Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Sissejuhatus/Introduction | 1856 | 1901 | 1910 | 1919 | 1928 | 1930 | 1940 | 1957 | 1968 | 1980 | 1991 | 2010

2010

Tallinna veebikaart

Rahvusraamatukogus on üle 300 Tallinna plaani, millest 2/3 on ilmunud pärast 1988. a., sealhulgas 2005. aastal Tallinna ortofotoatlas mõõtkavas 1:5000 Eesti Kaardikeskuselt. Viimase 20 aastaga on muutunud vist rohkemgi kui kogu eelneva aja jooksul. Ka Eestisse on jõudnud digitaalkaartide ajastu.
Maa-ameti ortofoto näitab linna sellisena, nagu ta on. Siin ei ole midagi moonutatud, salastatud ega töötlemisel kõrvale jäetud. Just sellisel kujul kaarte, plaane ja vaateid oleme õppinud kasutama olgu tavalisel veebikaardil, mõnes geoportaalis või tervet maailma hõlmavas Google Earth’is. Kasutajana saame valida, mida kaardilt kihthaaval vaadata, suurendada, lisada või vaatamiseks saata. Saame kaartidele lisada reisimärkmeid, fotosid ja videoid või koostada oma kaardi.
Pärast 1991. a. on Tallinn ja selle ümbrus läbi teinud kvalitatiivse arenguhüppe. Radikaalselt on muutunud teedevõrk. Tänu uutele kergliiklusteedele käivad inimesed sportimas ja jalutamas. Innustamaks pealinlasi jalgrattaga liikuma, ilmub igal aastal Tallinna jalgrattateede kaart. Seal, kus varem laiusid põllud ja heinamaad, on kerkinud elamurajoonid. Renoveeritud on kooli- ja teatrimaju, ehitatud vaba aja ja spordikeskusi. 70-aastane Tallinna loomaaed Veskimetsas on saanud täiesti uue näo. Kui võrrelda tänapäevast linnamiljööd laulva revolutsiooni eelsega, siis ei kajasta muutuste olemust uhked büroohooned, villad või luksusautod. Inimesed ise on teistsugused.
Kas see ajarännak võimaldab vaadata ka tulevikku? Millised on uute tegijate oskused, võimalused, valikud ja püüdlused? Teadmine annab võimu, aga ka usalduse ja vastutuse. Teades oma linna kasvamise ja arenemise lugu, oskad teda väärtustada ja hoida. Tahad kutsuda siia sõpru ja teha ta koduseks külalistele.

 

Tallinn web map

There are over 300 maps of Tallinn in the National Library, two-thirds of which have been published since 1988. Among them is a photographic atlas in 1:5000 scale, published by the Estonian Map Centre in 2005. The last 20 years have brought about significant changes – the era of digital maps has begun.
The Land Board’s orthophoto shows the city as it is. Nothing has been distorted, classified or edited. We have learned to use digital maps, plans and views whether they are on a normal web map, in various geoportals or on Google Earth. We can observe different layers of the map, magnify it, add information or forward it. We can add travel notes, photos and videos to the maps and compile a map of our own.
Tallinn and its surrounding areas have undergone a qualitative developmental leap since 1991. The road network has changed radically. Due to the new traffic-free tracks, people have become physically more active. A map of  Tallinn bicycle routes is published every year to encourage the citizens to use bicycles more. Instead of fields and meadows we can now see new residential districts in the outskirts of the city. Many school buildings and theatres have been renovated and several sports centres have been built. The 70-year-old Tallinn Zoo in Veskimetsa has been completely renovated. If we compare the current city milieu with that of the late 1980s, it is not only the fancy office buildings, villas or expensive cars that incorporate the change - the people have changed as well.
But is it possible to predict the future? What will be the skills, possibilities, choices and aims of posterity? Knowledge gives power, but also creates trust and responsibility. You can appreciate and preserve your home town when you know its history and development. You want to invite your friends here and make them feel at home.

 

Kadrioru loss. Pärast 1991.-2000. a. toimunud mahukaid restaureerimis- ja renoveerimistöid avati seal Eesti Kunstimuuseumi filiaalina Väliskunsti Muuseum.
Kadriorg Castle. After substantial renovation works in 1991–2000, the Museum of Foreign Art was opened there as a branch of the Art Museum of Estonia.

 
 

Miks Tallinn lonkab? Lühike jalg ja Pikk jalg.
Why Tallinn leaps? Short & Long Leg Streets.

Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011.
Vaata veel www.tallinn2011.ee
2011: Tallinna maraton, Tuleskulptuuride I maailmameistrivõistlused „Tule ja jää pidu”, Jazzkaar, PÖFF 15, AfroReggae & Trumm-It, Tallinn Treff, Tallinna Noa laev, Est-tattoo, Hiina Uusaasta karneval.
Tallinn – the European Capital of Culture 2011.
See www.tallinn2011.ee
2011: Tallinn Marathon, the Celebration of Fire and Ice – the first world championships in making fire sculptures, jazz festival Jazzkaar, Black Nights Film Festival, AfroReggae & Trumm-It, Tallinn Treff, Noah’s Ark of Tallinn, Est-Tattoo, Chinese New Year Carnival.

 
 

Rannaäärsel alal valmivad Kultuurikilomeeter, Lennusadam, Kultuurikatel.
2011: Tallinna merepäevad.
Tallinn 2011 projects completed in the seaside area: Culture Kilometre, Seaplane Harbour and Culture Kettle. 

2011: Tallinn’s Maritime Days.

Pirita kloostri varemed.
2011: Festival Maailmaküla, Birgitta festival, Talisuplusfestival „Pirita Open”.
Ruins of Pirita Convent.
2011: The Village of the World festival, Birgitta Festival, Pirita Open – the winter bathing festival.

 
 

Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäel.
The National Library of Estonia in Tõnismägi.

Laulupidu. Eesti üldlaulupeod jätkuvad sama suurejooneliselt kui varem.
2011: XI Eesti noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, Taasiseseisvumise 20. aastapäeval „Vabaduse laul”.
Song Festival. The Estonian Song Festival tradition continues as grandly as before.
2011: 11th Youth Song and Dance Celebration. Song of Freedom on the 20th anniversary of regaining our independence.

 
 

KUMU. 2006. a. Soome arhitekti Pekka Vapaavuori projekti järgi valminud Eesti Kunstimuuseumi uus hoone Kumu. 

2011: Gateways, Festival Plektrum, Docpoint Tallinn, Tallinna XV Graafikatriennaal.
The new building of the Art Museum of Estonia Kumu was designed by the Finnish architect Pekka Vapaavuori and completed in 2006.
2011: Gateways, Festival Plektrum, Docpoint Tallinn, 15th Tallinn Print Triennial.

Jaani kirik Vabaduse väljakul ja Kaarli kirik Tõnismäel.
Jaani Church on Vabaduse Square and Kaarli Church in Tõnismägi.

 
 

Katariina käik ja Dominiiklaste klooster. Dominiiklaste kloostri muuseum (1246. a. Vene ja Müürivahe tänava vahel rajatud endine dominiiklaste klooster) ja kõrval asuv Katariina käik (ülal vasakul ja all).
Tallinn 2011: 30. vanalinnapäevad, XI keskaja päevad.
Catherine’s Passage and Dominican monastery. The museum of the Dominican monastery (a former Dominican monastery established in 1246 between Vene and Müürivahe Streets) and the adjacent Catherine’s Passage (above left and below).
Tallinn 2011: 30th Tallinn Old Town Days, 11th Medieval Days.

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia