Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2016 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2016

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2016

Analüüsides konkreetse sündmuse tulemusi, tuleks kõigepealt analüüsida sisendit elik konkursile esitatud tööde ning esitajate arvu. Seekord esitas 79 kirjastajat hindamiseks 175 tööd. Need arvud näitavad, et uusi üritajaid tuleb juurde ja lisandub ka väljaandeid. Ometigi ei tähenda see lugejate hulga suurenemist. Vähenevaid tiraaže kompenseeritakse suurema arvu nimetustega. See omakorda tõstab ühiku hinda, mis jällegi vähendab lugejaid. Tundub surnud ringina... Kunstnikele-disaineritele peaks see justkui kasulik olema – rohkem raamatuid, rohkem tööd. Teisest küljest toob see kaasa muid probleeme – vähem aega kujundamiseks iga teose jaoks eraldi, vähem raha teostusele. Seda on ka märgata.

Kui rääkida väljundist, siis torkab silma tüpograafiliste baasoskuste nõrkus. Ja ma ei räägi siin mingist nostalgiast vanade “heade” aegade järele – olles elanud üle viimaste aastakümnendite paradigma-muutused (nii kunstis kui ka graafilises disainis), igatsen ma kõige vähem taga neid “aegu endiseid”. Minu esimesel töökohal kirjastuses Eesti Raamat oli 1981. aastal kasutatavate laokirjade näidiste kastis 6 kirjatüüpi. Seda ei ole just inspireerivalt palju. Aga ilmselt on tehnoloogilisel üleminekul käsilaolt arvutiküljendusele kaduma läinud mingi kollektiivne professionaalne kogemus sellest, miks raamatukujunduse tüpograafilises osas mingeid asju tehakse just nii, nagu neid on siiani tehtud. Oluline on aru saada, milleks kasutatakse taandrida, miks on olemas veerised ja kui laiad need peaksid olema, millised tegurid teevad teksti loetavaks ja millised mitte. Sest teades, mis on mille jaoks vajalik, suudame me seda kõike kasutada reeglite murdmiseks ja n-ö uuskasutuseks. Näiteks vabavärssi suudab parimal viisil kirjutada ainult kirjanik, kes valdab õigekirja. Ilmselt oleme kaugenenud teadmisest, mis on raamat oma olemuselt. Raamatu eesmärk on vahendada autori seisukohti ja/või muud informatsiooni lugejale arusaadaval ja optimaalsel viisil – ühesõnaga, raamat on infotehnoloogiline “seade”. Põhimõtteliselt on parim raamat see, kus kujundus pole iseseisvana märgatav.

Samas tahab iga kunstnik/disainer segada sellesse kooslusse rohkelt ka isiklikke esteetilisi seisukohti, kasutades omaenda visuaalset keelt. Selle kompoti komponentide õige doseerimine ongi raamatukujundamise kõige problemaatilisem koht ja kujundaja suurim oskus (või nõrkus).

Andres Tali
žürii esimees

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2016

An analysis of the results of any specific event first requires an analysis of input, in this particular case, a closer look at the amount of both the designs submitted to the contest and the submitting publishers. This time, 79 publishers submitted a total of 175 designs for consideration, both figures up from the previous year. This rise, however, does not translate into an upsurge in readership. Shrinking print runs are being compensated with more titles. This in turn hikes the price per unit, which obviously does not go down well with the readers. Seems like a vicious circle... On the one hand, it should make the artists and designers happy – more books mean more work. On the other hand, it means less time spent on each design, less money for execution. And that shows.

Speaking of the output, what strikes the eye is the ineptitude in basic typographic skills. And I do not mean some sort of nostalgia for “good old times” – having survived the changes of paradigma of the past decades (in both art and graphic design), I am not particularly sentimental about “times long past”. In my first job at the publishing house Eesti Raamat, in 1981 the box of type samples contained just six fonts. That’s not very inspirational, is it? The technological transition from hand-setting to computers has probably erased a certain collective professional experience of why, in book typography, some things are done the way they are. It is important to understand the function of an indent, or why we need margins and how wide they should be, what makes the text readable, and what doesn’t. Because when we know what serves what purpose, we can use this knowledge to break the rules, and make new ones. For example, only someone with excellent spelling skills can write good free verse poetry. We are probably losing sight of what a book is, in essence. A book’s purpose is to communicate the author’s ideas and/or other information, and to do it in the most legible way. In a word, a book is an “information technology device”. In principle, the best book is a book in which design does not scream for attention.

Meanwhile, each artist/designer wants to add into this “infotechnological” mix also a good deal of personal aesthetics, using their idiosyncratic visual language. The right dosing of the components of this mixture is indeed the biggest problem in book design, and any designer’s greatest accomplishment (or weakness).

Andres Tali
Chair of the Jury

 

Alice Kask
ALICE KASK
Kujundaja: Mikk Heinsoo
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-97-815-1; 176 lk
Formaat: 220×305 mm
Paber: Galerie Art Volume 115 g/m2, RecyStar Polar 90 g/m²

Žürii:
Kataloogi lahendus on sobiv käsitletava kunstniku enda käekirjaga, suurepärane minimalistlik ning sisu toetav tüpograafia. Hästi valitud köide ja hea trükk.


Alice Kask
ALICE KASK
Designer: Mikk Heinsoo
Publisher: Lugemik
Printer: Printon

Jury:
The overall solution of the catalogue clicks well with the artist’s personal style; excellent minimalist typography that seamlessly supports the content. Good choice of binding, high-quality print.

 

Jonas Taul
ÖÖMÕTTED
Kujundaja: Jonas Taul
Kirjastaja: Draakon & Kuu
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-574-01-8; 64 lk
Formaat: 185×145 mm
Paber: MultiOffset 170 g/m²

Žürii:
Suurepärane mustvalge lahendus, tundlik ja õhuline. Illustratsiooni ja kirjatüübi hea kokkukõla. Teistmoodi lasteraamat (vähemalt Eestis).


Jonas Taul
NIGHT THOUGHTS
Designer: Jonas Taul
Publisher: Draakon & Kuu
Printer: Printon

Jury:
A brilliant black-and-white solution, light, delicate and airy. Perfect harmony of illustration and type. A children’s book thinking outside the box (in Estonia at least).

 

Anu Sööt
LOOVTANTS
Kujundaja: Brit Pavelson
Kirjastaja: Eesti Tantsuhariduse Liit
Trükikoda: Ecoprint
ISBN: 978-9949-38-914-8; 128 lk
Formaat: 170×220 mm
Paber: Cyclus Offset 115 g/m²

Žürii:
Hea kasutatavus, selge tüpograafia. Jääb silma ja meelde.

Anu Sööt
CREATIVE DANCE
Designer: Brit Pavelson
Publisher: Estonian Dance Education Association
Printer: Ecoprint

Jury:
Handy format, good readability, lucid typography. A design that sticks.

 

Vaino Vahing
NOOR UNT
Kujundaja: Andres Tali
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-27-946-3; 256 lk
Formaat: 143×215 mm
Paber: Munken Print White 120 g/m²

Žürii:
Väga eklektilise algmaterjali selge ja süstematiseeritud esitlus. Keerulise pildimaterjali hea töötlus koos suurepärase mustvalge trükiga.


Vaino Vahing
YOUNG UNT
Designer: Andres Tali
Publisher: Tänapäev
Printer: Pakett

Jury:
Good, straightforward and well-structured presentation of highly eclectic material. Skilful image processing combined with exquisite black-and-white print.

 

ROHELISE LIMAKOLLI KÄTTEMAKS. EESTI LAPSE UUED JUBEJUTUD
Koostaja: Ilona Martson
Kujundaja: Angelika Schneider
Illustraatorid: Sirly Oder, Marion Undusk
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-27-952-4; 232 lk
Formaat: 210×210 mm
Paber: sisu: Munken Polar 120 g/m², ees-tagaleht: Rainbow Medium Yellow14 120 g/m²

Žürii:
“Õudselt” hea ning humoorikas, tüpograafiline kujundus toetab raamatu illustratsioone ja sisu. Väga hea trükitehniline teostus.


REVENGE OF THE GREEN MUCUS-MONSTER. NEW HORRIBLE TALES OF ESTONIAN CHILDREN
Compiled by: Ilona Martson
Designer: Angelika Schneider
Illustrators: Sirly Oder, Marion Undusk
Publisher: Tänapäev
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
“Horribly” good and humorous, typography supports illustrations and content. Superb execution of printing.

 

JUHAN KUUS. INIMLIKKUSE MÕÕT. 45 AASTAT DOKUMENTAALFOTOGRAAFIAT LÕUNA-AAFRIKAS
Koostajad: Kersti Koll, Kristel Laur, Toomas Järvet
Kujundaja: Tuuli Aule
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum-Adamson-Ericu muuseum
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-485-56-7; 264 lk
Formaat: 260×220 mm
Paber: kaas: Invercote Creato matt 280 g/m², sisu: Galerie Art Silk 150 g/m²

Žürii:
Hea ning funktsionaalne – ei ole kujundamisega liiale mindud. Väga heal tasemel reprotöö ning trükk.
JUHAN KUUS. THE MEASURE OF HUMANITY. 45 YEARS OF DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY IN SOUTH AFRICA
Compiled by: Kersti Koll, Kristel Laur, Toomas Järvet
Designer: Tuuli Aule
Publisher: Art Museum of Estonia. Adamson-Eric Museum
Printer: Print Best

Jury:
Good and functional, successfully avoids design overkill. High-quality repro and print.

 

Hierotheos Vlachos
ÜKS ÖÖ PÜHA ATHOSE MÄE KÕRBES
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Püha Johannese Kooli Sihtasutus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-81-185-4; 280 lk
Formaat: 140×210 mm
Paber: Munken Lynx 120 g/m²

Žürii:
Delikaatne minimalistlik lähenemine, lakooniline, sisu toetav ja terviklik layout.
Žürii välisliikme Markus Itkoneni eripreemia: Kujundus moodustab detailse terviku. Ühtaegu klassikaline ja minimalistlik, samas annab õnnestunult edasi modernset hõngu. Teise värvi kasutus on hästi kontrolli all.

Hierotheos Vlachos
A NIGHT IN THE DESERT OF THE HOLY MOUNTAIN
Designer: Angelika Schneider
Publisher: St John the Evangelist School Foundation
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
Sensitive and minimalist approach; laconic, content-appropriate and organic layout.

Special mention by Guest Member Markus Itkonen: This book design is a detailed unity. It is at once classical and minimalist, and also has a slightly modern feel. The use of the second colour is well controlled.


 

Sari:
Mika Waltari
RIIGI SALADUS. TURMS, SUREMATU
Kujundaja: Heino Prunsvelt
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
Formaat: 145×215 mm
Paber: sisu: Serixo 80 g/m², kaas Geltex LS 191 115 g/m², ümbris: Galerie Art silk 200 g/m², ees-tagaleht: Rainbow 99 120 g/m²

Žürii:
Ilus ja hea Soome kirjandust mõistev lahendus – kergelt loetav sisu, harmooniline ning inspireeriv kaas.

Series:
Mika Waltari
THE SECRET OF THE KINGDOM. THE ETRUSCAN
Designer: Heino Prunsvelt
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury:
A beautiful, fine solution that shows deep understanding of Finnish literature; easily readable type, harmonious and inspiring cover design.

 

Urmas Viik, Kadri Tüür
MUHU INGLID
Kujundaja: Urmas Viik
Kirjastaja: Post Factum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-9808-2-6; 32 lk
Formaat: 300×340 mm
Paber: Galerie Art Volume 200 g/m²

Žürii:
Tugevate isikupäraste illustratsioonidega ambitsioonikas kunstiraamat. Etnovaimustuse kaasaegne väljendus koos õnnestunud trükiteostusega.


Urmas Viik, Kadri Tüür
INGELS OF MUHU
Designer: Urmas Viik
Publisher: Post Factum
Printer: Greif

Jury:
An ambitious art book with strong, idiosyncratic illustrations. Modern expression of ethno-enthusiasm combined with high-quality print.

 

Andris Feldmanis
VIIMASED TUHAT AASTAT
Kujundaja: Eiko Ojala
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-3812-4; 200 lk
Formaat: 130×200 mm
Paber: sisu: Snowbulk 70 g/m², kaas: Incada silk 280 g/m²
                              
Žürii:
Hillitsetud, ent tasemel tüpograafiline lahendus, hea materjalide valik, vahetiitlite nutikas ülesehitus.


Andris Feldmanis
THE LAST THOUSAND YEARS
Designer: Eiko Ojala
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury:

Discreet yet high-quality typographic solution, good choice of materials, ingenious presentation of interior titles.


PUIT EESTI ARHITEKTUURIS
Koostaja: Leele Välja
Kujundaja: Andres Tali
Kirjastaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-81-475-6; 352 lk
Formaat: 280×220 mm
Paber: Cyclus Print 150 g/m²

Žürii:
Hea rütmilise struktuuriga detailirohke ning hästi hallatud suurepärane tervik. Väga hea pildimaterjali värvitöötlus ning trükk taaskasutuspaberil.


WOOD IN ESTONIAN ARCHITECTURE
Compiled by: Leele Välja
Designer: Andres Tali
Publisher: Estonian Forest and Wood Industries Association
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
Excellent, detailed and well managed ensemble with good, rhythmic structure. Superb colour correction of the pictures and superior quality print on recycled paper.

Kertu Saks
KULDSE PEAGA NÕEL. ALBUM 20. SAJANDI ALGUSE EESTI KÄSITÖÖRÕIVASTEST JA KODUTEKSTIILIDEST
Kujundaja: Lea Tammik
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-39-188-2; 196 lk
Formaat: 197×197 mm
Paber: sisu: Bio Top 120g + Soporset 80 g/m², eeslehed: Bio Top 120 g/m², papp 3,0 mm + kaanepaber Iris

Žürii:
Hästi tabatud ajastute vaim, oskuslik materjalide tehniline töötlus ning visuaalne esitlus. Väga hea trükk.
                       
Kertu Saks
THE NEEDLE WITH A GOLDEN EYE. ESTONIAN HANDCRAFTED CLOTHES AND HOME TEXTILES OF EARLY 20TH CENTURY
Designer: Lea Tammik
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best

Jury:

Well captured period atmosphere, skilled technical processing and visual presentation of material. Exceptional print quality.

Marika Agu, Francisco Martinez, Rael Artel, David Bostanashvili
PARANDAMISE ESTEETIKA TÄNAPÄEVA GRUUSIAS
Kujundaja: Vahram Muradyan
Kirjastaja: Tartu Kunstimuuseum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-9766-2-1; 254 lk
Formaat: 155×230 mm
Paber: Cyclus Offset 90 g/m²

Žürii:
Huvitava tüpograafiaga kaasaegses visuaalses keeles, näitust saatev ning toetav tekstikogumik. Oskuslik detailikasutus.


Marika Agu, Francisco Martinez, Rael Artel, David Bostanashvili
AESTHETICS OF REPAIR IN CONTEMPORARY GEORGIA
Designer: Vahram Muradyan
Publisher: Tartu Art Museum
Printer: Greif

Jury:
This textual companion to an exhibition boasts interesting typography and modern visual language. Expert use of details.

 

Rein Raud
UNELINDUDE RASKED SAAPAD
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Näo Kirik
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9809-2-5; 88 lk
Formaat: 110×200 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²; silk 130 g/m²

Žürii:
Esmapilgul traditsioonilise, kuid huvitava käsitöölahendusega. Retrolaadsed taskuraamatust inspireeritud illustratsioonid. Eesti raamatutraditsioonis ootamatu seljalahendus.

Rein Raud
THE HEAVY BOOTS OF DREAMBIRDS
Designer: Asko Künnap
Publisher: Näo Kirik
Printer: Printon

Jury:
Interesting solution, good artisanship. Retro illustrations inspired by a notebook style. Striking spine solution.

 

Ruth Huimerind
PILDID
Kujundajad: Ruth Huimerind, Jüri Lõun
Kirjastaja: Ruth Huimerind
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-81-447-3; 224 lk
Formaat: 220×297 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²

Žürii:
Autori loomingut õnnestunult edasi andev selfie-raamat, igati huimerindlik, suureformaadiline ja hästi teostatud.

AS Antalis eripreemia – parim teostus, trükiettevalmistus ja kujundus.

Ruth Huimerind
PICTURES
Desingners: Ruth Huimerind, Jüri Lõun
Publisher: Ruth Huimerind
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
A successful presentation of the author’s unique style, a selfie-book; large format, good execution.

Special prize by Antalis Ltd for the best execution, prepress and design.

Alo Põldmäe
EESTI KLAVER
Kujundaja: Andres Tali
Kirjastaja: SE&JS
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9499-4-6; 240 lk
Formaat: 220×285 mm
Paber: Multi Art Silk 150 g/m², bulk 0.84

Žürii:
Suuremõõtmeliste keeruliste museaalide õnnestunud esitlus; rohke ning mitte alati tehniliselt kõige kvaliteetsema pildimaterjali ääretult töömahukas ja oskuslik töötlus ning esitlus


Alo Põldmäe
ESTONIAN PIANOS
Designer: Andres Tali
Publisher: SE&JS
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
A successful presentation of large-scale, complex museum objects; extremely labour-intensive and adept processing and presentation of ample and often technically inferior pictorial matter.

Gregor Taul
EESTI RAHVA MUUSEUMI PEAHOONE RAADIL. ESSEE RUUMIKULTUURIST
Kujundajad: Jaan Sarapuu, Uku-Kristjan Küttis, Maria Muuk
Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-5482-2-4; 5 köidet; 476 lk
Formaat: 230×170
Paber: Munken Polar 150 g/m² & 250 g/m²

Žürii:
Kontseptuaalselt terviklik mäluteos, kokkuvõte unistuse teostusest. Hästi lahendatud ning teostatud tehniliselt keerukas ülesanne. Väga hästi teostatud karp.

Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat
                       

Gregor Taul
THE ESTONIAN NATIONAL MUSEUM’S MAIN BUILDING AT RAADI: AN ESSAY ON SPATIAL CULTURE
Designers: Jaan Sarapuu, Uku-Kristjan Küttis, Maria Muuk
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
A conceptually well-balanced chronicle, an account of how a dream came true. A technically complicated task well solved and executed. An ingeniously designed case.

Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

 

Jidi Maija
AEG. VALIK LUULET
Kujundaja: Kalle Müller
Kirjastaja: Ars Orientalis
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-81-207-3; 180 lk
Formaat: 250×130 mm
Paber: sisu: Cyclus Offset 100 g/m², kaaned: Conqueror Bamboo Havana, ümbris: Geltex 115: Blanco Nieve

Žürii:
Huvitav hiina luulest ning tüpograafiast lähtuv formaat, sobivalt diskreetne kujundus


Jidi Maija
TIME. SELECTED POEMS
Designer: Kalle Müller
Publisher: Ars Orientalis
Printer: Greif

Jury:
Interesting format springing from Chinese poetry and typography, suitably discreet overall design.

 

Indrek Koff
MA ELAN HÄSTI
Kujundaja: Dan Mikkin
Illustraator: Ulla Saar
Kirjastaja: Härra Tee & Proua Kohvi
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-81-310-0; 32 lk
Formaat: 230×162 mm
Paber: Munken Lynx 150 g/m²

Žürii:
Hästi “komponeeritud”, kergesti arusaadav ning rõõmsalt lapsemeelne raamat. Mitte liiga “täis joonistatud” – raamatut lugedes/vaadates on ruumi ka hingata.Indrek Koff
I LIVE WELL
Designer: Dan Mikkin
Illustrator: Ulla Saar
Publisher: Härra Tee & Proua Kohvi
Printer: Pakett

Jury:
A well-composed, easily understandable and joyfully childish book. Not too cluttered – there is plenty of breathing room.

 

Anne Metsis
MOETÄHESTIK
Kujundaja: Rein Seppius
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-39-196-7; 128 lk
Formaat: 150×240 mm
Paber: Holmen Book Gream 110 g/m²

Žürii:
Lihtne, dünaamiline, omanäoline, kergesti loetav, kuid meeldejääv ning mänguline teatmeteos.
               

Anne Metsis
AN ILLUSTRATED FASHION DICTIONARY
Designer: Rein Seppius
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best

Jury:
A simple, dynamic, original, easily readable yet memorable and playful reference book.

Ilmar Taska
POBEDA 1946
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-3630-4; 308 lk
Formaat: 130×200 mm
Paber: Snowbulk 70 g/m²

Žürii:
Lihtsate vahenditega on loodud ajalooliselt tõetruu ning hästi loetav tervik.Ilmar Taska
POBEDA (A CAR CALLED VICTORY) 1946
Designer: Britt Urbla Keller
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury:
A historically authentic and well readable combination of form and content achieved with simple design devices.

Karin Paulus
TALLINNA KUNSTIKOOL 40
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tallinna Kunstikool
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-81-153-3; 248 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: sisu: Munken Lynx ja Arctic Silk 150 g/m², kaas: Invercote G 240 g/m²

Žürii:
Nooruslik, kompromissitu, tundlik – koolivaimu ning isetegemise indu edasi andev dünaamiline kogumik.Karin Paulus
TALLINN ART SCHOOL 40
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tallinn Art School
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
Youthful, uncompromising, sensitive – a dynamic collection exuding school spirit and DIY enthusiasm.

 

KADRI MÄLK: TESTAMENT
Kujundajad: Asko Künnap, Andres Rõhu
Kirjastajad: Arnoldsche Art Publishers, Näo Kirik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-3-89790-485-9; 328 lk
Formaat: 180×290 mm
Paber: Arctic Volume 130 g/m², Munken Lynx 120 g/m²

Žürii:
Kaunilt teostatud kaasaegne kunstiraamat – rohkem kui vaid kataloog.KADRI MÄLK: TESTAMENT
Designers: Asko Künnap, Andres Rõhu
Publisher: Arnoldsche Art Publishers, Näo Kirik
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
A beautiful, modern art book, more than just an exhibition catalogue.

Margit Härma
KÖÖGIVILJARIKKAD ROAD
Kujundaja: Lilli-Krõõt Repnau
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-3804-9; 208 lk
Formaat: 168×240 mm
Paber: sisu: Serixo 120 g/m², kaas: Galerie Art gloss 150 g/m², seljariie: Geltex Color 131 TR 130 g/m², ees-tagaleht: Serixo 140 g/m², papp 2,25 mm

Žürii:
Hea kasutamiskogemuse loov selge ja puhas layout, hea trükitehniline teostus.
                          

Margit Härma
VEGETABLE DISHES
Designer: Lilli-Krõõt Repnau
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury:
A highly functional, clear and uncluttered layout, high-quality print.

Anti Saar
JUTURAAMAT
Kujundaja: Villu Koskaru
Illustraator: Jüri Mildeberg
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-27-873-2; 76 lk
Formaat: 168×230 mm
Paber: G-Print 150 g/m²

Žürii:
Omanäolistele ning tugevatele illustratsioonidele tuginev lahendus.


Anti Saar
STORIES
Designer: Villu Koskaru
Illustrator: Jüri Mildeberg
Publisher: Tänapäev
Printer: Tallinn Book Printers

Jury:
A solution building on unique and strong illustrations.

 

 

Varasemad võidutööd >>

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis AS, Tallinna Raamatutrükikoda OÜ, Polümark ASHeidelberg Baltic Finland OÜ, PrintonTrükikoda AS, Greif OÜApollo Holding OÜ, Rahva Raamat AS, Bestwine OÜ.

Täiendav informatsioon:
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit at eki dot ee
Riina Tammai, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7524, e-post: Riina dot Tammai at rahvusraamatukogu dot ee, konkurss at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia