Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Eesti laps sõjajärgses olustikus: ilukirjanduslik vaade

ÕPPEKAVA NIMETUS: Eesti laps sõjajärgses olustikus: ilukirjanduslik vaade

Õppekava rühm:
- Raamatukogundus, teave, arhiivindus;
- Kirjandus ja lingvistika.

Õpingute alustamise tingimused:
Sihrühm on rahva-, kooli-, teadus - ja erialaraamatukogude spetsialistid.

Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena õppija:
- omab teadmisi 40. ja 50. aastate eesti kirjandusest, milles kirjeldatakse laste elu;
- Vastavalt kutsestandardi Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7“ osa B.2.4 „Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine“ kompetentsile: rakendab erinevaid teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest

Õpiväljundid:
-
Õppija tunneb erinevate põlvkondade kirjanike (Kai Aareleid, Leelo Tungal)  loomingut, mis kajastavad laste elu sõjajärgsel perioodil Eestis;
- oskab võrrelda ja analüüsida sellest perioodist kirjutanud kirjanike loomingut;
- kasutab eesti kirjanduse alaseid teadmisi raamatukogu lugejateeninduses.

Õppe sisu:
- Eesti kirjanduse 40. ja 50-ndad aastad: ülevaade;
- Eesti laps sõjajärgses olustikus: ilukirjanduslik vaade;
- Vestlusring „Eesti laps sõjajärgses olustikus“ koos kirjanike Kai Aareleidi ja Leelo Tunglaga.

Õppe vorm ja maht:
7 akadeemilist tundi (AT), sh loengud – 5 AT, arutelu, vestlus- 2 AT

Õppe lõpetamise tingimused
Osalemine aktiivselt õppetöös - loengutes, aruteludel, vestlustel.

Väljastatavad dokumendid:
Rahvusraamatukogu koolitustõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis koolituse täies mahus ja  osales aktiivselt õppetöös.

KOOLITAJA:
Maire Liivamets, Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent, kirjanduskriitik. Haridus: Tartu Ülikooli eesti filoloog, spetsialiseerumisega kirjandusteadusele. Töökogemus: kirjandusteaduse valdkonnas alates 1977. aastast.

ÕPPEKESKKOND:
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

TÄIENDAV INFO:
Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee  või telefonil 630 7129


 digitaalarhiiv digar