Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

EESTI LUULEILM 19. ja 20. SAJANDI VAHETUSEL

VÕITLUSLAULUD

Priius, kallis anne,
Taeva kingitus!
(Karl August Hermann)


Fotodel Friedebert Tuglas ja Hans Pöögelmann.

  • Edasi : Tööliste jõulualbum. 1905 / J. Lilleoja [Juhan Lilienbachi] toimetatud ; [kaaneill. A. Laikmaa]. Tallinn : J. Lilienbach, 1905 (Tallinn : M. Martna). 107, [1] lk., 20 lk. kuulutusi : ill., ill. kaas. - Sisaldab Juhan Lilienbachi, Hans Pöögelmanni ja J. Kreegi luulet.
  • Tagasi / Toimetaja ja väljaandja J. Lilienbach ; [ill. T. Gutmann, H. Möldermann, R. Nyman, F. Tuglas, A. Uurits]. Tallinn : [s. n.], 1907 (Tallinn : A. Laurmann). 48, [8] lk. : ill. (Lendleht ; 16). - Reaktsiooni päevil ilmunud „Tagasis“ avaldasid luulet J. Lilienbach, J. Kreek ning noor Friedebert Tuglas, kellelt leidub albumis ka huvitavaid illustratsioone.
  • Verepäevad Tallinnas. Tallinn : [s. n., 1906] (Tallinn : Keyler ja poeg). 16 lk. : ill. - Paar nädalat pärast miitinguliste tulistamist Uuel turul (tapetuid ja hiljem haavadesse surnuid oli 90) ilmus 14 000 eksemplaris veretöö ohvritele pühendatud ”Rahva Lõbulehe” number (nr. 21, 1905), mis algas Peeter Grünfeldti luuletusega “Tallinna turul 16. okto[o]bril langenute mälestuseks”. Hiljem anti see number välja brošüürina.

Peeter Grünfeldt, 1865-1937, kooliõpetaja, ajakirjanik, kirjamees ja luuletaja. Sündinud Tartumaal Aakre v. Pühastes kooliõpetaja pojana. Õppis Rõngu ja Puhja kihelkonnakoolis ning 1884-86 Tartu õpetajate seminaris. Kooliõpetaja Aakre v. Põhu koolis, Valgas ja Aakre v. Pühastes. 1893-96 raamatukaupmees Valgas, alates 1891 ajakirjanik Tartus ja Tallinnas, oli Päevalehe asutajaid (1905). Eesti viljakaim raamatute väljaandja, avaldas üle 450 raamatu, peamiselt tõlkeid ja mugandusi, ka kombeõpetusi, kirjakirjutamise juhatusi ja salmikuid. - Vt. ka: Eesti Kirjameeste Seltsi kirjanduse võidupidude laureaadid ; Vaimulikud laulud ; Laulikud ja  salmikud.

  • Vali Tali / Kirja pannud Maamees [J. Lilienbach ; ill. H. Möldermann]. [Eesti] : K. Oswald, 1908 (Narva : R. Põder). 8 lk. : ill. ; 3000 eks. - Kolmevärvitrükis pilkeleht “Vali Tali” sisaldab ühiskonnakriitilist luulet ja lühipalu.
  • Juhan Lilienbach. Ommikulaulud. Tallinn : Mõte, 1909 (Tallinn : J. ja A. Paalmann). [2], 124, [2] lk. : ill. kaas ; 2013 eks.

Juhan Lilienbach, 1870-1928, luuletaja ja kirjastaja. Sündinud Virumaal Kloodi v. Paatna k. rentniku pojana. Õppis Paatna vallakoolis. Töötas lihttöölisena Rakveres, Illukal ja Jõhvis. 1900 suundus Tallinna, kus algul töötas sadamakontoris kirjutajana. Alates 1905 kirjastas VSDTP liikmena revolutsiooni toetavat poliitilist ja populaarteaduslikku kirjandust. Toimetas kogumikke „Aasta“ (1-6), „Edasi“ (1-11), „Eeva“ (1-3), „Mõtted” (1-2), „Maa elu ja töö” (1-2), satiirilehti jm. 1909 asutas kirjastuse Mõte, kus avaldas K. Marxi „Kapitali” kõrval E. Vilde jt. eesti kirjanike loomingut. 1918 evakueerus Nõukogude Venemaale.

 
  • Hans Pöögelmann. Jämedad jooned. Tallinn : Mõte, 1910 (Tallinn : M. Schiffer). 32 lk. : ill. kaas ; 2000 eks.

Hans Pöögelmann, pseud. Hans Rooskaja, 1875-1938, õpetaja, revolutsioonitegelane, ajakirjanik ja luuletaja. Sündinud Viljandimaal Aidu v. rentniku pojana. Õppis Tuhalaane kirikukoolis, Paistu kihelkonnakoolis ja 1888-92 Põltsamaal Aleksandrikoolis. Oli õpetaja, postiametnik, ajakirjanik Postimehe toimetuses, koduõpetaja Samaara kubermangus, ajakirjanik Teataja toimetuses. 1903-06 õppis Leipzigis kaubandusinstituudis ja kuulas loenguid ülikoolis. Tulnud kodumaale, astus VSDTP liikmeks. 1907 suundus maapakku, 1908 arreteeriti Eestis, saadeti Narõmi asumisele. 1911 põgenes ja sõitis USAsse, kus toimetas aastani 1917 ajalehte Uus Ilm (New York). 1917-18 osales aktiivselt Eestis toimunud revolutsioonisündmustes, oli Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu liige. Jäi pärast Vabadussõja lõppu Nõukogude Venemaale, arreteeriti 1937 ning hukati.

V. Proletarlane, tegel. Vassili Mölder, 1878-1943, luuletaja ja revolutsioonitegelane. Sündinud Saaremaal Pöide khk. Laimjala v. taluteenija pojana. Õppis Kahtla külakoolis ja Kahtla vene kirikukoolis. Juhutööline Saaremaal ja Mandri-Eestis, tegi kaastööd ajalehele Saarlane. Seotud 1905. a. sündmustega Pöides, pidi end varjama karistussalga eest. 1913-14 töötas Kuressaare ajalehe Hääl toimetuses. Pärast seda pidas mõnda aega Kärneri külas popsikohta. Tegi kaastööd J. Lilienbachi väljaannetele, kelle nõuandel hakkas rändraamatukaupmeheks. Suri Venemaal, kuhu evakueerus 1941.

 
Jakob Jaason, pseud. Meie Mats, 1882-1931, ajakirjanik. Sündinud Keila v. Pilkeajakirja Meie Mats väljaandja 1902-12 (ajakirja tegelik väljaandja oli Jakob Ploompuu), vastutav toimetaja 1906-18. Arvatavasti oli Jaason ka „Meie Matsi” peamine autor.
 

Koostajad: Sirje Lusmägi ja Tiina Ritson
Eesti Rahvusraamatukogu 2011

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia