Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Oleme avatud E-R 10-20 ja L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22
 

Digiteerimisteenuse osutamise tingimused

1. Digiteerimisteenuse osutamine

Raamatu digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimiseks tuleb täita tellimisvorm. Pärast tellimisvormi kättesaamist saadab Rahvusraamatukogu tellija poolt tellimisvormis näidatud e-posti aadressile sõnumi, mis on teavituseks tellimisvormi kättesaamisest. Tellimuste vastuvõtmine ja sellest teavitamine on automaatne.
Rahvusraamatukogu koostab tellijale hinnapakkumise juhul, kui tellija ei saanud seda juba automaatselt tellimisvormi täitmisel ja lähteandmete olemasolul. Hinnapakkumine ei ole õiguslikult siduv ja selle koostamine on tasuta.
Rahvusraamatukogu kontrollib autori- ja teose levitaja õiguste kehtivust tellitud trükisele, raamatu olemasolu fondis tellimise hetkel ja trükise üldist füüsilist seisundit. Juhul kui teosest ei ole võimalik eelpool nimetatud või muudel mõjuvatel põhjustel digitaalkoopiat valmistada, on Rahvusraamatukogul õigus tellimuse täitmisest keelduda, teavitades sellest tellijat 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

Tellija annab panuse raamatuvaramu digiteerimisse. Pärast tellimuse täitmist digitaalkoopia arhiveeritakse ja tehakse kättesaadavaks Rahvusraamatukogu kodulehel.

2. Kasutustingimused, kolmandatele isikutele edasiandmise keeld

Tellija saab õiguse raamatust tehtud digitaalse koopia isiklikuks või õppe- ja teadustöö eesmärgil kasutamiseks mis iganes temale kuuluval riistvaral. Juriidiliselt isikult tulnud tellimuse korral osutatakse teenust tellimisvormil ära näidatud isikule eeltoodud tingimustel. Kõik muud, sealhulgas ärilised kasutusvõimalused tellija poolt soetatud digitaalkoopiale tuleb sätestada eraldi kirjaliku lepinguga.
Digitaalset koopiat ei ole lubatud edastada kolmandatele osapooltele ega teha avalikult kättesaadavaks Internetis, kui pole teenuse osutajaga kirjalikus vormis kokku lepitud teisiti.

3. Digitaalkoopia üleandmine

3.1. Digitaalkoopia allalaadimine internetist
Raamatu digitaalkoopia loetakse kättetoimetatuks ja teenus loetakse osutatuks hetkel kui tellija on tema poolt tellimisavalduses teatatud e-posti aadressile saanud Rahvusraamatukogult lingi Interneti aadressiga, kust on võimalik e-raamat alla laadida. Rahvusraamatukogu tagab lingi toimimise 60 päeva jooksul pärast selle edastamist tellijale. Rahvusraamatukogu teeb tellitud e-raamatu tellijale kättesaadavaks ainult juhul, kui tellija on teenuse eest tasunud ja raha on Rahvusraamatukogule laekunud. Tellitud e-raamat ei ole tagastatav.
3.2. Digitaalkoopia üleandmine CD-ROMil või DVD-l
Kui telliti digitaalkoopia CD-ROM või DVD kandjale, saadetakse e-raamat tellija poolt tellimisavalduses näidatud postiaadressile tähituna või edastatakse tellijale Rahvusraamatukogus kohapeal. Tellitud DVDd ja CD-ROMid ei ole tagastatavad.


Rahvusraamatukogu teeb kõik endast oleneva, et täita tellimus hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tähtaeg ei ole siduv, kui tellijaga on kokku lepitud teisiti või kui kätte toimetamine viibib kolmandate isikute (nt. postiteenuse osutaja) süül.

4. Teenuse eest tasumine

Tellija kohustub teenuse eest tasuma 10 päeva jooksul peale tema poolt tellitud digitaalkoopia valmimist, millest Rahvusraamatukogu teavitab tellijat tema e-posti aadressile saadetud vastavasisulise teatega.
Teenuse eest on võimalik tasuda alljärgevalt:

- krediitkaardimakse Internetis;

- maksmine sularahas või deebetkaardiga Rahvusraamatukogus kohapeal;
- maksmine arve alusel pangaülekandega.

 

5. Vastutus puudustega toote eest

Rahvusraamatukogu ei taga ega võta vastutust, et digitaalkoopia raamatust vastaks tellija erisoovidele. Tekstituvastust ei tagata täielikult, selle kvaliteet sõltub digiteeritavast raamatust (originaali kirjatüüp, keel ja vanus).
Rahvusraamatukogu ei võta vastutust ajutiste teenusekatkestuste eest näiteks koopia allalaadimise puhul, mis tulenevad vääramatust jõust, operatsioonisüsteemi riketest või olukorrast, mida tehnoloogiliselt ei ole võimalik ette näha.