Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

 

Infosüsteemide osakond

Osakonna põhiülesanneteks on tagada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) süsteemide projekteerimine ja juurutamine; IKT võrgu ning audio-videoseadmete hooldus; IKT ja audio-videovahendite hankimine ja ekspluatatsioon.

Osakond: 

  • korraldab tellimustööna, teostab uurimis- ja projekteerimistöid või osaleb neis
  • teeb lepingute alusel koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Rahvusraamatukogu IKT infrastruktuuri arendamiseks
  • osaleb infotehnoloogiliste protsesside väljatöötamises
  • korraldab riist- ja tarkvara valimist, hankimist ja seadistamist
  • korraldab või teeb arvutivõrgu arendustöid, arvutivõrgu hooldust ja seadmete remonti
  • reguleerib arvutivõrgu kasutamist
  • osaleb integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC hoolduses ja arendamises
  • töötab välja, katsetab ja juurutab arvutiprogramme ning loob andmebaase
  • korraldab infotehnoloogiaalast koolitust ja annab konsultatsioone

Tehnikatalitus:

  • teeb ettepanekuid ja korraldab tehnikavahendite valikut ja hankimist
  • korraldab telefonijaama ja abonentvõrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
  • korraldab raadiosõlme ja -võrgu tehnilist teenindamist ja arendamist
  • korraldab televisioonivõrgu ja -seadmete tehnilist teenindamist ja arendamist
  • korraldab videovalve tehnilist teenindamist ja arendamist
  • korraldab kunstide teabekeskuse, muusikasaali ja foonika tehnilist teenindamist ning audio- ja videokandjate ümbersalvestamist
  • osaleb konverentsikeskuse seadmete remondis


RRi näitused digitaalarhiiv digar