilukirjandus; luuletused.

Брик, Лиля, 1891-1978. Пристрастные рассказы. - Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2003. - 324, [2] lk., 12 l. ill. : ill. – (Имена). - Nimeregister lk. 310-324.
Märksõnad: Majakovski, Vladimir, 1893-1930; vene; kirjanikud; ilukirjandus; memuaarid; päevikud; kirjad.

Колина, Елена. Сага о бедных Гольдманах : [роман]. - Санкт-Петербург : Ретро, 2004. - 371, [2] lk.
Märksõnad: vene; ilukirjandus; romaanid.

Малаховская, Анна Наталия. Возвращение к Бабе-Яге : [роман] / Анна Наталия Малаховская. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. - 413, [3] lk. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).
Märksõnad: vene; ilukirjandus; romaanid.

Мякишев, Евгений. Коллекционер : волшебные стихи. Санкт-Петербург : Красный матрос, 2004. - 87 lk. : ill.
Märksõnad: vene; ilukirjandus; luuletused.

Проханов, Александр. Дворец : [роман]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2002. - 314, [2] lk.
Märksõnad: vene; ilukirjandus; sõjaromaanid; Afganistan.

Топоров, Виктор Леонидович. Руки брадобрея : избранная публицистика. - Санкт-Петербург : Норд-Вест, 2003. - 444, [3] lk.
Märksõnad: ühiskond; poliitika; Venemaa; publitsistika.

Eesti kirjandus

Baskini kogutud anekdoodid. II osa / [toimetanud Gaida Tippo ; kujundanud Irina Tammis ; kaanepildi joonistanud Rein Lauks]. - [Tallinn] : Tänapäev, c2004. - 357, [3] lk.
Märksõnad: eesti; anekdoodid.

Ilbak, Ella, 1895-1997. Tuvi Malm / [toimetaja Hille Lagerspetz ; järelsõna: Ülo Tonts]. - Tallinn : Eesti Raamat, c2004. - 205, [1] lk. – (Eesti romaanivara). – Esitrükk: Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1955.
Märksõnad: väliseesti; eesti; ilukirjandus; romaanid.

Mathura, pseud. Kaks tuulehoogu : luuletusi / [kontseptsioon ja teostus:] Mathura ; [abilised Anti Sarap, Andro Küün ja Paavo Eensalu ; toimetaja Regina Lauri]. - Rapla ; Ristna : Erakkond, 2004 ([Tallinn]. - 68, [4] lk.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; luuletused.

Mathura, pseud. Sõstramesi : luuletusi. - Külaküla (Tallinn) : Erakkond, 2003. - 44, [3] lk. : ill.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; luuletused.

Mihkelson, Ene, 1944-. Uroboros : [luuletused] / [valiku koostanud Kajar Pruul ; kujundanud Andres Rõhu]. - Tallinn : Tuum, c2004. - 96 lk.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; luuletused.

Oks, Jaan, 1884-1918. Orjapojad : [artiklid, esseed, kirjad] / [koostanud Hando Runnel ; toimetanud Endel Priidel ; koostamisel ja toimetamisel abiks olnud Marika Oper, Kristina Schmidt ja Vaino Vahing ; kujundanud Mari Ainso]. - Tartu : Ilmamaa, 2004. - 420, [4] lk. : portr. - Bibliogr. lk. 415-418.
Märksõnad: Oks, Jaan, 1884-1918; eesti; ühiskonnakriitika; publitsistika; kirjanikud; kirjad; memuaarid; biograafiad.

Pehk, Jaan, 1975-. Sisukord : [luuletused] / [toimetaja Veiko Märka ; kaanepilt: Lauri Pajos]. - [Türi] : J. Pehk, [2004]. - 72 lk. - Markus Tiitellehel ilmumiaeg XXI [sajand]. - Osa tiraaţi ISBNita.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; luuletused.

Raudam, Toomas, 1947-. Nips : romaan / [toimetanud Külli Habicht ; kujundanud ja illustreerinud Andres Rõhu]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2004. - 308, [4] lk.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; romaanid.

Sommer, Lauri, 1973-. Nõidade õrnus : 1998-2003 : [luuletused] / [autori illustratsioonid ; kujundanud Andro Küün]. - Sännä [Võrumaa] : Tiivaalune, 2004. - [86] lk. : ill. – Kaanel pealkiri ja autor märkimata.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; luuletused.

Tangsoo, Jaan. Valguse vari : romaan / [toimetanud Maarja Ojamaa ; kujundanud Ülle Marks ja Jüri Kass]. - Tallinn : Eesti Raamat, c2004. - 158, [2] lk.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; romaanid.

Vint, Toomas, 1944-. Kojamehe naine : [romaan] / [kujundanud Tiiu Allikvee]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2004. - 231, [1] lk.
Märksõnad: eesti; ilukirjandus; romaanid.