Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Euroopa Liidu teave

Euroopa Liidu infokeskus asub Rahvusraamatukogu 5. korrusel
Avatud E-R 11-20, L 12-19.
Telefon 630 7330, e-post: elik at nlib dot ee
http//elik.nlib.ee

Soovi korral saab osaleda Euroopa Liidu alasel infootsingukoolitusel.

Samuti võib helistada tasuta euroinfo telefonil 800 3330 (avatud E-R 10-16).
 

 

Kuidas leida kirjandust?

E-kataloog ESTER - ELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid. Euroopa Liidu infokeskuse avakogus olevad väljaanded ESTER kataloogis

Euroopa Liidu alane uudiskirjanduse nimestik ilmub 10 korda aastas. Tutvu lähemalt ka uute raamatutega EL infokeskuse kodulehel: Soovitame raamatut.

Alates 2016. aastast ilmub teemaleht Fookuses. Igas teemalehes käsitletakse põhjalikumalt üht päevakajalist teemat Euroopa Liidus. Hoitakse silma peal teadusartiklitel, internetiallikatel ja Eesti meedia kajastustel. Antakse ülevaade raamatutest, teadustöödest ja olulisematest dokumentidest.
Teemaleht asendab varem ilmunud referaatväljaannet Summaria Europensia, mis ilmus aastatel 2004-2015.

Kui soovid teavitust uuest teemalehest Fookuses, sisesta oma meiliaadress:

 

Kuidas leida teaduspublikatsioone ja artikleid?

European Sources Online - andmebaaside kogum Euroopa Liidu ja Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid jm.

Rahvusraamatukogu otsinguportaal - võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukatalooge, artikliandmebaase ja teisi valitud veebisaite.

Law Journal Library (HeinOnline) - HeinOnline’s Law Journal Library sisaldab õigusalaseid (sh Euroopa Liidu õigus) artikleid kogumikest jt. perioodilistest väljaannetest.

Westlaw – üks maailma parematest anglo-ameerika õigussüsteemi kajastavatest andmebaasidest. Sisaldab ka Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid. Andmebaas võimaldab elektroonilise juurdepääsu Euroopa Liidu infokeskusesse tellitud õigusajakirjadele European Law Review ja European Competition Law Review.

Euroopa Liidu infokeskusse tellitud teadusajakirjad. Elektoonilise juurdepääsuga ajakirjad leiate kataloogist e-ajakirjad A-Z. Lisaks ostetud juurdepääsuga ajakirjadele leiab siit veel vaba juurdepääsuga e-ajakirju.

Artiklite andmebaas ISE - artiklite andmebaas, mida koostatakse Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. Euroopa Liidu alaseid artikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemaandmebaasist ISE ühiskonnateadused. Sisaldab ka Estonicat.  

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - bibliograafiline õigusalane andmebaas kirjeldab Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, Eesti autorite välismaal ilmunud kirjutisi, bakalaureuse- ja magistritöid aastatest 1918-41 ning alates 1991. aastast.

Summaria Iuridica - referaatväljaanne sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid välisajakirjanduses ilmunud õigusalastest (sh. Euroopa Liidu teemalistest) kirjutistest.

Summaria Socialia - referaatväljanne sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid valikuliselt välisajakirjanduses ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja poliitikaalastest (sh Euroopa Liidu teemalistest) kirjutistest.

Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv referaatväljanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest.

Kuidas leida Euroopa Liidu õigusakte?

EUR-Lex - Euroopa Liidu seadusandlus, lepingud, rahvusvahelised kokkuleped ja kohtuotsused.

Euroopa Liidu Teataja  - L-seeria (õigusaktid) ja C-seeria (informatsioon ja teated)

PreLex  - institutsioonidevaheliste menetluste andmebaas, kajastab otsustamisprotsessi tähtsamaid etappe.

The Legislative Observatory  - Euroopa Parlamendi otsustusprotsess relevantsete sündmuste ja võtmeisikutega.

Euroopa Kohtu praktika

Kust võib veel leida teavet Euroopa Liidu kohta?

European Integration History Index

AEI- Pittsburgi Ülikooli andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu ametlikke dokumente ja sõltumatute uurimisinstituutide Euroopa integratsiooni teemalisi materjale.

Historical Archives - Euroopa Komisjoni ajalooliste arhiivide andmebaas.

ECLAS - Euroopa Komisjoni Keskraamatukogu kataloog.

Tesaurus Eurovoc - Euroopa Liidu institutsioonide tegevusega seotud õigusvaldkondade mõistete seosed ja hierarhia.

EU Bookshop - Euroopa Liidu kirjastuse väljaannete kataloog.

 


digitaalarhiiv digar