E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusbibliograafia

17.12.2013

Eesti rahvusbibliograafiasse registreeritakse sundeksemplari alusel Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed teavikud.
Rahvusbibliograafiasse kuulub ka Estonica - eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed teavikud.
           
Rahvusbibliograafias ei registreerita:
 • piiratud kasutajaskonnaga väljaandeid;
 • ajutise iseloomuga väljaandeid;
 • ametkondlikke juhised;
 • aruandeid;
 • standardeid;
 • patente;
 • Internetis ilmuvaid perioodikaväljaannete sisukordi;
 • auviseid;
 • perioodiliselt ilmuvaid ristsõnu;
 • jt pisitrükiseid.
 
Eesti Rahvusbibliograafia koostamise, registreerimise ja valiku põhimõtted on kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.
 

 
Rahvusbibliograafiat vahendatakse sidusandmebaasina ja võrguväljaannetena:
 • Võrguväljaanne Uued Eesti Raamatud sisaldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid. Nimestik ilmub iga kuu alguses võttes kokku eelneva kuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatud.
 • Aastanimestik Perioodika registreerib Eestis ilmunud ja Rahvusraamatukogusse sundeksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud eestikeelsed perioodilised väljaanded.
 • Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB registreerib kõik teavikud olenemata teaviku laadist, nii trükised kui ka auvised ja elektroonilised teavikud.
   

 
Trükinimestikena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 
Võrguväljaannetena on ilmunud järgmised registreeriva rahvusbibliograafia väljaanded:
 • Eesti rahvusbibliograafia. Eesti ametlikud väljaanded. (2001-2005)
 • Eesti rahvusbibliograafia. Kaardid. (2003-2005)