Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

EESTI LUULEILM 19. ja 20. SAJANDI VAHETUSEL

LAULIKUD JA SALMIKUD

Ma laulan mättal, mäe peal,
Ja õhtu hilja õues,
Ja Vanemuise kandle hääl
Mul põksumas on põues.
(Friedrich Kuhlbars).

 

 • Jaan Nebokat. Esimene Eesti laulik. Tartu : Schnakenburg, 1885 (Tartu : Schnakenburg). 50, [2] lk. : värv. ill. kaas.
 • Jaan Nebokat. Teine Eesti laulik. Tartu : Schnakenburg, 1885 (Tartu : Schnakenburg). 52 lk. : värv. ill. kaas. - Taskuformaadis värvilise kaanepildiga lauluvihikud sisaldavad tekste paarikümnelt autorilt.

Jaan Nebokat, 1844-1908, koolikirjanik, tõlkija, ajakirjanik, väljaandja; pedagoog. Sündinud Läänemaal Haeska v. kõrtsmiku pojana, õppis 1864-67 Kuuda õpetajate seminaris. Oli abiõpetaja, trükikoja omanik Rakveres, kaheksa aastat rändpastor Siberi eesti asundustes. 1878-82 õpetaja Kuuda seminaris. 1882 asus elama Riiga, kus toimetas ajalehte Kündja. Tegutses ka keeletoimetaja ja tõlgina. Keele- ja populaarteaduslike teoste autor.

Aleksander Friedrich Hamann, 1858-1899, näitejuht, näitekirjanik ja tõlkija. Sündinud Tallinnas. Töötas Tallinna linnavalitsuses. Tegutses näitejuhina eesti seltsides ning esines kupleelauljana.

 • Raudtee laulik : Noore rahvale rõõmuks ja ajaviiteks kirjutatud. 2. tr. Tallinn : [s. n.], 1889 (Tallinn : H. Mathiesen). 86 lk. - Ilmus neljas trükis: 1886, 1889, 1891 ja 1895. Tiitellehel moto: Raudtee Laulik vura sa, kiirest läbi Eestimaa.
 • Lindanisa-laulik, kus isamaa-, kevade-, armastuse-, sõja- ja mitmesugused muud laulud. Tallinn : [s. n.], 1889 (Tallinn : H. Mathiesen). 64 lk. : ill. kaas ; 3000 eks.
 • David Martson. Laevameeste laulik. Tallinn : K. Busch, 1890 (Tallinn : H. Mathiesen). 64 lk. ; 5000 eks.

David Martson, 1848-1892, kirjamees, tõlkija, kirjastaja. Sündinud Tallinnas, oli postiametnik, hiljem pühendas end raamatute koostamisele. Röövlilugude “Morando Morandini” ja “Rinaldo Rinaldini” kirjastaja.

 • Priiuse helinad : Eestirahva vabastuse 75 aasta mälestuseks / Kokkukogunud P. Grünfeldt. Tartu : J. Mäesepp, 1894 (Tartu : K. Mattiesen). 30, [1] lk. ; 2000 eks. - Isamaalisi laule eri autoreilt.
 • Ära unusta mind : (Ilmalik) : Mälestuseraamat aasta päevade jaoks : 12 värvipildiga / Kokku seadnud P. Grünfeldt. Tallinn : G. Pihlakas, [19--?] (Ansbach : Brügel und Sohn). 374 lk., [10] lk. märkmeteks, 12 l. ill. : ill. kaas. - Salmik-päevaraamat mõttesalmidega aasta iga päeva jaoks. Illustreeritud värviliste lillepiltidega.

Peeter Grünfeldt, 1865-1937, kooliõpetaja, ajakirjanik, kirjamees ja luuletaja. Sündinud Tartumaal Aakre v. Pühastes kooliõpetaja pojana. Õppis Rõngu ja Puhja kihelkonnakoolis ja 1884-86 Tartu õpetajate seminaris. Kooliõpetaja Aakre v. Põhu koolis, Valgas ja Aakre v. Pühastes. 1893-96 raamatukaupmees Valgas, alates 1891 ajakirjanik Tartus ja Tallinnas, oli Päevalehe asutajaid (1905). Eesti viljakaim raamatute väljaandja, avaldas üle 450 raamatu, peamiselt tõlkeid ja mugandusi, ka kombeõpetusi, kirjakirjutamise juhatusi ja salmikuid. - Vt. ka: Eesti Kirjameeste Seltsi kirjanduse võidupidude laureaadid ; Vaimulikud laulud.

 
 • Mats Tõnisson. Tasku laulud : Mitmesugused mõnusad lauletavad salmikud. [Vändra : M. Tõnisson, 1887] (Revel : J. Herms). 64 lk. ; 5000 eks. – „Tasku laulud“ anti välja 1887 ja 1895, kokku 7000 eks.
 • Mats Tõnisson. Uus Rahva laulik : Isamaa-, armastuse-, aegade-, pidude-, tööliste-, laeva-, meeste-, teekäijate-, mängi-, nalja-, karjaste- ja mitmed muud laulud. [Vändra] : M. Tõnisson, [1892] (Revel : H. Mathiesen). 96 lk. ; 3000 eks.
 • Mats Tõnisson. Eestlaste laulik : Rahvuslised isamaa-, armastuse-, rõemu- j.m. ning mängi-laulud. 6. tr. [Vändra : M. Tõnisson, [1898] (Weissenstein : A. Seidelberg). 126 lk. : tüpoehiskaas ; 6000 eks. - Ilmus kuues trükis 1885-1898.

Mats Tõnisson, 1853-1915, õpetaja, kirjastaja ja kalendrikirjanik. Sündinud Viljandimaal Paistu khk. Aidu v. popsiperes. Õppis Tõlli külakoolis ja Viljandi kihelkonnakoolis, sooritas 1872 vallakooliõpetaja eksami. Õpetaja Vana-Vändra v. Pumbioja koolis, hiljem talupidaja ja kirjamees Vana-Vändras. Sai 1913 usuteotamises süüdistatuna vanglakaristuse, suri Petrogradi kindlusvanglas. Tuntus põhineb 1880ndatel alustatud kalendriseerial, mille pealkirjad olid eri aegadel „Rahva Täht-raamat“, „Tallinna Täht-raamat“ (paralleelselt ilmusid „Tartu Täht-raamat“ ja „Pärnu Täht-raamat“) ning „Tõnissoni Tähtraamat“. Oli esimesi fotograafe Pärnumaal. - Vt. ka: Sõja- ja keisrilaulud.

 • Matthias Johann Eisen. Rahva Laulik. 4. tr. Tartu : Schnakenburg, 1891 (Tartu : Schnakenburg). 128 lk. : värv. ill. kaas ; 3000 eks. - Ilmus 1884-1891 neljas trükis.
 • Matthias Johann Eisen. Karskuse laulik. Jurjev : K. A. Hermann, 1894 (Jurjev : K. A. Hermann). 30, [2] lk. : portr. ; 1200 eks.
 • Matthias Johann Eisen. Albumi-salmid. Tallinn : K. Busch, [1904]. 10 lk. koos kaanega : ill. kaas. (Laste raamatukogu ; nr. 3). - Valik albumisse sobivaid salme, näiteks: Roosi kannan ikka rinnal, Roosi peale mõtleb meel, Sinu peale, kallis N. N. Tuhat korda enam veel!

Matthias Johann Eisen, pseud. Mag. A. Nooli, 1857-1934, kirikuõpetaja, kirjamees, folklorist ja luuletaja. Sündinud Läänemaal Vigala khk. Oese k. kooliõpetaja pojana. Õppis Lihula elementaarkoolis, Pärnus Ülejõe algkoolis, Haapsalu kreiskoolis, Pärnu gümnaasiumis ja 1879-85 Tartu ülikoolis usuteadust. 1885-88 Karjalas ja Ingerimaal kirikuõpetaja, 1888-1912 Kroonlinnas eesti-soome-rootsi koguduse õpetaja, alates 1912 Tartus gümnaasiumiõpetaja. Rahvaluule koguja ja publitseerija ning viljakas kirjamees, avaldas üle 200 raamatu. Koostas antoloogia „Eesti Luuletused“ (1881) ja selle parandatud ja täiendatud väljaande „Uued Eesti Luuletused“ (1888). Tõlkis eesti keelde „Kalevala“. - Vt. ka: Järelärkamisaeg ; Lugulaulud ; Vaimulikud laulud ; Antoloogiad.

 • Rakvere-laulik : Isamaa, sõja ja armastuse laulud noore rahva rõõmuks ja ajaviiteks. Tallinn : [s. n.], 1894 (Tallinn : H. Mathiesen). 64 lk. ; 2500 eks. - Rakvere laulikus leidub lauldavaid lugulaule, näiteks “Karla ja Klaara” (viisil „Leonoore virgus koidu eel“).
 • Uus Reisi-laulik, ehk, Siiski vana tuttav reisi ja meremehe laulik. Tallinn : [s. n.], 1895 (Tallinn : H. Hehn). 24 lk. : ill. kaas ; 3000 eks.
 • Reisi-Laulik / Kimbuks kokku köitnud R. Laene. 2. tr. Narva : R. Põder, 1899 (Revel : H. Mathiesen). 64 lk. : ill. kaas ; 5000 eks.
 • Uus neiude laulik : armastuse ja rõõmu-laulud noorele rahvale. Tartu : Hermann, [19--?] (Tartu : Hermann). 95, [1] lk. : ill. kaas ja tiitelleht.
 • Armastuse Laulik : Kus sees on leida noorte neiudele ja peiudele ilusad armastuse ja ringmängu laulud. 3. tr. Tallinn : A. Oit, [1901] (Tallinn : H. Mathiesen). 32 lk. : ill. kaas ; 5000 eks. - Ilmus kolmes trükis: 1896, 1898, 1901.
 • Gustav Klemmer. Vorstilinna kannel, ehk, Tapa laulik. Tapa : [G. Klemmer], 1902 (Ревель : Г. Матизен). 47, [1] lk. : ill. kaas ; 5000 eks. - Laulik on pühendatud Tapa linnale ja tema vorstivabrikule, kuid sisaldab vemmalvärsse ka teistel teemadel.

Gustav Klemmer, 1863-1928, kirjamees ja kirjastaja. Oli Tapal poepidaja. Lisaks Tapa laulikule andis välja naljakalendreid („Lõbus Elusaladuste Kalender, ehk, Vändra-Matsi Tähtraamatu poolvenda“ ; „Tõesti tõsine nalja-kalender, ehk, Tapa tarkuse raamat“).

 • Pulma laulik : Mitmesugused kosja-, armastuse- ja rõõmulaulud, mis pulmas sünnivad laulda / Kogunud T. Laulumees. Вейссенштейн : [s. n, 1902] (Paide : A. Seidelberg). 32 lk. : tüpoehiskaas ; 2000 eks.
 • Uus meremehe laulik / [Kaaneill. H. Möldermann]. Tallinn : J. Kelt, [1903] (Tallinn : H. Mathiesen ja A. Laurmann). 80 lk. : ill. kaas ja tiitelleht ; 3000 eks.
 • Hermann Julius Schmalz. Nalja laulik. 2., täiend. tr. Jurjev : J. Ilves, 1905 (Jurjev : Schnakenburg). 64 lk. : ill. kaas ; 4000 eks. - „Nalja laulik“ ilmus kahes trükis: 1901 ja 1905, kokku 6000 eks.

Hermann Julius Schmalz, 1870-1945, luuletaja ja muusik. Sündinud Võrumaal Räpina v. Kõnnu k. taluperemehe pojana. Kodune haridus. Elas viletsuses Tartus ja Räpinas, õpetas muusikat ning esines laulu- ja mängutrupiga. 1914 jäi vaimuhaigeks. Tema looduks peetakse ka tuntud laulu „Setokõsõ sõitsivä“. - Vt. ka: Lugulaulud.

 • Taaralaste lusti laulik, kus sees on väga ilusad armastuse ja nalja laulud. Jurjev : K. Jaik, 1906 (Jurjev : G. Zirk). 47, [1] lk. ; 1000 eks. - Ilmus neljas trükis: 1903, 1905, 1906 ja 1908.
 • Uus neiude ja peiude lõbu-laulik : Kus on Laulu-Mihkli, Uue ja Vana kandli ja kõige vanema ja uuema kirjanikkude uuemad ja praegusel ajal lauletavad laulud ülesse pandud. Tallinn : G. Tuisu rmtkpl., [1907] (Tallinn : J. Kõrv). 124, [4] lk. : ill. kaas ; 5000 eks.
 • Uus Nalja-Laulik : Väljavalitud Nalja- ja pilke-laulud ning kupleed. Tartu : Hermann, [1908]. (Tartu : Hermann). 96 lk. : ill. kaas ; 1500 eks.
 • Uus Noore-rahva lõbu laulik : [Kõige ilusamad ja kuulsamad rahvale armsad laulud]. Tartu : Hermann, [1908] (Tartu : Hermann). 96 lk. : ill. kaas ; 1500 eks.
 • Tuletõrjujate laulud = Feuerwehrlieder = Ugunsdsehseju dseesmas. Dorpat : Dorpater Freiwillige Feuerwehr, 1914 [trükiandmeis 1913] (Dorpat : H. Laakmann). 164 lk. - Neljakeelne (vene-eesti-saksa-läti) tuletõrjujate laulik.
 • Leopold Hansen. 10 Kupleed : Algupäralised pilkelaulud päevasündmustest. 1. Tartu : [s. n., tsens. 1914] (Tartu : K. Sööt ja G. Roht). 48 lk. : portr., ill. kaas.

Leopold Hansen, pseud. Nõmmelill, 1879-1964, näitleja ja kirjamees. Sündinud Tartumaal Laiuse v. Iravere k. kivilõhkuja pojana. Õppis Uderna vallakoolis. Töötas 1896-1901 Tartus ja Peterburis klaverivabrikus. Teatritegemist alustas 1899 „Vanemuises” A. Wiera näitetrupis, oli 1903-04 Riia eesti seltsi „Imanta“ näitejuht ja näitleja, alates 1906 „Vanemuise” kutselise teatri näitleja. Kirjutas luuletusi, jutte, näidendeid ja kupleesid.

 • Lõbus Töörahva laulik : 80 praeguse aja lauletavat laulu. 2. tr. Tallinn : J. E. Meigas, 1914 (Tallinn : J. ja A. Paalmann). 64 lk. : ill. kaas ; 2000 eks. - Esitrükk: 1907.

Julius Ernst Meigas, 1882-1968, rändraamatukaupmees ja kirjastaja, andis välja laulikuid ja reisikirja sõidust Venemaale. Sündinud Narvas. Õppis Kreenholmi ministeeriumikoolis. Trükiladuja J. Reinvaldi trükikojas, raamatukaupmees Tallinnas.

 • Laulgem neiud, laulgem peiud! : Neiude ja peiude laulik / [Kaaneill. O. Kallis]. Narva : [s. n., 1914] (Narva : G. Pihlakas). 64 lk. : ill. kaas ; 5000 eks.
 • Lõbus Rahva laulik : Armastuse, isamaa ja teised lauldavad rahva laulud / [Kaaneill. O. Kallis]. [Tallinn : G. Pihlakas, 1914?] (Narva : G. Pihlakas). 28 lk. ; 5000 eks.
 • Neiude laulik : Kõige ilusamad lauldavad armastuse, isamaa jne. laulud / [Kaaneill. O. Kallis]. [Tallinn : G. Pihlakas], 1914 (Narva : G. Pihlakas). 64 lk. : ill. kaas ; 5000 eks.
 • Noorte laulik : Laulud noorerahvale / [Kaaneill. O. Kallis]. [Tallinn : G. Pihlakas, 1914] (Narva : G. Pihlakas ; Tallinn : J. & A. Paalman). 32 lk. : ill. kaas ; 5000 eks.
 • Oh laula ja hõiska! : Täielik kogu lauldavaid laulusi : Rahva suust kogutud / [Kaaneill. O. Kallis]. [Tallinn : G. Pihlakas, 1914] (Narva : G. Pihlakas). 96 lk. : ill. kaas ; 5000 eks. - 1914. aastal trükiti Narvas Gustav Pihlaka kirjastamisel viis ühtse kujundusega laulikut, mida kaunistasid Oskar Kallise värvilised kaaneillustratsioonid.
 

Koostajad: Sirje Lusmägi ja Tiina Ritson
Eesti Rahvusraamatukogu 2011

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia