Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

ÕPPEKAVA NIMETUS:
Autoriõiguse põhimõtted raamatukogus

Õppekava rühm:
Raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus

Õpingute alustamise tingimused:
Sihrühm on rahva-, kooli-, teadus - ja erialaraamatukogude spetsialistid.

Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena õppija:

- omab teadmisi kogude kujundamiseks vastavalt kutsestandardite "Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7" osa B.2.1 "Kogude kujundamine" kompetentsile: tunneb intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid dokumente (sh autoriõiguse seadust)
- tunneb autoriõiguse üldpõhimõtteid ja autoriõigusega kaitstavate teoste õiguspärast kasutamist
- oskab lahendada autoriõiguse tüüpsituatsioone raamatukogus

Õpiväljundid:
- mõistab autoriõiguse üldpõhimõtteid
- teab intellektuaalse omandi liike
- nimetab autoriõigusega kaitstavate teoste tunnuseid
- teab tähtsamaid autoriõigust reguleerivaid õigusakte
- kirjeldab autorilepingu liike ja sisu
- tunneb teose loomisel tekkivaid õigusi
- tunneb teose vaba kasutamise erandeid
- oskab kasutada autoriõigusega kaitstavaid teoseid õiguspäraselt
- lahendab autoriõiguse tüüpsituatsioone raamatukogus

Õppe sisu:
- Intellektuaalse omandi liigid
- Autoriõigusega kaitstava teose tunnused ja autoriõigusega kaitstuse eeldused
- Autori isiklikud ja varalised õigused
- Autoriõigust reguleerivad õigusaktid
- Isikud, kellele kuulub autoriõigus
- Tööülesannete täitmise korras tekkivad õigused
- Autorilepingu põhisätted
- Kättesaadavaks tegemise õigused ja (juurdepääsu piirangute seadmine) digitaalkeskkonnas
- Vabakasutuslitsentsid (Creative Commons)
- Orbteoste regulatsioon
- Autoriõiguse tähtaeg ja vabakasutuses (avalikus omandis) teosed

Õppe vorm ja maht:
10 akadeemilist tundi (AT), sh loengud - 6  AT, praktilised tööd – 4 AT

Õppematerjalid:
- Rahvusraamatukogu e-õppekeskkonnas Moodle avaldatud õppematerjalid

Õppe lõpetamise tingimused ja hindamine
Hindamismeetod: Õpiväljundite omandamist hinnatakse kirjaliku testiga.
Hindamiskriteeriumid: Testi positiivseks soorituseks on vajalik testi arvestuslik tulemus.

Väljastatavad dokumendid:
Rahvusraamatukogu tunnistus väljastatakse õppijale koolituse täies mahus läbimise ja testide arvestuslikult sooritamise korral. Koolitustõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui õppija läbis koolituse täies mahus, kuid ei sooritanud hindamist.

KOOLITAJAD:
Ivi Smitt, Rahvusraamatukogu autoriõiguse spetsialist;  töökogemus autoriõiguse valdkonnas 2013. aastast
Elena Rattur, RRi Parlamendiinfo keskuse õigusinfo ja rahvusvaheliste organisatsioonide töörühma infospetsialist,  õigusteaduse bakalaureus, õigusteaduse magister omandamisel

ÕPPEKESKKOND:
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2, Tallinn)

TÄIENDAV INFO:
Krista Talvi, Krista dot Talvi at nlib dot ee  või telefonil 630 7129


 digitaalarhiiv digar