Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Filosoofiateave

Filosoofiakirjanduse avakogu asub humanitaarteaduste saalis 7. korrusel.

  
Kuidas leida kirjandust?
 
E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Kaartkataloogid – kuni 1999. aastani raamatukokku saabunud kirjandust leiab ka tähestik- ja liigikataloogidest, mis asuvad Teatmesaalis 5. korrusel.
 
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik – Rahvusraamatukogu kodulehel avanev nimestik, mis tutvustab kuu jooksul raamatukokku saabunud humanitaarteaduste, sealhulgas filosoofia alast kirjandust. Ilmub 10 korda aastas.
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Filosoofiaartikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE humanitaaria. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Varasematel aastatel ilmunud filosoofiaartiklite kohta leiab teavet Rahvusraamatukogus asuvatest kartoteekidest ja bibliograafiaväljaannetest:
Teatmesaalis 5. korrusel asuvad kartoteegid, mis koondavad andmeid enne 1940. aastat ja aastail 1945-1998 ilmunud artiklite kohta:

Artiklite ja Retsensioonide Kroonika 1945-1991.

Eesti Rahvusbibliograafia. Artiklid 1992-1996.

 
Kust võib veel leida informatsiooni filosoofia kohta?
 
Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Eraldi on välja toodud filosoofiateavet sisaldavad andmekogud. Võimalik on leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu litsentsiandmebaaside kaudu kättesaadavaid ja teisi vabalt kasutatavaid elektroonilisi ajakirju. Kasutaja saab portaalis luua isikliku info- ja uurimiskeskkonna.
 
E-ajakirjad - võõrkeelsete e-ajakirjade tähestik- ja teemakataloog, mis on lehitsetav ka väljaspool Rahvusraamatukogu võrku, kuid ajakirja pääseb vaatama vaid raamatukogu arvutitest, kui sellele ei ole tagatud vaba juurdepääs internetis.

 

Filosoofiateavet pakuvad ka:

 


digitaalarhiiv digar