E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Etnoloogia- ja folkloristikateave

Etnoloogia- ja folkloristikakirjanduse avakogu asub humanitaarteaduste saalis 7. korrusel.

Kuidas leida kirjandust?
 
E-kataloog ESTERELNET Konsortsiumiga liitunud raamatukogude ühiskataloog, kust leiab eesti- ja võõrkeelseid raamatuid ja perioodilisi väljaandeid.
 
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik – Rahvusraamatukogu kodulehel avanev nimestik, mis tutvustab kuu jooksul raamatukokku saabunud humanitaarteaduste, sealhulgas etnoloogia ja folkloristika alast kirjandust. Ilmub 10 korda aastas.
 
Kuidas leida Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid?
 
Eesti artiklite andmebaas ISE - Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiaandmebaas. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite artiklid. Etnoloogia- ja folkloristikaartikleid saab otsida kogu andmebaasist või teemabaasist ISE humanitaaria. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 
Varasematel aastatel ilmunud artiklite kohta leiab teavet kaartkartoteekidest ja bibliograafiaväljaannetest:

Kust võib veel leida informatsiooni etnoloogia ja folkloristika kohta?

Rahvusraamatukogu otsinguportaal võimaldab teha otsingut ühest või üheaegset otsingut mitmest andmekogust ühtses keskkonnas. Sisaldab raamatukogukatalooge, artikliandmebaase ja muid valitud veebisaite. Eraldi on välja toodud etnoloogia- ja folkloristikateavet sisaldavad andmekogud. Võimalik on leida ja kasutada kõiki Rahvusraamatukogu litsentsiandmebaaside kaudu kättesaadavaid ja teisi vabalt kasutatavaid elektroonilisi ajakirju. Kasutaja saab portaalis luua isikliku info- ja uurimiskeskkonna.
 
E-ajakirjad - võõrkeelsete e-ajakirjade tähestik- ja teemakataloog, mis on lehitsetav ka väljaspool Rahvusraamatukogu võrku, kuid ajakirja pääseb vaatama vaid raamatukogu arvutitest, kui sellele ei ole tagatud vaba juurdepääs internetis.
 
Teemavärav – Rahvusraamatukogus koostatud süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad ka Eesti ja välismaa andmebaasid, tekstid ning vabalt kättesaadavad ajakirjad, valik raamatukogude katalooge ja mujal koostatud portaale. Etnoloogia- ja folkloristikateavet leiab lingi Folkloristika alt. Mütoloogia ja rahvausundite kohta saab teavet lingi Religioon alt.
 
Soome-ugri – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu andmebaas - sisaldab andmeid raamatukokku saabunud soome-ugri etnograafia- ja rahvaluulekirjandusest – monograafiaid, artikleid ajakirjadest ja kogumikest.
 
Eesti rahvaluule – koondab Eestis tegutsevad folkloristika uurimisasutused ja keskused, sisaldab informatsiooni mitmesuguste trüki- ja digitaalväljaannete kohta, ajakirjade Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore kodulehe ning eesti- ja võõrkeelseid andmebaase. Samuti leiab andmeid teiste soome-ugri rahvaste pärimuse kohta.